Skip to main content

Full text of "The Gospel according to the Hebrews"

See other formats


I 0lfr6 0/frO S006 C i :i «ll "HI l |.iii'.c>!i.»n 

U'H I'll III.// 
MIVIIIIII AII'IH IftlNII H I I'JVlftl >l/\l aovHOis CKlod miOCIOHHI I 

S AV :i >l (I 51 H 

iiii 01 :imiiiiiii:):)v 

r l>IclSO!) .111,1, 
i$y 'V3'/A 'uopuoq 'jaaxjg aajsaonoiQ pjQ 9 

ANVd^oo oNiHsrrana hdwhs shx 
ee6i '(nvi'W'AajsiAxvft 

"<rf "vjm 'aaoa a^oaoaHx i SManaaH am 

13dSOO 3HX 

•H.8* 'PP°a 
ajopoaqx "f Aq 'aimduos U I punoj 
trap asjAVjaqjo uiaqj iq paroJrou 
3 Jn 8 !H u } sjuappuj piro 'sjajwm 
sApjuip^ jaqjo ptre jaqjBjj aq» 
iCq pjo-| sniQ o* paquasB sSuiAeg •" 

•sZ.gi '-:qpa 
qjjnoj 'Moaiss^ doqsjg sproA\ 

-jajJB <»OD*Say& -JQ &<\ ..'spdsOQ 

aq» jo Apm§„ »q» o» uopsnpojwi "• 

•(8z6i 
'jstiSny pue Ajnf '.fopwpmQ •jyj 
iq appro) „ sauqx Ajo:qsodxg „ "' 

M 'SAiajiqaj| aq* oj 
SuipjoasE pdsoQ „ aq* jo sjtouiSbj j ■ ■ ' 

„-8AiajqaH 
aq* ©* Sufpioroe pdsoj) aqx » '" 

aasn snoixviahhhhv ,,|..^i uo.>m.>^ 

• xa 

•• 'I 
HO •paA^onqj uaaq iqpjnen fffi 
uoisjoa pasiASH a 1* tnaurejsax Avajj; aq* uiojj suopmtmb "| 
•ija a§Bd *« punoj aq fltA*. uiaq* jo *sq y *(*t[ M 1 JOM *IM» 
m pa»B3|p«j) swaraShaj aABq Apjo a^ -aauajspca 
ui aq o* wmowsj si pdsoo sup jo iCdoa a»ajduioa O.N 

3XON AtfOXVd3>Id •SJ.naj£ 'NOasaaaoH 
'SSHUJ BSnOH 30010 3HX 4 puofiug ut p»tuuj fuo wt>w 
^■■MBHBi ■^■I^^^^H •(auiojaf 
•jg) 3aoi Xp;aqjojg 

"SflSaf 
JO S3TE3VHIM (INLY 


(") 


44 
'onihdvhx 'adrc hhx 

•(auiojaf -js) £z 
'11 puB 5 4 1 'n -jjbj^ i 4 'n 
•jjbj\[ uo sajojsj; tbuiSjbj^ 


(6) (8) ft 
(d) « '? 1«W 


(uouiojos jo sapo sqx) 


(j.) I <Al -WEpi 


(auiojaf -j§ pu« uaSuo) 
joqBX lutiop^ oj jq§]M at lX 


(«») 


•(auiojaf 


•Z.i 'ni - »bj\[ 


•jg) snsaf jo uistjdBg 


(t) 


•(auiojaf -js) 


•iz 'niAx -»t?pv 


Z. saura oZ. oj ssau3AiSjoj 

•(auiojaf 

•jg) snsaf jo uispdBg 

aqj ajojaq uop,BSjaAUO[) 


« 


ft 
HXHI9 NI9HIA HHX 

•(auiojaf 
•JS) juBAjag s.jsaijg aqj 


(«) 
•I 'ax -103 1 


pOB SatUBf O* 3DUBJB3ddV 


(■) 
•ofr 


(siit»bu§i -js) sjaqjQ 
61 


'K *Apcx aspi 


pUB J3*3d[ OJ aOUBIBaddy 
•SJ3JT.MA. 

jo jaquitra b jo saorordo 
aqj supejuoa snjx ' A *°* 


(1) 


ii 
otipojwi *l »JBg '1 ja»dBH3 
aScj 


aSessBj pneied 


»o jusuiSbij jo walqiig 


luauiHi i| !•• s^anaaH shx ox oNicracmv laasoo am 

NI SXNaKOVHJ Ntz&ONX 3HX TTV &O 51111 » 1 # 8z6i paqsifqnd jsjjij 

(*3pBUI 81 93UaJ3J» qonptt. OJ 

apijjy 3l P J° »»FWi |«nj3B aqj aq 
abui sjojtpg jaqjo aqj jo auo jBqj 
ajqissod si jj ,,'ajog „ sb Ajdims 
oj pajjajaj s| j{ qltnoqj JBqj os 
'jjjoav snp jo jojjpg roBuiuiop pus 
jaiqa aqj st ajo*) doqsig) •eqdXjo 
-ody aq? Soipnpui 'ajtijdpog 
Afojf do AjBjuararaoQ A\ajsj y 

•gz6i **a*Q 'jaqaaag -y -j -Aa^r. 
iq «•£•§ «uo»sjnqx ?J3qJ3H * A3 H 

aqj o» Afdaj ,,'pnowjs ^I°H 3 qX >» 

•Lz6i '-H'O'd'S 'XTd 'w°*l n O 

pjBaosi jsamg aqof pros '*<TWn 
''a'Q 'JoimBi iios^aef q§njj 
Xq 83jOf«j pu« uoTjanpojjui qjiAi 

p3JB|SaBfl 3lipS3JB^[ JO SJAJJBJ^ 
3q» pBB IjOJSTfl TBOIJSBJSapog 

sqjL 'B3JBS3B3: jo doqsig 'sniqasng 

•H61 «*3J3 *BOJa JO JSOAOJJ 'V'S'll 

'"V'S'tl **CI*»n 'sauref sapoq^j 

9tl§BTOO|HJ iq p3JB|SUBJJ XjAvau 

'luauiBjsax ma|n| pqdXiaodv sqx 

•6Z. 8 i 
'uosTrnpij^ uojAg pw^pg Xq 'ji 
o» SinjBpi aauapiAa {Btjjajm puB 
pauajxa aqj jo sisXtbob ibdijtjd 
b qjjm ^ajBjouuB puB pajBf 
-fiUBXj sjuaujSBjji sjT ^'sAvajtqajj 
aqj oj Satpjo33B pdsof) aqx ,, woo jaqaaag 'sq ■•smqasng X{daiis 
jo stuqasna 'j'yfs sauief - *a 
'M jo uosroqajN •pawuijuoD — swoiat>t(Wjiqqy im^^m^^^^^^mm ^^^■^HB ■■■■■■■■■■■ »ubaj3§ s.isauj aqx 

6^. ii xicmaddv 

J3U3A003 SB J3)3d 

*£ i xiaNaddv 

'(^wig ufSfA 3I P P UB uorpajjtisaa aq» Saxpixp 
-xa) snsaf jo sapBjxj\T pue SuxqaBax 3 JTT 3 qx 

" AI HHXdVHD 

•roqcx wnopv pu« qwia «j8«A 3l lX 
« HXHI3 NUOHIA 3HX : III HHXdVHD 

•sauiEf •*§ puB 'wiBAjag s 4 jsaxj,j 
aqj o» 'sjaqjo puB sapsody »q» °* aaxiBiBaddy 

61 MOixoaHHnsaH aHX : n naxdVHD 

•pdsoj) jo vpSus'j 
'. pdsog aq» o» se suoxuxdo pus joj sapuoqjnv 

« AHOxaaaoHXNQ : i naxdVHD 

"iadsoo aHX do sxMawovad xMvxxa do xsn 

aasn SNOixviAaaaav ao xsn 

axoM Aaoxvaaad 

S1NHINCO dO H18VX •AvaqwBj^ *js pajotib Xjuo aA«q i A\aq»Bj^ •»§ 
sapxsaq pdsoQ Xub uj aSsssBd jbtxuiis b sx aiaqj aiaq^v 

axoN •(a*oix puiS 
-jbui e si sxqj) jCbmb jsbo 
aq jjBqs 'tjia\ sjh §ujop 
^•9 
jou jsqjBjj aqj jo uiosog 

•i ';ia i zz 'a 

i i 'ax 5 qofc 'nx 5 Sz ';x 

S zi 'ix 5 91 'x S £9 'xxaxx 


(S£) 


99 
"MBJ^r no SailO^ p3UlSjB]ft[ 

•(stuqasng) 


(H-8?) 


99 
jpsXjA[ jo *aaps iijav 1 


(Z.z) 
•oS-fri 


•(sruqasng) 
*9 


'axx *»BJ\[ 


swapx aq» jo siqBjBj 


(9^) 
•fre-91 


•(uaSpo) 2ux 
Z9 


'xpc '»B1AI 


-jmbua ueux qop jaq*ouy 
•sSiixpuxj 


($z) 


19 
snjAdBjj snqouXqjAxo 

■BwpuBxajy 

jo wauia^) 7S) aSpj 
19 
ipqs pajapuoAi jsqj ajj 
•(sBidBj) sms 


<^) 


09 
aubui jo pasrioaB ubiiio^\ 
•(auxojaf *js) BpBiof 


(«e) 


6$ 


•££ 'rixx "mbj^ 


jo uos aq» 'qBWBqDBz 


(zz) 


64 


•II 'JA -»BI^ 


•psajg s t Aiojjoiu-ox 


{«) 


6$ 


"6 'OCX - HBJ^ 


•(araoiaf •*§) buubsq 


(boz) 


•(auiojaf "jg) auiBS aqx 


(oz) 


•(auiojaf 
Li 


•l£ 'jIAXX *»bj\[ 


•*S) aidmax jo pjun 


(61) 


Li 


"91 'jIAXX - WBp^ 


■(auxojaf *jg) ssqqBjBg 

•\>L { xaxx 


(8i) 


Li 
J Li 'xax i i 'ax f zz 'xxxax 


(Li) (91) 


9$ 
•MB]^[ HO SajO^sI [BUf§JBp\[ 

•pireq pajaqiiA\ 


(£1) 0a) 


9* 


•€i 'xpc *mbj\[ 


q»XAv ubui jo SuijBajj 


(£1) 


SS 
•(auiojaf *jg) aiuBs aqx 


(ZI) 


SSEfl 


aSssse^ pn«JEj 


ui3>i Jsqio 


iU3va8w& ij'ii 


10 iiiaaiScjj jo wsjqtig 


•o^Smioaaji •jtjBwodraj 3](iiii at|» 
s»piSB03 si[ qoiqai sjtrauiSfrxg aqj jo U33JJ0 sa»p 'gz6i "jsngny puts A^nf 
jo „ S3ui;x Ajojisodxjj „ 3qj in XspaipmQ >j(j pire ! sauo [njj<|n<>|> 
aujos Suipnptn 'aajip-Xwtip ssaiS <(6£gi 'jnB,j 013833} -3) „ B/waj<|.y|| 
3q» oj SuipjODDE pdsof) sqx ,» 'IJoav srq ui aosjoqDjjsj; -g -jj -jiai 
•pdso*) siqj oj 8uopq abui ?piftp Asqj "qajq^ 'ssSEsssd jo jaqtatlfl 
E ppB sjsjtjav sssqj qv>q i swsujSbjj uasjBSASS S3A{8 „'spdsof) sip 
jo Apnjg sqj oj uopDnpojjBi „ siq ai 'uoojss^ doqsig -gzi -d '(W-gi) 
•VV& 'PI no D 8oueg *g - A3g Xq „'spdsoj) sipsojj puB js<rx„ .|. 

•9-r *dd uosjoqoijsj; 33s 'it o» sjajsj snaBasjj AjqBqojj; -Aiopq 
33s 'sao ajqBjndsip e sb jnq XjxjoqjnB ub sb jj sjbsjj iraSwo + 

jo 5si| b 3uiat§ aaojaq ^.'sAbs p|no£) gmxeg uy\[ 

•S133JXAY UBIJSIiq^ A|JB3 3X|J JO SjaqjO pUB ^'EUp 

-ubxs|y jo ju3ui3}3 *jg 'araaisf *jg 'snddjsagaj-j 
Aq AjuoipiiB xib sb pa^onb si pdsog sxqj^ 

•salted Suimotjoj 3qj uj 
pauiBjuoo 3JB ssaqj jo 9J01IAV aqj^ *Aup AJ3A uiaqj 
jo jsora pus 'rnBiuaj aumtrag aq oj uMoroj aje 
qoiqAV yi jo sjuatugBJ^j uaAas-Awiqj jnoqB Apio pue 
'33U3JSTX3 m SAvajqajj aq} jo jadsoQ aqj jo T_T 

AdOD S^duiOD OU ST 3J3qj 'TIMOtHf SI SB iBJ g y 

'J 'i asjni — (( "puvi[ 
ui ud^pt 3(t>v\{ &uvw st> tpnw sv mp[ u 

AHOXoriaoMXMi 
1 HHXdVHO l^^^^^HHHMI HI^^^^BHHH^^^^^H^d^ OX DNICMCD3V IHdSOD 3HX Ajsa b oa auxod psAofura spJBAusajB ax AauoqaxiB 3qi 

pUB 'J9JDBJB1|3 3ATJXUIUd Sax 'AaXUlAuOUB SJJ 

— : sAbs sq 'pdsog 
sxqa jo guppjsdg 's^jqav snouxtunxoA jSgupsBj-j 

UQ UIQJJ S3aOU guXMOJJOJ 3ljp 3>p3a 5SJTJ J 

•sssjnos ujspoui Ajsa sjoui auios uiojj 
SUOIUldO 3A]g A\OU JJIAV \ og 'auxod SUp xxo jpsxxixq 

AjspBs oa 'jsdsd spp jo /^\ jsadsq^ aB >[oof oj 
psajAux Ajpepsds sx jspB3J sqa puB 'pxBS ussq sbxj 

JBX|A\ UIOJJ U33S 3q JJIAV pdsOQ SUp, JO JIXOABJ Uf 
33U3piA3 OpSUJBJ JO JXJXIOXIIB 3gjB} B SX 3J3qa aBqj, 

^^UOSTOqSIJ^ UX JOU 3JB q3UpV\ 

sausragBJj Aup 3XIIOS spxxpux oa 3jqB ussq 3ABq 
sjooq s^suref *jq uiojj pxiB s pdsog sqa jo saustu 
-Sbjj ua\oxi3[ sqa j]t? usAig aABq j_ 'sppjB sup uj 
•spcjfcor) atp Jto /Cpnjg 1 aip 03 uoponpoxjuj s^aosass^y 
doqsxg oa xxpusddy ub ux punoj sq osjb tjxm saxsa 
assqa jo asojAj *3npA asoxuan sqa jo sjb ssaou 
Sjixosjoqsxjsj Atjbuii pxiB i psjexsuBX* 3JB Asqa qoniM 
UIOJJ SJX3JL 5[33IQ puB upB^j sqa osjb anq 'sasqiBj 
aqa Aq pdsoQ spp jo suopsaonb sqa Apio aou 
83AX3 ax sb 'ax oa psaqspux Ajdssp xijb i puB i assq 
aqa jbj Aq puB 'qgnojoqa ptiB sasjduios asoui sqa 
sx s^osjoqsij^ 's^jooq qsxjgug ujspoui sqa jq 

•J3JB| psssmsxp sq him 'j3A3A\oq 'suopssnb 
assqjL 'suxnusS sjb uraqa jo asB3j jb sxxios asqa 
puB : snssf jo guppBsa puB suopxpBja TB3iJoasxq jo 

S3U3UlgBJJ SUXB}U03 }X 5[UXqj SJ05BJXI3TUUI03 UJSpOUl €1 /Ciojonpo^uj ^^^MHHBH •t-oi - d + 

•L.% •<! 'n "JOA 'i 'axx 'iu eniqssng # 

3SOXXI pxiB 'AJX1JU3D JSJXJ sqi jo ssop sqj siojsq 
U3?JXJA\ A|UXBJJ33 JSOUI|B SBAV }J 'jqxiop OU 3q 

UB3 sasqj pdsoQ sxqj jo AjmbpuB q§xq sqj jq 

*p3jd333B A||BJ3U33 JOXI SX M3XA 
J3WB| 3qj JO JJBd 3§JtB| JBqj JSB3} JB JO *SA\3aq3JJ 

sqj 01 gmpjo33B pdsog sqa puB pdsog |B3xxxoub3 
sqj satup lUdXdgyp %v sjojm MsqjjBjAj jBqj M 
sxssqjodAq jo Ajosqj sqj S33UBApB 'pdsoQ sxqj uo 
3|jom psuJBSj Ai3A sxq xix *uos|oq3xjsj *g *3 'xy\ 

<( *JSUqQ 3qj p3AI333.J SB SAV3jq3JJ q3IXS OJ 3JCJB}d333B 

Ajppsdss sbm >4 pdsoQ spp 5Bqj sn sjpj ^ snxqssng 

♦SUBpSUqQ qSXA\3j[ 3qj JO XXOp33S B *S3U3JBZB]vJ 

sqj Aq Apio jnq '3joqA\ b sb qsanqQ sqj Aq 

p3?d333B U33q 3ABq 0% 'j3A3MOq 'XXI33S 50U SSOp JJ 
^•iqgnBJ 3p[ S3UU530p 3qj JOJ pUB *3JX{ s^pjcj mo 
jo sjsbj sqi joj AauoqjriB AqwoMjsxuj 8 poo3 b sb 
41 oi J3J3J Asqj 'Ajbjjxio3 sqj uq 'xiisqj ux ptxnoj 
40XJ s33UBisrari3jp psjBJJBu ix 3sxiB33q jo 'spdsog 

>{33JQ p3XXIOUB3 3qj q}XA\ 33UBXJBA IB 3UXJ330p 

p3UXBjuo3 yi 3snB33q jsqjp 'uopxdsns 03 xi3do 

SB *pqdAj30dB IX p3J3pXSXJ03 3ABq OJ TO33S aOXJ Op 

AsqjL *A||Bxixja3op jo Ajpsuoasxq jsqap ax asxireSB 
33xpnfejd assjpras sqa anoqaxM pdsoQ sqa xiiojj 
ssgBssBd psap sjsqaBj Ajjbs 3qa asqa 'suopBaonb 
jno oa AjBxixxuxpjd sb 'SAjssqo oa AjBSS333XJ sx 
a I » : pdsog aBqa xxiojj suopBaonb AausAvi anoqB smdxcpn atjfj oj Smpxoooy p4$or) a^ ZI •JXXIA «AXX '{fpOC «n£X 'XIX '{If AX «AX «IIX «IX «X «{{A '{A «A 'Al 'ill «{I 'WEJ^ j 

•911 «zoi *dd 'nosioqoijyj S i -d 'sauref -jq .■(: 
•6$i -d t-oGi -wo ,,'lBianof wsqqin „ | 

•A\opq 'c* 
«gi -dd '(iz) *(9) BjnamSejj sag -diss iqn 'smqasng 'X'D'd'S * 

aip ui punoj snssf jo sguiABg atp jo jib Ajcussod 
puB suo Ajuieijsd pue 'AaajppB ui us:)|B3 ueuiom 
sip jo Ajojs 3tp gmpnpux AjqBqoid J J333BUI 
snosuBXixs jo 3unouiB suios SBq yi osjb §'M3ipiuj>i 

JO 8J33dBX|D U333XJS UBq3 SS3J OU UI p3UIE3UO:> 
3SOip OJ pTJBJBd SSApEJUBU JO S33U33U3S SBq JJ 

♦AvaqjiB]^ jo uopjod sgjBj Ajsa e sujbiuod *H'0 
33A I f aiora ssuif Q0£ SBM s ( A\aqwEj^ «3g ofi'i^ 
♦saux] 00Z*Z A l uo SBM pdsoQ sjtp smoqdsDJN )<> 
Aj33Uioippg sip 03 guipjosoE 3Bq3 'jj*g jo qiihi,>| 
3ip 03 pJBxfej q5]A\ ajou 05 juBjaoduii s{ 3j 

<t 'joqjnB sat jo ipiBi poofl m 
aqnop 03 UOSB3J ou si axaup puB I u333ua\ Aps.uiot| 
si 31 Afpaxnssy 'suigpo UEpsuqQ jo uopipiu 1 >n 1 1 

3ip gupj3AJ3d AjTIUJIM '3JJOM TB3p3.I3q B SB pduofl 

siip jB3xi 03 31 sx jsnfxm 3joui jjpg •siobsuujjmm 
•am sx qoxqM jo 333]gsu sip 'snssf jo sgujq.Muj 

pUB UOpxpEXJ JBDUOJSiq JO S3U3UlgB4J KQ01 
SUIEJUOD 31 pUB 'SOpdOXlAg 3qj qjXM A-lB.I0dui.Miio • 

jsqhxtb '3U3puB Aj3A sq jsnux 3jooq oqjL „ 

4. — : sAes Asvxojiy i ( | 
,,. ./SBuusj-f jo pasqdsqg 31t p P UB 'hmj4ij.j| | 
3ip 05 spsidg sq3 'spnf jo spsidg oqj 'i| ».►,,., 

JO >[OOg; 3qj 03 S3DU3J3J3J S33npojHn ->i| s>;.i.|.l £1 A XO) miHHJIJj ■IHi^H^H^ ■S6 -d «83}ca 'n -joa 'smqasng 'H'D'd'S * 

jetxxiixs qax^ /sAvsjqsj^ 3qj jo pdsog sqj s^dsooB 
3uo jx 4 sb 3SBjqd qons suios qiXM psDnpoJiui 
sx uopBjonb sqj sdxjejsui qoE3 ux pxiB 'sAvsaqsj^ 
sqj jo pdso£) sqj ssionb (^ 'ax *J3{ ui *uioj| 

J Z\ 'II UX I D U3g FO SSS^SSEd 1UB1X3 OA\J UJ n 

+ ( /U3§uo oj psguopq 3ABq Aeui Adoo 

UB3JBS33Q 3qj JBqj jqgnoqj SI 1J •upB'J pUB 5[33J£) 

oiux 3i psjBjsuEX} sq qoxqM uiojj ESOJtsg uexjA§ 

JB AdOD JSqiOUB MBS 3q pUB 'E3JES333 IE p3AJ3S 

-sad sbav 31 jo Adoo b jBqi sn sjpj suioisf *g „ 

( ,«AV3Xp3EJAJ «3g 
03 guipjOODB pdSOQ JIXO JO UIJOJ pop3J[3X| 30U 33A 
3U3gl3Aip B SBM 31 'U3IM |B3p 03 3ABq 3A\ S5JOOq 

jsq3o sq3 \\e uiojj pA3j 3U3J3jjxp b uo sx sxqx »» 

I : 31 JO SABS '3U3UIB3S3JL 

M3 N pqdAioody 3q3 uo 5[joav sxq ux 'sauiBf *jq 

«'(Sb£ *d 4, qi) 3>[nT *3g jo spuBti sq3 ui 

S30JI1OS 3q3 JO 3UO pSUIIOJ AjqiSSOd pUB '(A\3q33BT/J 

•3g ux *dss) sopdouAg sq3 ux psquossp S3U3A3 

3^3 JO UOISJ3A piJBJBd 3U3pU3dspui UB SI SMSjqSJJ 

3q3 jo pdsoQ sip 3Bq3 a\3Ia sq3 03 Ajguoxis 

3UXOd 33|I|B 33U3pXA3 JEUJ33X3 pUB p3UJ33UJ „ 

'&£ *d 'sumjOA e«xg 'sjqig sq3 

JO *33IQ 'sgupSEJJ <{ *33UBJB3ddB JX3q3 03 p3] SB 

SSApOUI 3UIES 3q3 JO 3SB3J 3B 3UIOS 03 33U3ip3qO UI 

puE 'spdsog opdouAs sq3 se snip suies sq3 3ixoqE 

33U33SIX3 03UX 3UI03 3ABq AEUI 31 'UlgUO ApB3 smaxqan ai/a oj Suipxoooy pcfsoQ aifj[ H jo >|ooq sq, osjb psoBid 3q 05 3JE s g upiJAV snounds 
aq3 Suouiy -3i| sb aureu 9 uibs 3q ? JO J3qu> 
auios 03 sdBqasd ao 3sipgiiBA3 3q 5 03 guopq A.,.,, 
jaipaxiM 'P3IBEU os 'xxqof jo pjxqj p U B puooas ,„,, 

PUB J J3J3J jo apspfo puOD3S 9 q3 J 9 pn£ jo JBUq 
PUB J P9JJBD ST J! SB <S31HB[ JO Spsjds 3qj , U B,X., 

sx araip, 'AjpofBuj sq3 03 jbiijuiej ss 9 pq,.x 9 Aou 
'psjndsxp 3« qoniAv 3so H 3 jo 3 ng -sSutjum pogpo, 

-MOU^DB 3ip guoUIB pSDBjd 3q 03 9 JB <U3q3 '3S01, , 

•amp jsdoad 3^ 3B q 3JO j 33s jpqs aM W j M 03 „ 
ppq ussq 3ABq 3Bq 5 SM3XA sip <uqof jo ssdAiBoody 
sq3 '3qSu ui3 9S Ahem it jt 'sDBfd 3snra sav asaqj 

J93JV ^333d JO Spsids 3^3 SSIMS^IJ pxiB «UIT0] 
JO 3psjd3 03UUOJ 3UB3X3 9 q 5 SUXIIUSS S3UnOUO.Kl 

3snxu 3av ipnjAi Suimotjoj i in M jo sopHjda 
sq3 uopsj 3snui 3ai sup -t33j V -sspsody ...|> 
jo S33 V 9^5 jo sjooq 9 q3 Aq p 9 A\orjoj 9 jb xpi.|,u 
t spdsoQ 9 q 5 jo tioraj 9 3Bnb Ajpq 9 q } ssBjd 38JTJ '.»,, , 
«x 3ss 3snm sm <usq3 jjs^ -pauopugui Aptttjii 
3U3uiB3S3 X av3 N aqj j G sSupuM sq 5 dn tuns »,.,,,,,■ 
-UOSB3J si 31 <3Xllod S pp 3AT3 q 3m 3Bq3 MOU 3ny „ 
— : SAV3jq3 H 3q 5 03 Smpjoxm pdso nip ,,, 

UOXSSSjdlUI 3U3J 9 JJXp 3BqM3UXOS B SSAjg smqssnji ' 

•a330BjBqo ABM- 9 q3-jo-3iiio A.da h 
jo 9 jb qsnjM jo anoj 'suopnqp3Uos qsxMsf p.„, ,.< ., 

JO A33UBA B SUIB3UO0 qspjAY «M3XA 9 ^ l/o.lJ>.. S „, | 

jo sjo3xp a 9 q, jo suo osjb si pptjuoxp s > m " 

•061 * d 'ZZ6I '>|>«| k i 
'X "$ *X 'P<fror> s^aip,^ ., s p ) X0JL (n ,, Uj , fl LI Lwi.m 1 ',>,,„, •qjoq jo Xippoaipnc sqt |o moAty 
u; wsnniSje aqj susipSusxis ijAduj aip puc "H'6 «I 8uiabs stubs snp 
jo aonajmoDO aqx "(Se) jnatoSBjj sag "9? 'Sz 'z 'dd «B3uref -jq * 

VIO U V) « SJ3A3xpq qsiAVsf jo Apoq joupsxp 

B SB pSDBjd SBM 3DU3iptXB S3X qOiqM Ul UOpBTOXS 

anbxxin sq3 03 pxiB 'uopdnxioo pnpBjg 03 anp si 

OS 3q 03 p3SB30 3X 3Bq3 pXIB i S3SS3B3XM 3JB S3ApS 
-UI 9 q3 SJ3q3B>J 3q3 S3Uri3U3D |BJ3A3S JOJ p3J3ptSXJ03 
os sbav 3X 3Bqx *ll B XH3q3 JO 3U3JBd sqj 30XI sq 
»i jx 'pdsog jBomouBO b sb psjspxsuoo sq 03 3q8u 
Aot3A3 SBq qoxqM *s3pxuntutuo3 uBpsuqQ-oaepnf 
aq3 Aq pssn AppxM os 'smoiqaj-j 9^3 p p4*0Q sxp 
3dxii3X3 3A\ spdsoQ |BqdAaoody 03 8uxju3J3J uj 4> 

— : A\opq usss sq Aboj sb 
'SAVSjqsjj 3q3 jo pdsoQ 9 q3 jo uoxuxdo q§xq Aj 9 a b 

SBq 'UBpSXjq^ B StUBDSq pUB 'UOXSBTXSJlSd A43iq31J[ 

aq3 jo ussq pBq oqA\ 'ppxjuoqog q8nn 'xyi 

^•szxs snoxiuoug ub 4) sba\ |pj qoxqM sjduisx 
3q3 JO p3UX| 9 q3 3«q3 pxiB ^^Jtj xix pBp 343M >k 
'uixq Aq p3333j[§3u 'jood 3q3 3«q3 'A3ix3|da3d 
sxq ux u pB 9 q sxq p 9 qo3BJtos 4> xjbxii qop sq3 3Bq3 
'uosbxii b sbav pxiBq p3J 9 q3XA\ b q3XM xjbxii sq3 3«q3 
sn S|p3 3i 'snqjL 's^sp ^bxiis jo pjoosa ynpivy 
S31 ux s^jbj/j *3S S3jqxii 9 s 9 j jsq3BJ pdsoQ sxqx 

•suopBXAsiqqB Aubuj q3XAV 

JO 'SJ 9 30BJBqD JJBUIS AJ3A UI U333XJAV SBM 3X SS3JUXI 

'stuoqdsoxj^ jo ssmj OOZ'Z at P 0:atI T pssssaduioa 

XI33q 3ABq UB3 *H*0 J° S3U33UOD sq3 3Bq3 3UXSBXIII 

03 3inoxjjxp Ajsa SUI33S 31 ^'uAdBj snqoxiAqjAxo, stttaiqajf at{3 03 Surpwooy p4soQ 3112 91 psipnoi Agtp Avm-qStens puy -juids xb9jo< 1 1 

UB 50U ure J 5BX|1 99S pus «9Ul 9|pusq <proi| • , ,, , 

raatp 03 pres sj-j (uopoaxmss^ sijq; j93je) sopwul! 

3tp piXB I933J 03 9U3B3 pjO-J 3ip U31IM 

— : 1 

-SUBJ3 glIIA\OJTOJ 3X|J S9Ajg JJO0?S3^ doqijg 

•psjonb AjguojAv osre 0.1 r (iufU 

rtW<>) SpjOM 3ip 33JB3SXUI SXXOIAqO UB SJ "|».| 

'dlEOAlO^ 03 30U pUB SUB33UjAuig 3ip OJ SI ,)||N|l1 , 

sup sAbs 'sajonb graojraf uxoqM uxoij 'sniqoMMi 

( /p3A3tpq pxiB U.IU] |).H| 1 

Aaip qsjAupioj puy -(uorasp) juids sso ( ;(»,,, , 

30U UIB J }Bip 33S pUB 9UI p9J <CT[ : UI3l[) <>| |.,. 
3I| '1333^ X|JTA\ 9I9A\ OXy\\ 3SOtp pUB J0J3,] .)) ..,., | 
3I| U9I|M pUB !^ 3 y 3ip UX SI 3t| ll:l |, .a .,,.., 
pUB 'UOp03JUnS3J[ 3ip J93JE 1LJS3JJ 3tp UI UJJl| 

q3oq x 3ng M : 3 jb spjoAv siq < (( aui Aq poir, ■.., 
ApjBj sbav qojqM pdsoQ 9 qj mcuj „ 'Jhijij^ |t1 
uosjsd sip jnoqB Auouips93 b S3-X3sui ,/djH.^AjOJ 
03 „ snpBugx jo 3 psxda sqs jo gupiEsds 'snpnuJI] |0 
3 JH axp ux <iax -qo 'snqujsnftj sm/^ 3 q \>„,,,, ,| 

•S3UIBf 05 3DUBJB3ddy SIT^ (z) pUB 80|dpN||l II || 

aqj 03 93UBjB3ddv S IH }° (l) *ZFA '"«!i""„ . , 
9q3 jo sjunoooB 0M3 sn S3AX§ pdso.) ,|, M 

NroixoaHmsan hhx 
II HHJLdVHD •98 '& '-H'D-d'S 4- 

•98 -d 'axx «ajxx 'hi -H-a-d'S * •Sijooq 
jsqjo pus 3sdA|BDody sq:i 03 99U9J9j93 guo| sxq 
3iopq isnt snicpsng Aq pres si siqjL ^/sjixapuy 
9q3 jo Auourps93 3qj Aq pappsp 9SJM93rj[ sq 
||xa\ osjb uopssnb sxqi 9iup jsdoid sqj y& jng 
•asqjo sqj jo Abm suo pspiAxp ABp sxq^ 03 ||ps 
sx Ajuofetu 9qj jo uoraxdo sqj 'asdApoody 
aqj 03 sy u : sAbs osjb *i3A3Moq 'snxqssng 

% <( 4 xi3inq3jnqo jsoai 

Aq p3ZXUg033J 3JB J3A 'pajtldSXp U3A3 piIB JBDXUOUBD 

jou 3je Aaqi qgnoqj s qoxqA\ 'asqiimu xpvp apxs 

-JtlO Si3ipO 3qj UIOIJ s p3§p3jA\OU>|3B pxiB suinuag 

pxiB 3XU3 p9XM33p SBq qojnqQ 9qj jo uopxpBJj 9q? 
qoxqAV sgupuM 9Soqj gxixqsmgupsip 'osjb 9S3qj 

JO 3ngO|Bre3 B 3>]BIH OJ p9|pdxXI09 U93q 3ABq 9A\ 

ss3pq3J9A9u jnq fsgupuM pgjndsxp 9qj jsguoraB 
9q p|noA\ sssqj jjb moj^j 'jsuq3 sqj psAposa 
sb SA\3jq3jx q^ns 03 3^qB3d39DB A|pp9ds9 sx qoxqAV 

y[XOM. B 'SA\3Jtq3XX 3q3 JO pdsOQ 9q3 OS|B p3UO>[99J 

3ABq 9Xiios 3S3q3 guoxxiB puy (•sSupuM p9gp9| 

'MOXI^DB 9q3 guOXUB 90B|d B Jl 9AXg SJ9q30 3txq '9XXIOS 

Aq p9399pa sx 'pres x sb 'Jsbj siqx) *^H^F «I33 S 
31 jx 'uqof jo 9sdAjB0ody 9q3 'pres x sb 'jsAogjoxii 
'pUB '. psflED si 31 sb 'sspsody 3q3 JO Sguiq3B9JL 
aq3 puB 'sBqBUJBg jo 3psid3 3XIB3X3 9q3 *3S9q3 
03 uopxppB ux 'puB f J933<I jo 9sdA|B9ody 3q3 pus 
'p9||B9 si 31 sb 'pjgqdsqg 3q3 pUB 'pBj jo S3oy 3q3 scndAGpn 3t|3 03 Suipxoooy pclsoQ aiu^ 81 


•AiOpq 33S 5 8UK3pU3J JSOq :>I|I >.j |.| 

„jo3umb3 wawfl,, sdcipsj „ - ipoiD uamj,, sajEjsuuji uou|<>i| .| N 
„«qjoxa„ sajEjsuEjj jjoojsa^ ipjqAV „ uopujs „ pjoM. ip|j , 

•pjKrj aq} jo dna aq} >pxup psq aq qaxqM xk> ( 

JBq} XUOJJ pB3iq }B3 }OU pjttOAY aq 3Bqi t[)l!l) in 

U35|bj pBq sauref joj 'uiiq oj psiBsdds pui: h.huhj 

<X» }U3A\ 'jSSUd 3qi JO JUBAISS 3qj OJ + (lic)|.ui , 

q}op sqj usAxg pBq ajj uaqM «pjoi aqi MO N 

: uopoaunsa-y; aq} aajjB aApB-xxeu gujA\o||oj 
aq} pauiB}uoa «sa}onb ua}jo uagpQ q^iqAA pui 

'UXJB'J pUB >[33JQ 0}UX pa}BJSUBX} Ap}BJ J i|i|i|i\ 

<smat<pj-[ atjj o; Sttipioaor; pappua pdsoQ oij | t 

(( •snqpuoiui.it >p 
b sxuxuioq snxjXjj jxxsjjxxssj Bxnb 'umn} mould 
aparaoa 'rax jsjbij J p }pqp 53 <o}snf oqooi:| ijji.ip 
33 }igajj ob }pnpauaq }a xuauBd }i]njL : .III |l I >| i.< 
SnbxiipBJg 'UISXIBd }3 UXBSU3UI 'SmiXUJO, I in 

'sjjsjjy : uxnjnjjnBd }sod snbsnsjn-^ •(uo.i>|>u j . 
BjuBisBuy *jg) snqpusrauop b rasiusg-msvu tutm 

}3I3piA 33UOp 'XUXUIOQ XIX33X|BD }BJ3qxq Bill) l!ll»l| 

bjjx qB rasxiBd raiunjssraoD xioxi ss snqoniif ui|UI 

JBJSABJtnf *X3 JXXUBddB J3 XIinq03Bf pB }XAX 'SI )i )| ) l . hi. 
OAJ3S UiaUOpUXS }3SSXpap XIIXID UiajnB Still IUIil(| 
: JJ3I3J SXJOJBAJBg UX3UOp33XinS3.I }SOd ' inn iii 

sdaes sausgpQ 3 9 on ^ > '5S3 uiuibtsubj} uiauouu 
stibxiinxipBi xun333jg ux jsdnu sux b }3 'sonuij •[ \ 
xunpunoss jniBjpddB ponb anbonb xumpguBAg 
•jj snquisnffl suiA sq 'uoxain 

— : jsnf n|) 
Sduivf ft sjyj spraoisf uiojj sgBSSBd jynaijjip ),ji •xiV -d <(W.gi •JipH) „ spdsojj aqj jo iCpttig stp oj uoponpojjai „ * 
JO UOXSJ3A Upxrj 3qj 3AX§ OS|B J *S3A}§ sq auo aqj 

smo||oj A]uxbxxi qoxqM xxopB|suBai b pusddB puB 
X£9f *d) sp4soQ sip /o /Cpnaj a^j oj uoijon-poxiui 

S 4 JJODJS3y^ XXIOJJ JX3J 3qj 35j_B3 J *J3dBd sxqj JO 

jDsfqixs aq? 3jb qoxqAV sjsqjo oa\} sqj 03 sy 

'S3UIV£ *:}£ OJ 33UVJLV34<fy 3^X 
•SBqd3>J XlOUIXg SUB3XU <{ JUBAJSg S^SSXJJ „ sqj JBqj 

xiopBUBjdxa sqj jsjsjcd qoxixxi 1 'A^buosjsj *sAbs 
}X jBqM Apjo SUB3XH AjptijOB jxjbajss s^ssxjjj sqj 
3Bqi Ajxjxqxssod sqj pappB os|B 3ABq | }tiq 'sBqds^j 
uoxuig sx jubajss s^ssUjj 3qj jBqj uopssggns 
sqj spBxxi 3ABq puB 'jx xxpusddy ux A^nj jx jnoqB 

U3»XJtA\ 3JOJ3I3qj 3ABq J *UXB|dX3 Ol JJllOXlIXp 

jsoui sqj sx <( juBAjrag s^saxjj sqi M 01 3DUBJB3ddy 
3qj agBSSBd sxqj ux sguxqi guxpznd jp guouiy 

{< 2 souo ye aaiipo o: * °§ Jo« pus 
UOp33XmS3-y[ 3qj J33JB uispsxusf UX ABlg sspTpsjQ 
aqj pxp Aq^ „ 'app aqj aaputx ( \ xxpuaddy 
ux (< *J3U3Auo3 aqj aaiaj %% ux qjguaj auxos re 
passnosxp sx sxq^ 'raapsxuaf 03 }U3A\ jstxf AaqjL 
*33|xpg ux uixjj aas ppoqs Aaq; }Bq:i axioxABg aqj jo 
puBuiuxoo ssaadxa aqj jb puB spguy aqj Aq agBSsaui 
aqj ajB qioq 'passaadx uaaq ssq asudrns auiog 

qsaxx sxjj Aq paouxAuoo gupq 'paAaxpq puB uixjj U U0lJ03XJLns.t\l .n 1 1 s<ndxq3jj[ ai^j oj Suipjioooy p4soQ at/j^ OZ 


•Aiopq osp aag % L «xx % -spdsoo aqj jo uoijDfpiiJH 

sureraaj \\xvz wreAjag s,jsap,i sip oj uisjdBjsj; aqj SutAjS osjv -h.iiui | ... 
aainMBaddy 3l P J° WP 3 H» °» SB I nB cI *»S ^1 usaiS wnoaai; sip ifl| « 
jajjjuoa joajjp ui pps st ajojs aqj aSireqo srqj qjiAV uaA3 'j.kvi>>io W 
..•'snuraioQ ,', SaipBsj aip jshibSe suosbsj pjuopippB sajBjs aq ojji|.« 
'6-Z.9 '-dd «uos{oqoijs[ aas "J* 3 * 3 1» U I usaiS aAEq i qojq-w Sujpi " 
aqj 3Aeq 'SSK up^l ua\ou>[ sqj he ajnjAi 'auioaaf jo uopBisuu.u >| • "' > 
sjEjriDOEOT AJ3A b jo AjpoqjriB sqj seiJ Apio jj jnq 'raddns w r | iqi m 
juasajd job sea\ ssuref jeqj Aqnogjip aqj qjjAV aea\b op pjnoAv Hi i||>> •■ 
sjtjx -iiopnsprao sjh » B ^[W5jp jissuijh snssf qoiqAi gupajiii!) |<> <l" • 
aip jnq jsuBipng; sip jo dns aqj aq jou ppiOA\ „ div} „ sqj ;>»«;> n|i ii| 

u'P io 1 3t P 3° dtl:> 3 H* ^ump P E H (sauref) sq qsjqA\ m jnoq ji:qi i p „ 

jo ptiajsui „ dns aqj jpjrup pEq (snuiuioQ) pjoq sqj msjaqw i 

jeqj uiojj",, spesj 'joopqSn doqsjg §oiA\onoj 'A"apa5Tati(j iq (i6\r -d 
! gz6i 'jsngny) „ ssujfx Ajojtsodxg sqx „ u l 3PP* B Jusss* > ! "I I 

•Z. 'ax -jo3 i * 

•SpdSOQ J3qjO 3qj pUB $ S,Uqof ' |t} 

qjXM J0ITJUO3 UX SI J3A03J0XU pUB | J JOJ[Ol| |tt 

AqjJOMun puB sjqigiipjuiuii Ajojs sjoqM sqj S3>|itui 
sxqj puy *up[dBU puxiq b sbm jubajss s ( |h.>|.uI 

3X1} 05 3AEg StlS9f qOUIM (( XIOpUXS 4> 3X^J JBX|J A«S <>| 

pssoddns sx ^x ssxiBDsq 3|qxp3Joux osp sx q *p*Bj • jjj 

JO QOpOXpBJJUOD 533-l]p B SX }U3Xn9JBJS J3JJEJ q.1|l|M 

'Abq asjsBg uo sba\ ssxxiBf •}§ oj souBJBsddy ><|i 
jBqj pxiB ( . jsddng ^sb^ sqj ye jusssad sbm jsnf aip 
sqj S3ure[ jBqj jxxsuisjbjs-sxuj snoxAqo sqi xiii:mi<»> 
oj pssoddns sx jx sb §uo[ os puaSs} AiBuipaotu.)X3 

pXIB pJX3A\ B A}3^3XII pUB 3X1X1X1X1 A|SS3pdoq S>[Ot)| II 

jo 33bj sqj uodn Ajojs sjadsoQ MSjqsj-i sxqi omn 
3XHBS sqj jy usqjo qoB3 woddns pdsog sip pun 

pBJ ^g 11X35X3 SXqi Ol IBqi Og *33UBJB3ddy Si. J 1 
JO S33UBJSXUX13jp pUB J3XJXIBXII 3qi Ol SB SUOI|!|>|»t 

gra^fxxis 3uios sn S3AX§ pdsog sxqj pxiB ^.'souiisf oj 
ps^BsddB snssf isqi jobj 3JBq sqj sxi sjpi [tiBj *.ig 

•3UIBU sxq SJBSq ip|l|M 
spsxdg sqj 3JOJM sq jBqj pxiB 'raspsxusf jo doi|N|)| ■fri 'I swy § 
•S 'iia uqof I 
_ «'aasw si„ 3abo pmoo 

3«f jb S pile aosjoqajM q W q S a uasp sreq „ seq ajaq jjoajss^, | 

a, . ., ,. « *»W ,. (8^1 -d) pinoo SupEg P ub „'uib8b 

swsu „ saAiS (99 -d) uosjoqai^ -pjoA\ aq» sajBisuEii »oa»s3^ og * 

ApiBtUXJjn pUB § J9A3Xpq B 3XXIB33q 3q JBqi « J3A3A\Oq 
<MOU3 l 9 A^ $U3A3Xpq B U3A3 JOU s 3}dpSXp E JOU 
*3ApA\JL 3q3 JO 3UO J3qipU SBM 3{J_ *lU3S3jd JOU 

sbav — jstif sqj ssuiBf— ssuiBf sxqj joj I (( psAsjjsq 
sbm snssf jEqi jqgxu suibs m sqj uo 33B]d >jooj 
qoxqM $ J3ddng jsbi sqj jb u pjo^ sqj jo dxiQ sqj w 

5fUUp 30U pxp S3UIBf JBqj UXBJJ33 3jmb SX JJ 

•JUBAJ3S 

s.jssijd sqj 01 3DUBJB3ddy sqj jo uopBJspxsuoo 
suodjsod six jsj JU3UIOXU sqj joj puB J spdsoQ 

IBOIUOUBQ 3qj UIOJJ 3ABq 3M UOpBXUJOJUX 3qj 
qiXM SpUOdSSJJOD JI MOq 33S pUB f 3UO 3X1JJ B SI 

sapbjjbu sxqj jBqj dwnssp jusxuoxu sqj joj sxi jsq 

•S3Uib[ oj jx jo jjxg pus pB3jq sqj jo guisssiq 

3qj pUB '3jqBX 3qj JOJ JSpjQ 3qj (fr) < S3UIBf 
OJ 33UBJB3ddy 3qj (£) i qjBQ .SSIUBf ( Z ) i JUBAJ3S 
S.JSSXjd 3qj OJ 33UBJB3ddy 3qj ( X ) -ZXA 'SJ3qiU3UI 
JTIOJ SUIBJUOD JU3UI3JBJS 3jqB5[JBUI3J Siq^ 

(( /d33|s jBqj uisqj 
uiojj 4.U3SU SBq ubj^ jo uog sqj joj 'pB3jq Aqj 
JB3 'jsqjojq AjAI , 'uixq oj pres puB 'jsnf sqj ssxuBjf 

OJ Jl 3ABS pUB e 3^Bjq pUB 'p3SS3|q pUB «pB3jq >JOOJ 

3 H > 'P^ppe sx jx ApjBipsxuuix /P^Jq P«B 3jqBJ B 
3A guijg , «SABS pjO-J 3qj «SpjEMJ3JJB spjxj b uregy 
♦dssjs JBqj xusqj xuojj # ussxj uiixq mbs sq It p £Z uop39Juns7>}i ,nfi smdxq^n zyi 01 Suvpxoooy p4soQ ai^^ zz •sutraj iCipuawj iroki uc 
sbav aq uioqA\ iptAV uopepj reau e jo ajej aub je— jqSp si snunn|>l|i| | 
jo Aiai a aqj ji 'jaqjouidajg Jio 5 »03wo3 s; autojaf jt 'juny j( , I 

JS9UIB9 TIE SBM 9JJ '9UO }B9lg B 9q OJ UIJIJ ()| 
UI99S JOU pip 5[SU 9qj puB <JX UOdn 9JXf SIt[ 9>[BJ8 t)| 
guXJJXM SBM pUB pipq JOJ 90U9pjA9 9jdUIE pBt[ OJ^J 

^aaqjoux uavo sxq jo pue SEtuoqx J° Auouxpwjj 
aqj pBi| aq AjqxqBqojd jpj uj -jajjE Aupung 
aqj puB Abq jajsBg uo snsgf jo suopBjsajfuuiu 
omj jSB9j jb oj sb sapsody aqj jo aauapxAo .>i|i 
pBq pEq 9jq -paAaxpq os aou 9q psq pio-j aqj jo 
dno aqj jo ua^Bj^Bd puB sajdpsxp aqj pauxof OAaq 
jou pjnoA\ 9jj «pB9p gqj uioxi uasu pBq pjo-j 

9qj JBqj p9DUXAUOD SBAV SaUIBf JBqj 'OSp3 JB9JD H\ Jt 

•ugxs b aajjB jqgnos oqM asoqj jo jooidaa sij ] jo 
jou 'ajduxaj aqj jo apBuuxd aqj uiojj dB9j oj jusnj as 
s«P J °l jno J° J" 5 ** wnojAl 9qj uo uouuag oip |.» 
paBsq J9A9U pBq 9q JBqj puB 'aiojaq qjuoux B UHtfl 
SS9| AjqBqoid 'ajdpsxp b axuoaaq Apuaoaj: Ajuo pro 
sauref JBqj pajraquiauiaj 9q jsrnu jx jnq J po:)i:.)i|ni| 
aiaq sx sb qjBO ub qans puB <qjBO xib gupjBj p.i< > | 

JXIO JO a^dpSXp B piIXJ OJ guxpiBJS JBqA\aUIOS SX JJ 

•juauiEjnng 
UBpsuqQ aqj tij juauiap ub sb 9uxa\ gqj oj idajB 

J9JDBJBqD A\9U aqj OJ guuiajaj SB * * ♦ JOpiMii|. 
JO AjXjBUD XIX (( A\9U „ 'SABS AjtBJU9UIUIO;3 9XXIBH .>• i * 
SB , SXIB3XII 9J9q (( M3j^ „ (,/UIOpgupj S.jaqjEJ Ami 

ux noA qjxM A\au jx >[uup j uaqM ABp jbiji jimiu 
<3U IA 8 H :) J° }J m J 9 H' J° qwojgougq ^uxap kui 

IH M I » '6Z 1 AXX *»BJ\; UO AJEJU9UIXU03 S t J;D>[lMl.l] , ) SZ U01)33Xins\>}J| .)!/ J it ■I *xx S3D V «Ab Q S( p J01 AJ9A9 uo uoiunuiuxo 3 
AIo H aqj SupBaqapo jo 93 p 0Bjd oxjojsody 3 qj 

JO 9DU9 P XA9 9ip q 3IAV p 9JBdulOD .^ « x ^^ « ?z 

'61 'xx uqof J oe « AJXX a3pil 33 g . S9ldlDSIa 
H5JAV 3 x jo ^oowBd uotraLmsM 3 qj aajjB pio 7 
^no ,Bqj ^tob A ISS9J dx9 5 ou qgnoq, <9j.qBqo.xd sx 5 x 
PUB snip , B q 3 raojJ p3DU3UIraoo 3SUBXIDna A * 

jo nopeappD TBoxpoxxad 3 q x w .^^ p3 „ gojqB 

Alpn W XA pUB S90XJUDBS q S XAV9f 9xp JO g UraB 9UX 

IHoxdA, 3 q 5 pa^xrj 3S p;q D JO q 3E9p 3XI , * 

P30U9XUUXO3 AlJBM 9ABq OJ p XBS 3q Abuj ^ 

aqj JBq, s>jjBm9a AaB TO 9uiuxo D ^^Badg 3 q X 

•IBUoraajA^ iBxxjadjaj 
«p amp Jsaxj 9 qj JO j «uppai jo asodand ssajdxt 
3qj aoj guxu9A9 Ab P uh S a9 5S B a uo jam S9xdxosxp 911, 
1*W 9 Iq xs S od ajxnb sx 5I -M9JA sxq, swoddns s W y 

3H5 UX U9AXg 9DU9 P IA9 9qj p U B 'iXIOpguX^ SX H UX 

uxatp q, lA4 M3U 9UJM 3^^, pinoAv ^ ^ a ^ noB j 

FHduXX UB UI9q 3 U9AXg f Bq anOXABg mo < J9 A09.*0ra 

• 5S ! nb9J 8u ^ A P S «P J °1 *F«P A 3 qo 03 ABpp jou pmoM 
s^dpsxp 9 qj 5E qj Jqnop ou 3q UE3 3jgtij ro ^ 

•uoxsuaosy 
«p o, snojAajd uopBjqapo juanbasqns Juxos ,b 

51 ^00 3 '( 5 U9S9jd JOU SBM 9q 9J9 qM) ^ddUQ 3 SB 7 
3q? W qjBO Sjq gu^BJ JO P B9 3 SUX 'S9UIBf .,g jbuJ 
9S OddnS pUB 'S90UB.B9ddv ^ JO JS9JBT 9q 5 JO 9UO 

sbm puB Abq aajSBg J9 ,j E g UOI 90Bid ^ooj sauiBf 
•>S oj aauBaB9ddy a qj j E q, jxx9ui9jbjs s me d J 
JdaooB 9M jx P 9Aoui9a Apjpua ux AjTnDxjjxp sxq X ' ww^PH ai /J °3 Suipioo^y /3 4soo ai ^ x H •ubui Ajgunq b joj pgui b gpiAcxd 03 U99q 
pBq joafqo Ajuo puB 9jos gq3 ji 'papjooaa AjjnpjE.i 

OS U99q 9ABq A|pjBX| pjtlOM pUB 99Ejd U9>[B3 3ABq 

AjpaBq pjnoo snp fly •uopBJCjSTUiuipy sq3 pun 

'UOpOBJ^ 3q3 'gUISS9jg[ 9q3 <UOp3y }BtlUByy[ 31 1 1 

si 9J»qx *^sddng Sjpjccrj 3tp jo uopBjqgpo b U3aq 

9ABtj 03 SUI33S AJUIB3.I93 3BqM pSMOJJOJ U3qX " 3 H D 
-JIBAB UOOS SBA\ 3UO pUB '3X JOJ jJB3 pJOl 3q3 JB91J 
pjnOO OqM JB9U 9SOq3 9.I3M 3J3q3 3nq 'UIOOJ 3ip UJ 

9|qBj ou sbm 9J9qx 'SuxABjd sbm s9iuBf qoiqM U| 
'psqsiuinjun pus 9JBq 'jgquiBqo jraddn ub AjqEqojd 

SBM S9UIB£ OJ 99UBJB9ddy 3q3 JO 3U33S 3qX 

U9tii39p9"y[ 3qj 
uioji 9AOJ puB A3J9tu jo Ajcfojt 9IXIOS Ajqxssod puu 

*S9UXBf UIOJJ 99U93JU9d JO pjOAV B sdBqjgd pUB 9AVU 
JO I3pUOM JO Aj9 3UIOS p3UXB3U03 3I3q pdSO£) Ol[J 

3Bq3 jqnop ou 9ABq ueo 3^ •jqgnojq 9q pynoqti 
9{qBj 9qj jBqj uoposaxp sijj saojsq puB pjox sq3 jo 
99UBJB9ddy 9q3 J93JB p9U9ddBq qoiqM gurcpsuioH 
pspioosj Apu9pxA9 pdsoQ sqx q9dsor) 9q3 UIOJJ 
uopBjp siq xix 5jB9jq jaoqs b s93EDipux qjBO ( S9tunf 

gUiqUDS9p J93JB 3XIKXf9£ *3§ 3Bq3 p9DpOU 9q [JIA\ xi 

•Avopq 33onfo \ qsiqM 'SMSjqsjq 31 n 
jo pdso£> 9XHBS sup tn xnspdBg 9q3 03 sb 9ApBUi:u 
3q3 Aq uxb§b p33B.i3snin si jsbj sxqx *sj9qjojq s;i[ 
spiBM03 pBq snssf 3Bq3 pJBgsa guoxis 3q3 xio jqSfl 
guiMojap sb jnq 'uoposjjB Anurej jo sdxqsuopBpj LZ tiopoauma^j ax/j ( •9t «nxxx sisauar, m jo,s 3 due 3 ,oukw uavo .ssraef Aq u 3 ai3 st Xw8iuiiv 
sqj ipwi SaiAtus m sssapjoq jo ssaoons sqj jo ajduiexb jaqjouy % 

■is '[{pcx sjoy J. 
•£z -3 'ix sjoog 'sniqasng „ 

AjqWB9 agqjp sAojjsgp q5B3Q JBqj JB9J JOXI P 93XI 

3A\ jsq3 sn SuiAvoqs sb Ajuo }ou 'jsgjgjm 5S9ds9p 

3qj jo sx „«09qjoaq A^j M 'gupggjg Suiaoj 9q X 

$'a9A9ipq-Jpq B JO SS999nS pUB 99UB}d999B 9qj 
Aq «SS9UqSBJ JtlJAVB Sn OJ SIH99S ?BqM 03 p3gBmODXI9 
SBM S9UIB[ JEqj 9q [pAi Abui JI pUB '9ZUd S5I 
UOM SBUIOqx }° W3UI95BJS SnOpBpnB 3qx 'H^tlXJ 
SJI 9AOldSip ?OU S90p W9ppUX 3q} JO SS9tI9glIB«S 

3 HX 'Ipnsxran jou sbm 3uop sbm gmqwraos 
IIP P°°J «io-9 urejsqB 03 guuB9MS jo tiB|d sxqx 
•qjBO siq gui>[B9jq jo uopBt]iuxnq guipeaggp 9 q 5 
03 jo gppms jxratuoD 03 asvpp raT q 3AB3I j Ap>ji { 
3q 30U p t noM oqM ^'jgqjoaq M sxq jo uopogjje 
[Buosj9d gqj uodn •aqnop ou 'pgipa: osjb ajj 

«'P°0 3JOJ3q guip9U5{ 

puB uopB9i[ddns [BnjxqBq sxq qgxiojqj <S puiBO 
SB pjEq SB 9UIB99q S93U5J sxq 3Bqj OS $ 9[d09d gqj 
JO SS9U9AlgjtOJ 9qj JOJ guip39J93UI *S93U^ p9pU3q 
Siq UOdn punOJ U3UO SBM pUB «9UOJE 9[dui9J 

9q3 I93U9 03 p 9 sn 9 H M : S ppB „, snddis9g3 H 

•pOOJ JBUIIUB UIOIJ p9UXB3SqB pUB SJtOnblJ P93U3UI 

-J9J jou 9UIM J9q3pu 3|UBjp gq } E q3 sn S[p3 
snddxs9g9 H < gupsBj 03 sb jgxpq jejiuxis b p B q os^ 
3q 's99jnos isq3o uxoaj ujbsj sm sb pus 'apsidg 

Siq UX 99S 3M SB 'S^AEJtd JO A3B3XJJ3 3tp UI J3A3ipq stndxqdn sx^ j Suipj,oooy p4soQ ai/x 9Z -araos mou)| pjnoM ssBp imp jo Aubj^ -snsaf jo 

UOp33.UnS3J 3XJ3 U] ,I3A3ipq ApB3 UB gupq }UBA.I39 

s,jS3ud b ux sjqBqojdrax gujqjou si soraqx 

•J3JB| S2p3AY AYOJ 

b s33UBJB3ddy sq? ux Ajqiqissoduii ou si 9 J 9 qx 

•ABp yexp. xio jubaj9s s^ssud 
9 qj o} aouBJBsddy sqj jo jEip Aq 9 jqissodun 

9 JOUI U3A3 3pBXII A|UO SI ABQ JSJSBg UO S3UIBf 

oj 33UBiB3ddy sqj jo Ajojs sjqissoduxi sq X 

•spdsoQ ib3xiioub;3 
jnoj sqi jjps qjiM joxijuoo ux Aposjip sx uppTsu jo 
q}op TBunq b sbav jx jBqj Aaoaqj 9 qj 3pqM 'Amis 
psjoxpBjjuooun 'sjqxssod Aposjjsd b S3>|bui sxqx 
♦ssn xoj. guxiBdsad sbm jubajss siq qoxqM 'jsaud 

3qj JO }U3UUBg U3UIJ ppXJIO UB 3q ABIU SApBXIBU 

^Msjqsjx 3L P }° P dso O 3X P u ! pooM sqj puc 

{ qjop JO 3D3]d B Apj3UI JOU ( 3U3UUBg B ApU 9 piA 9 
SBM pUB (( 'qjOp U3UXJ „ p 9 }EpUBX» SX SiqX 

•pa>[BU Abavb psu puB uopuxs 9 qi }J 9 J sq puB 
uxiq jnoqB jsbd (( uopuxs u b pBq oqM ubui gunoA B 
jo pioj 3jb 3av ( iS 'IS <A l x ypzyn uj ,/uopuis „ 
pjoM 9 qj 3sn 30U ssop jnq *Q i ( xx) (( pB 9 q sii| 
uodn sbav jBqj (uoxaBpnos) uppTBU sqj „ jo puB 
'(L '9 '$ ' xx • 0^ <x ! x ) saqjop usuij 9 qj jo sstbdcIn 
uqof 'jg •££ 'mxx ssrrvi i 9^ 'ax >{jb]ai ux p3sn 
osjb sx x[ *s3U?op U3ux{ 9 qi xoi p 9 sn sx (( uopuis u 

pjOM 3UIBS SUp 9 J 9 qM I 65 'lIAXX *JJBJ^ *p 9 UIK| 

sbav sns3{ qoiqM ux s 9 q}op uauxj sqj ox sjrapj 

pUB ,,'XpOp U3UIJ „ }X SSJBpUBXl UOSpqOI]^ •££ 'AX 6Z woi?D3^nsa^[ at/x •u OJ q ! sjBduioo •+ .jax . qj < S5U9xmEg A 
3J9AV A3q X .( 0I « XA . A91) U3U}][ JQ 3q oj snox 

UX pa^jjp 9J B JS3Ud 3ip JO SW3UIJS3A JO S 3 U3UUBg 

TBpxno 3 q, jo auiog -aouBjsqns ppads asqjo auxos 

.O U3UXT JO ipop SUB3UX q <( .U0puXS M ST <{ xpop 4> 

SB Axduxxs pawpaw, n«w M doqsxg p JO AV 9 q X 

*XUE T 

aasqj puB pooM 3 qj 3AB9p « 3UI pn ^ « 

waq; P ub 3uo 5 s 3l p 3S|BH ^ «g U!ABS snxi3XIAHJA 

3UJ1 q,XM pjOODB UX SX JX puB ' 93 pp JO ra<? 
91P 5B UO P B}S3JXUB H 3q, q, IM 9SBD axp §BM 
•WRIip A^BUXpao SXq UX P 3Sb8u3 SBAI OqAV 3UO 01 

s^d 3>[B3 pxnoqs 30UB J B3dd V 9q 5 JBq^ arqxg 3m 
ux ssuojsxq 3 q, q, IM 9DUEpjO0:)E U} mnh g| ^ n 

'MBS sq 5B qj juxds 

IB9aodlO0UX OU SBM ,j ,Bq 5 3DUBJUSSB UB SB 5UBAJ3S 

^H5 05 pspuBq A Iq Bqojd sbm (< uopuxs „ 3q x 
•uop33^ns3 H 9 qj J9JJB ApjBipauxuxx paxmooo 

3APBXXBU 3m UX pg^M SW9A9 9m 

«p ux P 3 WS 3 ou sx jx , E q 5 p 3AI9S q 9q ppo ^ 
JI 'P35D3UUOD ApnoxAqo sbm (uopuxs) mop 
U3UIT 3 q ? q 9I q M miM <S3pnp 9pg ^ ^ 

SU! UOdn P38BSU3 U 3 qM 5 UBAa3S S <JS 3Xad 3m 
O, 33UB,B3dd V WUpSxp B U33q 3ABq O, SUX33S I 

•W3A3 jBq, 9 ,oj3q Apaoqs p^axiDoo jj , E q 5 , d99X9 

OTf 01 93 UB J B3dd V 9 q 5 q 3 XM op OJ a 9 A 9} BqM 
8uxq ? ou p B q « 5T 9>R j fsHj - .g^^ ^ 

s*x SBq juba J9s S<)S9 ud 9 qj vxp 9 uinssB sn '^ WMupu 3l/ , oa guip^oooy F ^o dH1 8Z •zzi <oz£ -dd (6 'j3}sbi\[ trasiE-g aijx „ |- 
•oil - q - v jnoqE aq 03 pres si sjBp sij; "Wjad; - »S ^'1 imiimh 
iois s<sj& 'asjnoa jo 'siqx "(P 113 ) »J3d J° pdsoj) -i 'ixx nqof + 

j ysxp puB *3iuj sq Abui }i jBq? Abs ApiBWM | 
*3tuj sx ssxiref *jg oj souBJBsddy sq} jo pdsor) 
sup jo rjunoooE sq} jsqjsqM jnpqnop jexjavouioh 
UIB x qgnoqj }Bq} Abs O} qsiM. | uoxsnpuoo uj 

*SaiU??f *J5 

o? aawewadcify 3 Hl /° ?unooDy atp /o uoisnpuo^) 

•9jBp sjqBqoad sjoui sqj sq p]noM 
ja^SBg jsjjb ABpung qjju sqj urajBsnraf je sooid 
ypoi aouBjesddy sqj 'j 9 A3A\oq 'jx .j/uoisuoosy 

aqj sjoisq s>p3A\ 33jqj sdieqisd pUB 'junojAj oip 
uo AuBduioo 3qj 05 jpsuixjq; p3A\oqs psq sq J3.UB 

3Uip }IOqS B SBA\ JX JBqj A\3XA 3qj S35|B5 ureqjB'i 

•jsxj sxq jo pxio .m|| 

JB3U Aj3A S3UIe£ *Jg OJ 30UBJ[B3ddy 3qj S33B[d oqM 
'(8 'L <AX ° XO D l) I nB d *^S J° 3U3tXI3JBJS 3qj qjJM 

ss3j3b sup puy *A:ip jBqj oj psmnpjt sspsody 
sqj jshb ABpung sraos uo psjBjqspo sbm 'qjBO 
sqj 5|oo? S3uib{ qoxqA\ jb 'jsddng s^pjo^j 9 qj jBlfl 

pUB «UI3pStU3( UX 3DB|d 3JOOJ SJU3A3 33JXp }JB JBX| J 

suunssB Atjibj Abui 3a\ os *ui3|Bsru3f jb AjqBqoad 

SBM JUBAX3S S 4 JS3Ud 3qj OJ 33UBIB3ddy oqjL 

^•ssjxpQ oj }U3A\ ssjdpsxp 9 qj ABpung iBq} aouy 
*5U3S3id sbav snssf sb 'ABpung guiMOJJOJ 3qj xo 
asjSBg uo U3^|Bj ussq 3ABq }ou pjnoo qjBQ 3qX 

•guOJ AJ3A }SBJ OJ S3UIBf A\0|p JOU ppOAV 

snssf yevp sans s^xnb sq Abui sa\ puB 'ssouBJBsddy l£ uoii3dunsd}[ ax^j^ 3WEU 3tp S3A ,g f «,!£!/■? Vl RAX 0lIOf OSIE 33 S -stupfe™ 

*P O, SB mp , S3ggns , SUI33s 3ApBueu • 
wcpato, JB 3U „B 3J 3M A 9 q, A { qBqo Jd - u Jj 

2 i T B WBAJ9S W jd ^ <» ^B^ddy 

^ 2} A « SW3A9 3ajlp ^ JQ V 

^ ,3pxSU03 05 UOpiSod B UX MOU L 3^ 

*V P uv S3mv[ ., s oa WWW3 ^y a^ /o sawa 
•snsaf oj sb ssumbux jaqwru 35 j EXII OJ 

3TOS P 9Sn ° J SAB H PPOM F« ««BA» B S^^d 3m 

VZu ,o Pl ° 5 ^ PFOM *»™TO ^ W 
Sn x IPq E 3meD9 ^ sn WW «hw H m 

3SB3 AUB UI -pdsoo 3 q 3 JO SJ9pE9 , f Q} ^ 

1 L A ™ SEM ^ J ^o ao Abm 3xuo S ux SS9IU n 

^SXpgUBAH *P Aq p 9UO pU3UX U33q 3ABq ArpL 

PIbom 5 uba,3 S S( ^ }id M3JH ^ jQ 9rae ^ ^ 4 

'**nw uo 
-3xpq o 5 p 3J , d9jd 3q os puB a ^H 

^BUX o, A Pm A.3A 3q ppoM 3 q <raH A ^ 

™»q PBq P UB U3 PJ b 9 q 3 u , sLf ^pBq 3 q 
«V *' S nq3 FH p9meu , S3IJd h3jh ^ jQ J^H 

^P OJ rbjm gpp 4wp S5S9ggns UQ 
W -- 3q, U99S ApE9JIE l ^4 

Aq 3 P BUX SJ U3UX3 W S p aAa j pq puB ^ ^ 

U.A3 ABUI .UIOS 5U9 A3 ,Bq, ^ p UE ^^ J 
B JO S9S XUIO,d SI H jo pUB 8uxq 9 B3 5 sx H JO 3uiq 5 


ana«p H ^ 03 Suip^oooy p^o ai/ X oe cs 3SIX S3U3JCBZEJSJ 3I|J qOXqAV 'SJ3330| MOJcpjI U| 
3tiq 'OEUAg pXIB 39p|Bt[3 XIX U3JJUM SI \pil|,u 

^SAvajqajj sqj 01 guipaoooB pdsog 3tp uj „ < • > 

'LI ^da ,,'Aii.m.,, 
UEiSEpj aip jsxixBgy „ «ixi >pog 'ouiojaf 

VbL8l u ? waqjum. 'umo <Ciu fo >joo<| c mum/ 
it3?p:2 a.w s:jaai/s paatmif asvn/ j *•*<>;.'/',>[ ^j o/| 

^•xuspdEg oqj cuopi) . m|i1 

>[OOJ qDXqAV UOpBS33AUOD E OJ S3JBJ0.I XNJIJ ail I 

*}U3}SXSUOD SX qOjqAY JUHo > >i til *\\$ 
S3ApSUI3qi SSApBXXBII 3qj JSXpcHJM pill! 'w| • I , 

TBOIUOUBg 3qj UIOJLI 3ABq 3AV UOpi!UI.IOJU| ll|| l||| 

pUOdS3XIOD Asip AVOIj 39S pUB ' ,111.1 1 .m ((,) 

-gEJ^ OSp3 pUB «(j) pUB (f) S)II.MUill'l,| 

OA\} 3S3tp }BX|} 3lUttSSt> 5U3EUOUI >>i|| i"| Ml I • | 

•UOpdSDUOQ UXgjX^ 3ip ui 'A|»|iui I X' 

5[E3dS OJ lO 'Xpjxg UX3JX^\ 3qj UX pOA,i||.u| |.h|mi< ) 
3X^5 JO J3JXJM 3tp JEq} AVOIDS O} 3DXJ9pJA.) lIllO.IIN 
pjOJJE J3X|J3§OJ U3^EJ pUB 'gupSOJOJUl AiJBI.VhIn 

3jb qojqM suiojsf *jg Aq pajonb snsof jo tuspdmi 

sqj ^noqE pdsog sup ux sagESSEd oavx 3je 3HHHX 

•sns3jf jo wsp4vQ at/ j^ (p) 

HXHIH NtKDHIA 3HX 
•III HHXrlVHD •SBqd3g UOXXIXS SUB3XH WEAJ3Q 

« ** ** «p^ qonux j W q ^njduoc 
IBoxnouBO 3 HJ Aq papjpKUKxmn Apmna si „ 

U3AXS 3 J3 q SXIOpBUBXcfe 3q 5 ^ -M3XXE ,X W I 

Mjnbro P ub uopBaapxsuoo 5S3tMB3 _, ' 9Alg 
IB* «FTO PUB SUBxSo^qx , B q 5 3doxi A ^ smaupH at/, 03 Sutpxoooy p^soQ ^j- ze •avo|oi| «*« | 

'9^ 'IIT A sSuni i „'}ou qwuras jtfqj ueui ou i| .> 

•pszxjdEq sq oj ( 

uos uavo J»q „ psjpsunoa sqs JEqj 'p. I" i. 

usjjo sjb qoniA\ 'Ajb;xaj jo <4 sAof „ aqj (>| I "I I" 
sq \pM. jqgrai jx <puEq asqjo aqj uq ] hh|« 
uoissxuisj sqj joj guxzpdEq sbav uqo£ ji p.i |nli | 
sq oj og pjnoM sqs jsqj guxAES uxgat/^ p.ws.im up 
jo pB3J pcq aq jx uaaq aAEq p|riOM aaqjn'i p '•■' .j.l 

MOq 'SuippB UIOJJ UIEJjaj JOUUE3 J „•'"!' 

sxq oj jiojraoo b aq jjxav p^cj aqj qjojiioj \m\\ »\ 
pus „ 'jxaj aqj pajEJjsniji jpA\ ajj •pua A.n\ >'|i 
|pun pajssj qaxqM 'jaqjojAj sxjj spjBAvoi ,>.ni.»i.»|iip 
pUB JOJ 3AOJ jo uopEjjsnjji lEUOIJJppi: in 
osp ajaq pdsoQ aqjL -saApBjjBjsj jEDipguirA | n|| 
uiojj spaoAv jusjsjjip ajxnb ui jsA pm: 'si- A|.w .| 
sb uispdBq spq guipunojjms sapoyg aip «tu|H|,i 
-oad pdsog snp uaqj puy .[/siauuis 'jo .hi<> *u 
jou qgnoqj 'qjiM uispdBq oj pajjxuiqns .»| | A|pni)| 
puy *op pjnoqs ajj jEqA\ oj sb— Ajiui idiu i| 
Ajuo asanoa jo — jqnop jo jbuj aip ui .ruu|n 
uaAa jnq 'sano a>jij sassauspaM Ajipoq Ajuo i ■•■• 
pBq ajq JEqj guiMoqs sb 'AjiuErarqq ajajduio » i >| i 
pus snsaf jo guxAjduia-jps puB AjiTituni| d.vip 
saziSEqduia 'uqof Aq pazpdBq aq puB og o| |i • ■• 
psq ajq aaqjaqM oj sb jqnop sip gupBaipiij '«pan 
guxpaaaans sijj[ 'Ajiuiaxq sxjq sjsaggns jsim| m ptii 
^ (uxs jnoqjiM sba\ aq jBqj auigBUii AtojskoU p|tin S£ 1fJ-l1£J UlN.II \ llf j •P 'iiax ajprj ; is; <nj AX . WBJV ^ 

'sa jnjduag aq} uj p3jan«sux-|pA\ 'a\3{ ou joj) ubj^ 
UBqj saoui JpsuiXH psjrapxsuoo ApB3a|B 3j| jBqj 
SMoqs sxqx -psuuxs jsas p B q 3 H j B qj snoiasuoa 
-un raxjq puxj 3A\ raspdBq spj saojsq jaqjoj^ 

S IH H } T M SnS3 I JO UOpBSJ3AU03 3AOqB sqj U| 

(*X8 '8^ '«os|oqoxjsj) 
u ,-punoj sx uxs jo pjOM b 'juxdg Ajop sqj Aq 
psjuxouB 3J3M Asqj jBqj jajjB 8 os|B sjaqdojd 
aqj ux ao»j ^'usass ssuip Ajusass oj usas 
( os|e saqj jpj l « m xq oj pres puB paasMSUB 

pJO-J 3qj^ J ABp B UX S3Uip U3A3g 'UIXJ^ 

05 pres sjdpsxQ sx H uoun S -Asp b ui sauip 

U3A3S Uljq 3Apa3J 'uopDBJSpBS 33qj 3>[BUI pUB 

•pjOM ui uxs jaqjojq Aqj jj «piBS 3jj } v 

— : suiniOA 3uiBS sqj ui puy „ ty) 
('6L~9£ 'uosjoqai^) 
/guiAiou^ jou Ayi uiojj pssooid siqj guiAss 
Ajaj 3DUBqaj3d ssspn 'uixq Aq pazpdBq aq pus 

Og OJ p33U 3ABq I JBqj p3UUXS J 3ABq AAOH 

'uisqj oj pres 3 H -xuxq Aq pszpdsq sq pus 
og sn j3| «suxs jo uoxssxuisj sqj joj sszpdsq 
jspdBg sqj uqof «un H oj 3>jeds usjqjsaq 
sip puB pjoi aqj jo aaqjoui aqj ppqsg % sj 

— : psjBpj sx Aaojsiq 

guXMOHOJ 3qj 'B3JBS33Q JO AjEiqil 3V P «I 

si qoxqA\ 'MsqjjEj^ oj guxpjoaDE ^mqj jsoui 
sb xo 'sapsody aqj oj guipjoaas «mou U3A3 scndxcpn 3 H* °* Suipxoooy p4soQ ^j^ K 


■MO| 

■Ofr -I 

s,uos[ohdjm aas pac 5 5 '{ -ash 5 8* 'J 'TO ! 9 'J -t l 3 H ojikIukp > 

•q?jxg uigjiA aqi o? ssau?jM m ip 

-USdspUJ pUB JBUOpippB UE 'pdSOQ Siq? UX '."»AI!1| JM 

?Bq? suiaas ?x ?Bq? os f a^nq *?g *o MaqiiujAj is 

jaq?p uxojj psAuap usaq 3ABq A3iixqis8od tall 

Aq ?ouubo uispdBg aq? jo ?unoooB siq? mo|\j 

•(# -d 'uosjoqoi^) 9X 'xxx -??bjaj jo 3B1.lA| 

UBiuo?ajn;3 aq? si ,,'xnxq uodn pa?sa*g » T : " ' " " I 

guupAuB ?qgnB? pBq ?x ?qgnoq? aq J! -> ;i ' 

aq? pa?p aABq ?ou pjnoM auiojaf pUB .[/i|»!|M«I 

jo AaBjuaxxixnoQ siq ux auiojaf Aq ps?onb si kmji 

<{ -guiuuigaq aq? ux „ os sba\ ?nq 'uispdBg «| | n 

xo Aq poQ jo uog aq? pa?n?psuoo ?ou sbm hii >[ 

•uispdBg si]q ?b snsaf uodn gupiBM guo| loyi 

jo 's?aqdoj<l aq? uodxx aurea ajq Aba\ axp uiojj 

?uajajjip a?mb sx sxqj, *Ajbt/([ uodn auret> ?pidfl 

^l°H 3t P 'uopBUJB3U| aq? ?y *(A\opq » • I 

« isoqo A I°H 9X P AC l p3 A P DUO: > SBM 3 H » Wp 
auu?aop aq? q?iM sasjgB sxq? jbj os puB l l]i]&% 

A I°H ^H** J° UO S 3t P SB J° ua5 l ods S I SUS3f 3J0| i 
„. {{ 'U3??Og3q ?SJXJ „ ?! S3?BTSUBJ? S3UIBf *JQ ,,'U [( '• | 
?SJIJ „ p3?BJSUBJ? 3ABq X (A3|J35JUnQ pUB '??0 'I >\\ 

'uosioqaxjsj guxMOjjoj) qoxqM ^'snjxuogoun i.i 
sx 33U3JU3S ?sbj aq? ux pssn pjoM upBq Ol| i 

(*£J7 'UOSJQqaiJsj) 4< U3A3 JOJ 

?saugpj oqy^ 'uos uJoq-?sjxq Ayi ?jb noqj^ 
v ?saj Aj/j ?jb noqx joj 'aaqx uo ^ S9Jt Jqfyui 
I ?Bq? ssqx JO J gupxBM sbm | 's^sqdojj "II 't '?FJETAT 

ao -urai03 „ s,3j03 m swu aas pne ! zj «m 35(117 ■ « «i frew "li 'm 
•HEI^ u; uispdeg aip jo siunooDB aip sjeduioa -t>£«£ <i uqof asg |'" 

•uispdeg aqj guraraauoo auo snoiASjd aq, se suiowf 10 suiniOA 
aures aq» ui sjnaoo ,1 su aoEjd siqj ui psjapd si »j -aAoqe 333 # 

3q5 ||B ux 'uog A|aj 5 inxH 03 pres puB 'raqq 
uodn p3js3j pus pspuaossp 5U|dg A|OJJ 
3qj jo ujBjunoj 3joqA\ aq? 'asjBM aq? uiojj 
pspusDSB pao-j aqj xi3qA\ «ssBd 05 suibd ?j }) 

: U3J3XIAV 

sguxq? sssqj puu 3M psuopuaux jsnf pdsoQ 
5Bqj ux «S3pxs3g • • • .j/uixh uodn pspuaossp 
juxdg Ajojq aqj jo urejunoj ajoqAv aq? 
•ssusjbzbj^ sq? Aq pnsj puB 'Avsjqajq ux uapxjM 
sx qoxqM 'pdsoQ jpqj 03 guxpjODDy M ( ? ) 

*Z *I X «'H B I BS I UO AJBJU3UIUI03 n < 3UIOJ3|' '}g 

•isqjojAj sxjq sb 3]jxdg Ajojq 
3qj O} SJ3J3J pus 'snssf JO UXgUQ 3UXAXQ aq? OJ 
AuOUipS3J JOUpSXp E SUXB3U03 JUSUlgBJvJ }X3U 3qjL 

•33U3pXA3 
IBUOpxppB 3JOJ3a3q 5 pUB 'SpdSOQ |E3XU0UB3 
3qj UIOJJ JU3J3JJip 3APBXK5U B SX UXEgB 3J9q OS|y 

•s?3qdojd psjuxouB sqj U3A3 3AoqB auosxuog aq 

03 guXUIXBp SBM 3jq 'TOXBJ JBqj UIOJJ 33JJ SBM ajq 

IBq? uopssggns sijj ux ?Bqj guxABs joj uosbsj 
sn ssAig 'uxs uiojj 33jj ?ou 3J3M jxjidg Ajojq dm 
qjiM psjuiouB qgnoq? swqdojj jBqj 3 33jj3 9 q 5 03 
uopBjBpsp aq? sb I Aq?joMa?ou si «sjaq?o jo suxs 
aq? guiAigjoj jo A?np jno o? sb **3J3q paonpojdaj 
puB suiojsf Aq ps?onb ?u3uigBj>j puooag sqj^ L£ i[JMQ wiK.ii/\ '«|| sma^qaj^r ai/3 o? Suypxoooy p4soQ at/^ 9£ 


■aujnjOA W«p J° P« 3 3l P 33 s 'S3PO 3I P J° ' X3J afJ^S al 1> J, M » 

puB xjtpoj^; sxh snssf Aq paflBO are poo jo ||> \\ 

3tp Op Ot|A\ U3UI U3A9 JBq} pUXlOig 9q} UO 'l| I- 1" '| 

auxos jb 3T Ajpsnf oj ajquox* aq} sa^Bj <3SBji|<I »|i 
guponb uaqM 'uagpo :retp guxjzznd jraqjBJ sj i| 

•uopBUiBOUX aq:* o} .xajaa pun xopoipiO 
Apoajjad 3JB Aaqj gumoqs joj suosboj | <■•■•.! 
saAxg <aaAaA\oq 'uosxoqoxjsj -JTAL *aiqTBj]MUii .»i|iih 

pUB w *3pSOU£)„ JO „35IUOiqa„ 3JB „ JBipOft j 
SB JUldg A|OH 3T P OJ 833UM3JM 3S3l|.J M>|' 

pjoq sa3jTiA\ araos }Bq} guxuopuaux jnoqjxM p.>l.|n* 

Aui JO XJOpjod SUp, 3AB31 «J3A3AVOq '}OU JSllUl | 

•qaBa} 05 popuomi 
uBxuAgiap aq} JBqM sbm sup }Bq} puB 'Ajbjaj i'!"",\ 
aqj puB JsoqQ Axon 9V P ™ o; 9 SBAV snso l ' '"' * 

UBT/f aq* JO UlgUO aq* }Bq* SX SpSSJQ pUB S|-.(l no; , 

JBDXUOUB3 aqj qjoq JO guxqaBa} aqi Apuap.A j 

J jaqjBj AppjBa ub jo pBa^sux snsaf oj sbav 'antpuj 

Ap3AB3H *no 'Ajtuux A I°H 3t P J° uosja d ''"I 
aqj 'asqjB^ aqj poQ rreqx : UBaux oj sup >[001 1 

..•OaxpBJ SXH SBM P°0 f •^'TO AppJB3 OU piM| n i| 

jnq «jaq30jA{ puB JsqiB^ b SBq sn jo qaBg[ „ M 

-BUJBOux atp ujBjdxa oj guxABS 'qoanqo ux uajpflq I 
aqj guxsxqoajBO uaqA\ 'uBraAg^sp B jaquiaui.n | 

*-9i 'Si * dd ""I" 
335 -qjug uxgJXA 3qj oj saxjpsaj AxuxBjja:) (fr| I * 

•qi) 61 9 PO *(Z£I * d '6061 '^H PP U0 >1 I 
Aq ^'uoiuojog 40 suipsj puB sapo „) snwj r 
aaqjoj^ aqj sb 5pxd§ ApH ^HJ °^ saapa jx «:).>-" ' 6€ tjjaig uiSxt/\ "i 1 "(°8 ' d 'aosioipiM) npB 7 a j aunnDsuj^ pun 'ipajg ui ja,n 3N 'Aiajqarr 
HI autmuiaa se jo U3j[ods si ,pids A t o H sqj lBl p pa B 'poo jo sjmaoj 
ai{} «I xss ou sj aj3i|j }Eqj sXes aiHojaf -6£ <8£ -dd «-qi osre aac -Li •§ 
„«a«duia ueujo^ aqj apisjno XjiuEpsptQ Aptsg „ 'wj^jng - 3 -;j j 

,. . ._ _ -tadsog aip jo sj«3uiSeJjJ ajcjedas jon 

pas '( 9 ) P ue (5) swaxijgEjj oj saouarajaj AjajaTO 'jpiim t 'are (qS) p UB 
( ^«l 5 P 3 » ra IP«I ^Eq j qaiq^ saSessEd aq X i "d 'sauiEf -j n PTO 
« 65f -d «o -ddy «'uopanpo«m „ s, H oa lS a A ui uaAiS a JE Xauj, * 

sx uouiops }o sapo aqj jo 9£ 9po }0 guxpsaj 
s <S ujb H ppua-a -j W jj 'pu V I „-3unpA»Aa 
noA qDB3j ||Bqs aqs 'ajapBJBj sqj 'jxjxdg aqx » 

*pB3J A^renjOB 3AV «92 «AXX Uqof jfO UOXSJ3A OBXjAg 

PI° 9 HJ U I sn HX -3UXXJTO3J sx osp juxdg Ajo H 
3t P <; >PJ JP S 5I ap^ra Agojosqj ypaiQ jo aDusnxjxix 
9q? ajopq 'ajopaaqj «3j;njBj3jx| OBuAg aapp atp ux 
f aumxuiaj sx 'juxds 10 puxM aoj pjoM aqj 'qn-^ 
puB «j3jn3u ou sx ajaqj agenguBj opxiuag ux" 

•auxuxupj 
sb jo ua>[ods sx juxdg Apiq aqj (oxbujbjv < *3 , l) 

M3jq3 H UX 'SUXB^dxa 3UIOJ3f SB 'jBqj J3qui3UI34 3AV 

uaqA\ ssaj jbj sx asBjqjj aqj jo ssauaguBxjs aqx 

A I°H 3 H5 '-raqjora Aj^ «£x 1 AX 'q^azg ux n (q ? ) 

A I°H 3^ J3q?oux Ajat «xi 1x -bsi u X „ (b 5 ) 
•snsaf jo jaqjojAj aqj sb pdsoQ 
3Bqj ux jo U35[ods sba\ juxdg Apiq aqj j B qj M oqs 
qonjM ^sAvaaqaxq 3 HJ °3 pdso aqj uiojj auioaaf 
Aq suopBjp oavj a\ou ajonb |jxa\ x -aauBajaq 
pajp aq tjxa\ qoxqM puB sgupu^ s ( 3uioaaf -jg ux 
sjBaddB qoxqA\ snsaf jo uxspdBg 9 qj qjiAV pajDau 
-uoo A^qBqoid agBssBd jaqjous |jps sx aaaqx stnaxqzn 31^3 o? Suip^oooy p<]soQ at^x 8£ c( - SAV3jqafj aqj oj SuipjODOE jadso*) aq» 3A3tpq 01 ii|Hnit 
dsjosd S5jujm suioiaf jsqj jeap A«ajd si it „ (si -d) sabs uob|oi|.>|m 
S V «' a ' 3 , <Ai ou isnf , '.moiAEg aqj jo uosrad aq» uj pies sx j| i| >|i|» "i 
pajE|sue« ApjBj 3AEq 3Ai qoiqAY SA\3jqsjj aqj oj Suipjooow paqijjqni 
Jadsog aqj p3A3ipq SEq pire • • • sSuog jo Suog aqi pi:;>j <ni\ ..,,,. 
3 H» Iflsmw sq» TO*v '! saonpcwmj •ur»03 aqj tn auiojof og M .1 1 
•sabs jpsunq jnojAEg sqj areqAV SA\3jqajj aqj oj S«ipjion:» | i 
aqj sjiuipc saoiue j; jng „ — : smp spjoAV aqj saonpcwjuj usSjJI > , 

Aui jo suo Aq ara 5[ooj >4 sssiqd sqj oj sy 

•SJjn'X pUB AVSqWEJAJ *gg JO S\ia>ihu| i 

guiusdo sq:j ux uaAig sb — uopdaouo^ "tf-'IA 
aqj jaq}Bj jo — qwxg uxfui/Y axp jo sjuno.uit 
sqj jaoddns oj suisss AniiBjjtsa ji sumuog jj 

•auxojof Aij 

3DXM} pUB U3gpQ AC { 33|AU p3JOXlb SI guiAEg Klip 

jo WBd juwodxui puB jsjxj aqj snq^ *I8~6Z *W 
*l\ *dd ux uosjoqoij^; Aq psssnosxp si sgESSBd ki'| |, 
•(38 'uosioqoijsj aas *(xx •qq) jj 'l x *I BS I U I *uiiuo k ) 
ux juaragBi^ sup sajoub osjb auio.iaf ^9 '\\\ 
•dx]a^ ux *uiuio;3 xix araoaaf Aq uaAig 'I3A3M0U 
'sjb spaoM sssqj^ *ax 'Xd[ ui qxuxoiq ux (( sjiiij 
Axu jo 3uo M spiOAV aq} jnoqjXM jnq uregu pim 
<Zl -d <i -ioa "Jxpg sp^oojg «xi n oo 9 'W 'C9 '"'.I 
'xx *qof ux •rauiOQ ux uagxiQ Aq pajonb sx sxq^ 

^•jtoqB^ uxBjunoui jBaag aqj 05 uo 
dn axu ajoq pUB sjreq Axu jo auo Aq axu >[ooj 
'jxixdg Apj-j 9q} 'isqjoui Aux a\ou jsnf u (g) 
: 8uxa\o||oj aqj sx ssassod 3A\ qoxqM SAvaaqaj-j 01 1) o) 
§uxpjOD3B pdsoQ aqj jo sjusuxgBU aqj ux pspiotjj 
sguxABg aqj jo 3[qB3|aB«i3a: jsoui sqj sdBxp,-» ( [ Ifr t/axig w?^?a <7l /X ■o6t" -d c 8z6i 'jsnSny -qj | 

•zfrfr -d '8?6i 'Xjnf ,,'saunx ^ojjsodx a „ j 

•9 juatu8Bj i! j aag „. 

'UOpipBJ} 

ApB3 Ajsa b jusssjdsjt Abui Aaqj >juxqj jnq 'snssf 

JO SguxABS Aj|B3J 3J3M SJUSUlgBIJ 3S3qj JO J3qj|3 

JBqj 3{qBqoad jx 5jmq? jou op x 'Ajjbuosjs^ 

<( 'UOpU3AUX 3J3UI B JO UBqj SpuSXJ^J 

sxq 03 snssf Aq spBui uopBoxunuxuxoo jbsj b jo auoj 
puB 3DUBJB3ddB sqj 3joui qonxu SEq sxqj gux^uxqj 

UX SJ3qjO pUB 'S3XZU3JAJ ( UUBUIZJ|OH qjTAV 33jg B J 
3Ja H n $'($) W3UXgtU.il OJ SB puy ^'SDUBWOdttXI 
IB3J JO UOqdBlgB UB pUB 'UOpipBJJ 3|qBipj pUB 

A|JB3 jo jusuigBij b saaq 3ABq 3M jBqj jspxsuoo j 
•(0 JusxugBJjj jo 4. sAbs Asp3>junQ ouapo-g -jjaj 

•uopBUJBDui 9 ^ o: > SJ9 P J « Jsq^oj^ n sqj 
IBq} a\3xa aqj uuijuod Ajguoajs 'sjojm uos|oqDj|sj 
•Jj^; uaqA\ pajsAoosxpun 3jaM qaiqAi 'uoiuojog 
jo sapo sqx 5Bqj sapou oi juBjjodtux }soui S x q 

^•AjxjoqjnB 
auxos jo sb puB SA\ajqa H aq } jo pdsoQ sqj 
jo uopjod sumusg b sb ssBjqd aqj swoddns «jaA3 
-A\oq '3jq -lusuingjcB jo poqjaui sxq joj junoaoB 
Abui suopBjaadjajux pjpusj joj aAoj s^uagpQ 5ng 
♦J3MSUB jsajduixs aqj U33q aABq pjnoAi (-fas & 
nxxx -sqa «j >|oog 'snspQ jsujBgB usguQ) JSAaxpq 
jnoAap b sbav usSxiq q^iqAi ui 'q^ug uxgjjA 
aqj 03 sauaaajaj ajduixs b usqA\ 'uajqjsjq sxjq scnzxqan 31^ oj. Suipxoooy p4soQ a^^ Ofr ..-aSpnos -i I 

0OW3A37 "ft •£ „ Aq U3WUA\ 3JB A\3t|»BJAJ -JS UO SJUaUIUIOQ Ol|J, | 

•SAoqB 33s ,,'uqof uo -011003 „ 1 

pioi atp mow auioD 3ABq jsnux sapbijbu 3TJJ, ». 

: qBXSS3J/\J .)i|l 

jo uopBjduiajL sqi uo 35 ° u S u I MO II°J 9X P P 1T !I I 
'II~I ' A T 'W B H uo | Ajbjusuiuio^ spjoQ uj 

e /q:jgu3X>s jsourin s^sjduisj atp paaanbuoo 

pUB }3UI '35[BS JXXO JOJ ISpTJQ }Bqj JB3J ApSU >1 

-ux 'jBuosasd 'jnjisMod sbav sjggxujs sqj jBqj •} 

}UXOd ppU3SS3 3UO 3q} }liq * * * SjggtUJS pjttMUJ 

Apmd b jo uopduossp oxjoquiAs sqj — Ajogojp 

JO UOXSXA B SB }X p3pjBg31 3ABXJ 3UIOS 'jSqOKiii 
-J3X]ipg °* UMOp U3gUQ VdOty 4 JBX|5 pUB i IPUJ 
3Ap33fqO JBXTPB UB SB UOpB}dUI3J 3qj JO AjOJS Dip 
pjBg3J JJXM ABp JU3S3jd 3ip UX SJ3JUAV M3J Al3^\ „ 

•AJBJU3UXXII03 S,3JO£) OSJB pUB UXXq 
Xpoq 3}OXlb JUAV J UBXIBtJ UB3Q q}XA\ 33jgB SIOXpO 
J SJOBJ 3Ap33fqO JBDXSAqd JO SApBJJBU B SX JX JBITJ 
gUXpjOIJ 3UIOS 'UOpB}dxiI3JL 3q} JO U32|B:} 3JB SAVMA 

3U3J3JJXQ ^'raspdBg sqj qjxM uopoauuoD asop 
ux xiisip suopuaui uaguQ s« Ajppsdss 'sTOBqojil 

3JOUI SX XS\T&\ SXqj JBXp UOSJOq3Xfy[ 'JTAJ tpXA\ 33jgl! | 
pUB < UOpBjdxiI3X 3q5 SJ3ipO 'UOpBJXlgXJSUBJJL -)i|l 

jssggns SJ3JUM sxiiog *pxBS U33q 3ABq pjnoo SpjOM 
3xp saouBjsuxxrup jb^av ux puB xisxjay jrapxsuo.-* 
oj |pM sq tjxm jx 'jaxpjnj sxxp guxssnosxp sjojoq 

•aguBJjs AjaA oq 04 
sn 03 guxraaas jnoqjXAV pajsaggns aq ubd apBuujd £fr xpig uiSxiyV 3i/x i n 'aix 'Uies z i o£ «x -hbjv os l E 33s 'jtpoq aioi{Ai stp SupirassKfej 
se jjeh aqj oj sy -li 'ai -sssqx I • l e-6i 'ia uqof S iS-Sfr «;a 5jrej\[ 
!6-Se <aix •»ej\[ aag "jCpoq pazijEmHids aq} jo spsuajoEjBqa b sq 
oj surass siqx 'snssf jo Xpog pazjiBtupids aqj jo jqgjaAV jo souasqE 
sdBqjsd jo ssaujqgjj guipaaoxa aqj sjsaSgns „ «Bq ajguts aq£ „ ^ 

aqj jo doj sqj oj ao uxBjimoni sqj jo do? sqj oj 
xnxjj gux>[Bj AjpoxsAqd jo poqjsra ou — aiuj Ajpj3j|| 
sx xiopBjdxiiajL aqj jo juixoodb pdsog |bdxuoub3 
aqj 3Bqj Suiiunssj? — pxiB 'pajBjs ajaq sx uopBjxAsj 
jo poq^xu o N -(ax a^nq <ax -jjbja^) ^aiduiax 
3 H 5 J° (%v}M> -to) apBUuxd aqj uo raxq gupjas „ 
puB (( uxBjunoin qgxq gtixpasoxa ub ojux h snsaf 
jo <{ gxxx5|Bj „ aqj osp puB 'pajonb 3AoqB sjxaj 
aqj japxsuoo 3A\ xiaqM snopnds sb guxABg aq5 jo 
uop33fojt aqj joj pxinojg oxx sx sxqj jnq 'guxpjBjs 
aqgxs jsjxj }B sx w jreq auo M Aq gxixAxiBD aqj, 

-SAoqB aag j/ajBuaBDux sba\ 1 raotpA Aq juxdg 
A l°H 9X ll » uopjod jsjxj aqj aapuaj ||Bqs 3av Agojo 
-3SBjqd mspoxii ojxxx SA\3jqsjj svp jo pdsog sqj ux 

3gBSSBd SXq? 3JBJSUBJ} 3AV JJ '(MSqjJB]^) (( juxdg 

sqj jo dn psj n sbav sjj j B qj pus '(>[JB}^) „ qwoj 
uxxq qjSAup juxdg sqj ^ Abs spdsoQ sqj sjsqM 
•uopBjduiajL aqi 03 sjapjt juappux 9qj guxsjuxqj ux 

UXXq qjXAV 33jgB l 'guXpBSJC qjJOAV |pAV 3JB ZS~fL 

agBSSBd sxxp uo ssjou SjUospqoxjsj '9i *xx sgux^j xi 

pUB I Z\ 'HJAX SguX>^ I I Qi7 *6£ 'XHA S?3y H^ M OS lV 
*9£ 3SJ3A 'UOgBJQ sqj puB pg UX ^'pBSJJ sqj JO 
jxbji 3qj >} Aq xuxq 3JBq puB <(£ 'xxxa '^pzg) <( pB3q 

3UXXU JO 3pOJ B Aq 3UI >[OOJ „ 9JBduiOD „, (< 'SJXBq s/ndMpH at|j oj Suipxoooy p^soQ at/x If JBX-p pj03 SIB 3M pU3g3} qSXM3[ pUB Siqqi^ .>i|) 

03 guxpaoooy 'qsiAvaf Aj^ppzBiuM si uopB3duioj j 
sq3 jo sjunoooB aq3 jo u Actauaos „ 3joqA\ aqx 

{{ -u3AB3TJ[ ojra psggni aq Abui 
sq Aq3J3qA\ pjoq b Ajddns 03 pssoddns ApzBjndod 
(si) npuiH xopoqjao sq3 Aq }d35[ jpq }o jikj 
3q3 '15113 3q3 „ 3Bq3 '££ *d '(uopuo^ 'Jaq«d0 P?puj 
Jo ttopon^suooa^ ai/j, uo P A S IH U T uosduioqj, 
piBMpg uja[ Aq pajBjs sx 31 -psxjpads gupq poqjaux 
jBpiopiBd Aub ^noqjxM ,/dn jqgnBO „ sbm aq 3cq3 
p33B3S Ajdraxs psq SApBJiBU sq3 ji uBq3 'paopuj 
'ajoui Aub I >poj b Aq UBq3 areq ajguis b Aq 3upjB3 
3q3 ux aguBxjs ajora guupAuB uaas 3ABq pjnoM 
S3UBJodtii33U03 suq; xo snssf JsqjsqM jqnop x 

{< *qwou 3q3 pjBA\oj qj3>{00} 3Bq3 (3xno3) 
J3UXIX sqj jo 3jBg aq3 jo aoop aq3 03 'UIS^BSIUSf 03 
pO£) JO SUOISIA 3qj UX 3UI jqgUOiq pUB 'U3AB3q 3ip 

puB qiJB3 3q3 U33A\j3q dn 3iu psjji] 3Uids aqj pu« 

«pB3q 3UXUI JO }[0O| B Aq 3UI >[003 pUB «puBq UB JO 

uuoj sq3 qjaoj 3nd (poQ p«r[ aqi) aq puy „ 

— : pB3J 3A\ aasqM <£ 'iiia *}pzT{ 
xpiM jbijjuibj Aposjjad uasq 3ABq 3snui snsaf 

03 uo JXBq ajguxs b Aq da auaoq uaaq 3snC seq 

3]q 33UIS *3SXUIOjd S^pOQ JO q3TU3 3I}3 p33U3U0dx3 

ApBSJjB SBq ajx 5Bqj sppB puB 'jsuubui sup UX pOQ 

A« 03 USppiqJOJ 3JB 3A\ 3Bq3 S3Ijd3J 3H T°0 

jo uog aq} sx ajx 3^q3 3Aoad 03 'poQ jo asiuioid 
aq3 uo aouBxpj ux UA\op jpsunxq A\o:tq3 03 pa^si: 


& viuiQ ujg^A 3 H± 


sx snsaf „ 'sx snp uo 3uauxuioa s^osioqoijsj; uj»\[ 

u ^xoqvjL uwiunow jv3xS atp 
0% uo 4 n ^ta sxoq puv sxiv\{ &va Jo 2uo £q stu ?|ooj 

iu}4$ ^1°H 3 V Jt3 H : i W ^ m (nou ' sw f «*P°0 A H^ 
pjoq[ aqi 3draa3 30U 3|eqs noqx , 'uregB u333xja\ 
sx 3X , ! uixq 03U11 q3]BS snsa{ t *3U03S b 3suxbSb 300J 
Aq3 qsBp noq3 3uiX3 Aub 3b 3S3J 'dxx 33q3 JB3q ||Bqs 
Asq3 spuBq jpq3 ux puB I aaq3 guxujaDuoo 3gjBq3 
spguB sxjq aAxg }{Bqs ajx , 'u333I^a\ sx yi aoj : uA\op 
jpsAq3 3sbo 'pOQ jo uog sq3 sq noq3 jx , „ 

— : snq3 una p|noA\ snssf jo j3A\sub puB uB3Bg 
Aq uopB3dui3j j 3q3 'M3q33Bj^[ jo 3x33 sq3 gupdopB 
'3Bq3 s3S3ggns pus '. i 'ax 'v^Yi. U T UB; i e S Ac l uo P 
,B3dui3X aq} OJ snsaf jo jaAisuB sq3 03 psguopq 
SAvsjqsjq 3q3 jo pdsoQ 3q3 ux 3gBSSBd 3AoqB 
aq3 3Bq3 saaruasfuoo (5^ *d) uos|oqox]\j ♦jp^ 

A||nj3JtB3 *jo) 33U3U3dx3 sjsBJSx 3onpojd3i 3snuj 

pBJSX A\3U 3q3 JO pB3J^ p3UpS3p 3q3 pUB '/iJOlU 
3U3UI3U03y JO ABQ pUB JB3^ AV3JJy[ B SUOp33| qSXA\3f 
3q3 UX SX UBJBg q3XA\ 3]ggtU3S SJ3BJSX *33B|d Jaqio 

3uios ux 3U3S3id gupq jo snopsuoo sx Jtosssssod 
S3X 'asquinjs ux paddBJA\ siBsddB Apoq aq3 apqAV 
•gupsBj p3guo|oad J33JB sdBqasd Aj|Bp3dS3 'usqA\ 
sauip aaB 3J3q3 3Bq3 aouspXAs qoniu sx aasqx '(fr~Z 
'xxx 'xoq xi ♦ *JJ £ *ni A '^P Z R 'P) S TH^ SB ^g^^SuBX 
qons ux ssoususdxs uBuxnq jbuiiou psquosap aABq 

pjUOqS 3|-I AqA\ UOSB3J OU SUI33S 3J3q3 sb 'spuB3s 

3X sb p33dao3B aq AjqBqoid pjnoqs puB ( . jpsraxq sm^xcpYL 3 H1 °l Suipxaooy ptfsoQ ^JL W •W3>[ods 3J3AS. qaiqAS. sproAV psnjoB aip 3ABq 3A\ }Bqj surnsHi: <>i 
sjes jou si j; p«B "puEq-pjiqj Xjojs aip pjsaq 3AEq Xpjo ppioo jodBoy 
aqj jo jajtia sqx ,< - a\ou »'snf „ jo swrareAinbs 3q* jo auo se pajuoip"! 

SI ,,'088 3UIIJ JJOqS &3A B Ap30 „ AJEOOIJ3I0 ptt>JXQ 3qj UJ •XjpjJJ^ 

oojpaiujsuoD sq job jsnui suip 0} sb sooissajdxa „"3OTJ 3jqEuom:.>i 
B ui „ ubsio 01 ppq ussq SBq' „ qjiAvqwoj „ a\bj hi pas ..'AjajlSJpQHl 
-uis'„ uesuj jou ssop usijo « Apussajj; „ qaaads AjEinpjo uj § 

•SA^ajqajj sqj jo jocIho;) 
aqi 01 pajEjs se dn psj seai sh qotqAi m apoui sqj suosesj snofAqo 
joj giimraio p«E '33JHT -js poE AisqjjEp\[ -»s Aq psproosj sb sjemj, 
sqj jo ispjo sqj m uoijbijba sqj qjiAv ssunj jtisjsjjip }B XjqEqojj :|: 

•SJSII33«l!AJ| 

sqj jo raqjo Aire 01 Ajjnq snp jo ajou aue 33S <j3A3Avoq '*ou op \ \. 

..•pszpdEq (seas, jou) ussq SuiAEq osxe snsaf »Bip 
'pszpdBq ai3Ai sjdosd aqj'lTB uaqA\ „ Hz «nj a^n-j spssj -^'H 3l IX * 

§*suopxpuoa jBnqpxds 
pun pziuara ppads japun sbav snsaf qoxqAV jo 
3Sora guunp 'xuma^j aq3 -puB xnspdBg aq3 
uaaAV3aq pouad japq aq3 a30iiap puB </ogB amp 

3JOqS B M UB3XXI 03 Xia>JB3 AjJXBJ aq AbTII (< AVOU 

3snf M 30U33U3S sq3 jo spjoM Aaojonpoajux aqj, 

^•uopBjduisj sxj-f jo Ajossxq 
aq3 sajdpsxp sxjj 03 papxjuoo ajj uo ja3Bi 'uop 
-BjduiajL aq3 jo jxinoooB xib jaq uaAxg aABq £tftu ax^[ 
uaq3 puB 'jaq 03 >[B3ds jou p^noo aj^ J^qj os 'Abavb 
— patunq uaaq 10 — pauwtq pBq 3|j AqM Axvy^ 

OJ UTBjdxa AjJBamBU pTtlOM 3JJ UJT113J STJJ "O 

^•ssauaapjiM aqj 03 Abmb — paqsm sbm jo — 
paqstu 3JJ (z\ *x ^bt/^) „ AeAViqgXBXis n jnq 'xiixh 
oj 5{Bads oj qsxM ppoAV jaqjoyyvj srjq ^ pazxjdBq 

SBAV 3J| JSJJB JBqj pUB 'j3q}3§OJ JU3A\ AjXXIIBJ 

3joqA\ sqj jBq^ ssoddns 03 jbixvibu sx jj ♦pazpdt?q 

SBAV ApjBUipjn 3q JBqj AVOU5[ 3AV puB '(3AOqB 

33s) pazpdsq sq oj raxj^ p3>[SB (< sasqjojq 4> sxq 
pnB aqs pdsoQ sxqj 03 grapjoooy •aaqjoi/f sxxq Lf HUM U ^?A at /X 03 3U11O0DB |pj 3q3 U3AXg 3ABq (Ct7tU ST^J UOpnjOS 

sjqxssod b sb 3nd Ajuo \ sxq3 pxiB — 3ng 'guxssnosxp 
3jb 3A\ qoxqA\ SA\3jq3|^[ sq3 jo pdsoQ 3q3 xn guxAss 
3q3 pspnpux 3UXXO00B sxj^ ix Arjepadsa — xddxpqjj 

B3JBS333 3B ^333^ *3S J° UOXSSSJUOQ 3B3jg 3q3 

J33JB |pun jstuaoj sq3 pp3 3H 3Bq3 Ap>[X| 30U sx 3]^ 
•q3oq xo AjraiBj sxjq 10 isqtnatii suxos 03 jo ssjdpsxp 
sxjq 03 pjo3 U33q 3ABi| 3SX1XU 3X puB 'snssf jo sdx| 
sq3 xuoji 3UI03 3ABq 3snxu UOpB3dxXX3JL 3q3 JO AJ03S 
sq3 *3no s3Uxod Ajb3U3xiiuio3 spjoQ sb 'avojsjt 
•J3q30}\; sxj^[ 03 stiS3{ Aq pres sba\ 31 3Bq3 — tjb 3b 

SpBlXI SBAV 3] JX Ap5[X| 3JOUI SX 3X >[UXq3 I *XIB3BS 03 

apBxxx ussq 3ABq ubo SAVSjqsj^j sq3 jo pdsoQ 3q3 ux 

p3pjOD3J 3XI3XII33B3S gUX>[XJ3S 3q3 3Bq3 3JtX333fUOD 

Sjtxosxoqoxj^ 'jyi q3XA\ ssjgB 'J3A3A\oq '30x1 op \ 
{{ *Apoq sq3 jo 3no )> souaxjsdxs jo uoxsxy^B jo sopsu33 

OBJBqO JBJXV3BXI 3q3 3JB SSSUpjpAV pUB SS3U3guBJ3g 

•>{003 3x adBqs sq3 joj 3unooDB pjtiOAV 'snsaf 

JO pog pXJB pUXJ/VT 3q3 03 p33U3S3jd SBAV 3X 3Bqj 
AV3XA 3q3 3>[B3 3AV JX pUB 'UOpB3dxiI33 3q3 33BABjggB 

P|xxoav spBuujjj 3q3 uo 3UBqdtunxj3 guxpuB3S 
qBxssajA^; b jo sssxcuojd 3ssq3 snssf 03 uavou>[ 
jx 3nq 'sguxABS 3ssq3 jo 33Bp 3q3 3Axg 3OUUB0 \ 
*(£6Z '! xupqsjspg) ( pBJSj sjojsq puB qBXSsaj/vj 

3JOJ3q S33BJ jpq3 UO ||BJ pUB 3XIIOD JJBqS ||B pUB 

♦ • • qgxu q33AVBJp uopdxuspsj jnoA jo axup aq3 
'(gtxuajjns) jood a^ 4 'guxABS pBJSj 03 suixBpojd 
puB 'AjBm^xiBg aq3 jo jooj aq3 uodn q3apuB3s 
9 H 'qwtuo^ qBXSS3T/Vi gux^ uaqAV jnoq aq3 uj 4> scndxqdn dvp oj Suipxoooy p4soQ ai/j^ 9b 


asptif „ st itoei aijx „-ES8pnf jo« Hjepnf sbai 'Aiajqojj .-»i|> u; piuj 
3Av sb 's^sipguEAg sqj Aq XtjbutStjo iraAtS pjoav aqj jBip >|>>|i|i .i« MM 
•sjsiA'doc) sip jo jews tie si sitji • • • Espnf jo uioi|.-i|i||.))| „ : i '|| 
•jjEj^; uo AjBtuounnoQ stij uj "suioiaf jo jiraurajejs oi|i m Hii|u<i||i>| 
aijX •awiowf ui punoj'sB qepnf jo wraiiajipag saionh (I' -.r.l.'N 
•oody) ssrasf \tq; •£-!£ «gi -dd 'aosjoTpifvi ass «snp jo j .1 ■•■ i 

9q3 „ JO 'pdSOQ OIBUIBjy JO >p9JQ B J,M||.mju 

<( M9q33BJ/^ '3g „ UIOJJ U35(B} AjSIlOIAqO HI 1 1 

•pdSOQ Siq3 UBip J9ipiB9 9JB A9q3 3Bq3 Ap>{{J |'"i 

si ii jnq 'snpBugj gjojaq X1333UM 9J9M uouio|og 
jo sapo aqi Ajqisso<j *snpBu§j jo gpsido .><|i 
gjojgq guip 9uios uawuM AjqBqojd sbm pdsoQ sjqj 
3tiq i qiJig ui§ji^ aqj uopuaui 03 'uouio]Og jo 
sapo aqi jo J93IJM aqj sdsqjad jdaoxa 'juauiejaojL 
Majsj aqa apisjno uosjad 3sjij aqj (mou5[ 9M sb 
jbj sb) si snpBugj puy *(9AoqB ^ *d 93s) 9umuoa 
sb pdsog sup s9}onb snpBugj *3g — qojtvqQ 9q3 
jo sjojooq jnoj aqj jo 9uo — 9uioj9f xopoqajo 

3SOUI piIB 'p9UJB9J '|t1J9JB0 9q3 3STU3 ABU! 9AV JJ 
*J9ip:B9 SBM 31 9A9ipq 03 p91IipUl UIB X A[[BUOSJ9d 

qgnoqj 'QOT *CTV WoqB sb xi9Aig AflBJ9ii9g 8} 
31 — uiB3J99tm si 33Bp 3qj^ •drqsjoq3nB pus 'uop 
-isoduioo *93Bp S31 jgpisuoo 03 Ajbss939u si 31 'q^ig 

UlgjI^ 3q3 03 SB pdSOQ SUp Aq U9Al8 99U9pIA9 

3q3 03 pJB§3J q3}M j9q3JHJ Suip9990jd 9JOJ9Q 

•p<JsoQ atp jo 
4p{sxo\\my puv 'uopisocliuoQ ( 3W(j at^x (a) 

* «X£z 'n 

•MB^f) 9U3JBZBJ^ B p9||BD 3q flBqS 9JX u (6> 


..•sssmsnq s.jsitjb;! Am jnoqB tQ „ * 

, t '(Sl 'H 'WVO 

UOg AUI p9J|B9 I 9ABq 3dAgg JO 3HQ „ (8) 

</(£ 'H *»BK) E3e P n f J° «I9q9iq39g „ (A) 

— : SA\3jq9|_j gq3 jo pdsoQ 9q3 ui S9SBjqd 

gUIMOHOJ 3q3 jpy ptiriOJ 9UIOJ9f 3Bq3 JB9p SUI99S 

31 joj *pdsog siq3 jo j93ija\ 9q3 Aq p3ziu§O09J 
puB ua\ou>| sbm 'q3Jig wS-iTA 9X P J° lU" 000 ^ 
9q3 §UIUIB3U09 < AV9q33BJ^ *3g JO J93dBqo puoo9S 
gq3 3Bq3 uopdmns9Jd §uoj3s b spjojjB 31 sb qormi 
-sbui '9mx30op siqj s3ioddns os|B pdsog aqx 

•J9|idraoo 
JO J93IJM 3ip jo J9ipq 3q3 §uiA\oqs SB 3qgl9A\ 
AJJBO JSnUI pdSO£) AjJB9 SUp JO 3U9UI93B3S 3q3 'J0« 
pip 9J| JT U9A9 puy *pip 9JJ[ 3Bq3 S3JB|99p pdSOQ 
Slip qDTXJAl s 3Uldg A|0|-| 9q3 OJ 33U9J9J9J q3]A\ 

spjOA\ 9q3 pgj933n 9]^ Ji i pij33Buirai 9310b si 'goBjd 
>[003 31 U9qA\ jo { /Apoq 9q3 jo 3no jo Apoq 9q3 
ui >} sba\ sns9|" J9q39qA\ jo '9Apo9fqns jo 9Apo9Jqo 
sbm SMgjqajx 9q3 jo pdsog 9q3 Aq p93BJJBU 
joqBJL 3uno]/^ 03 dn SuiAjjbd 9q3 J9q33q2\\. 

^ <{ *9snojq s^gqjBj Am m 
9q 3snm x 3Bq3 30U 9A 3sia\ >» *9Jopq SJB9A A3U9M3 

AJJB9U JO gUlABS 9q3 03 JBJITIIIS 'A3IUIAIQ sijx JO J9q 
03 J9pUIUI9J 9pU9§ B U99q 9ABq ABU! piES II Siq3 

3nq '. (( 3Uidg Ajojx 9q3 Aq ubui 9pBui sbm 9jq M 
3Bq3 Ajbj/^ §ui|p3 sb srisgf gupu9S9jd9J ui snotug 
-uooui §uiq39uios SVU99S 9J9q3 3q§|s 3SJIJ 3"V 6¥ t/3Jjg uiSxia 3H1 stnaxqdn ai^j oj Suipjoooy p4soQ at^j^ 8i^ 

•Avopq cs|E pare i bjog 819 -d '3103 Aq paip 'ippua^i -| 1 ■; > ftfl 
t ,'X}iuEijspij3 apjpnjf p;«j ssujBf jo spsjdg; sqx >»' 33S 'J3qi'>J'| M>'" I 
sqj Aq ro:»}jjAi seas, spgidg stHi jEtp SujAvoqs sanapiAo oqj 10 1 1 

jo 93UEjsm giippxis jsoui sqj jbj Aq 'Ajjbxiij puy 

'(L-9V *J! X 'WW) 
gxixqoBSjd sxjx psqsraxx pBq 3jx jpim SuppMA 

ApuapBd sptsjno poo^s sqs <uo J3JB-J '93W 

oj ixj >[uup jqgxta sq uopoB Aire joj sjubajids .)i|i 

ssredsid (psAposa sqs spsqo sq:j guxpuB:isqjxM.)o(i) 

xxsq} pxre 'rarfj saojsq sjobj 3qj sAbj Ajdraxs atjg 

•job o} vain > l SB o:} 5 ° u pyareo jsora sx sqs 'Aiomu: 

S^pXISIXI ,I3q 3A3XJ3J oj pxiB 'psjssjraBxu Ajojq s ( uog 

asq 33S oj pip 3t|s sb gxiigtioj qgnoqj BUB3 jy 

92 I n l) « WB3q J3q XIX SgmABS 3S3qj JJB }d3>[ „ 3l[H 

guxmixgsq 3qj jy •nigax^ pssssjg sq} jo toxjxjo:) 
-jps pus 30xj3op3j. 9qj jo sn puxxxxsj AjjnijraAVod 
<3jij 3}oqA\ sxq psjonpixoo aq qoxqAV ux spoxxx 3ip 
'gxiqpj saoxii Apjxuxjux sx jbxim e puB anguoj 3qj jo 
jtxsraixiSAog sq} 110 sAbj sq qoxqM sssxis sqj jng 

•ptitioj sq 03 sjb qou sqj uo ssjrqouiH 
gxioxis qons Aire sspsxdg jsqjo ovp. uj 3j3qM 
A\ou2j jotx op 1 'snguoj aip jo jusiuuasAog 3qj 
no sssjjs jB3jg qons sAbj oqm stxo aoj snoaogxA 

A|qB5[J[BUI3J SUIISJ XIX rasqj SSpBJJB pUB s AYOJ 3p«UI 

sjb Asqj usqM sDiopj 03 qou sqj sjosdxs AxrerqoH 
oqA\ ^'ssuuBf •}§ jo spsxdg sqj ux p||Bred b spixij 
<{ 'Aba\b Ajdxn3 juss u sa3A\ qoxj sqj jsqj jnq 'p^^U 
3J3M jood sqj Ajuo 50x1 jBqj jBDijragB]Aj 3q? jo 

gUXAXgS5{UBqj Sq^ 'XllSqj U33MJ3q 'jSJOBJBqO pur •(Lii -d) jpsjaq 
AJBJM XUOJJ AjqtSSod— BOTJ33H!lS3H a*P J3JJ" P« B 3 OH°' sod[ V 31 i» W*- 
paispossE oqAi'usuioAS. aqj jo 3W> ihojj j; pi5q 33jnT "»S sapinp 3H S 

•35[riT: jo AYS-qwej^ mojj usjjej »o« si (9) '(S) sjusujBeJiI 
ui iiwig uiSjia 3 H» °» SE uoijeraronif 3l I» '^P iwappva si »i t 

(•ziS '092 

-iSe <oSe -dd ..'sjadsoo jti 0iI sqx„) ..."H-D, J° » x3 » 3I P PW 3 B B 
aba\ sujos ui jo 'ui pajEJodioaui seas. AvaqMBHj Aq pasn j\i aojnos aq» SB 
pajEimsod 3AEq sk qoiq*v aouipEW uisiEStijaf 3TOES aqj »Bqj „ (SAoqB 
aas H> jraraSEjji pus ' «t> '£ 'iiax sjjii'x i zt 'iz '9^ '** 'IH AX , M E IM 
10 uosijEdraoo e ui S5JJEUI3J siq in) «ops388ns sqj jno SA\ojqj 3H 
■jsjDEjEqo qsiAsaf b'jo sbai 'sjspisuoo sq 'H •nopipwx auaqoonuy 
puE '(^9 'a*V) H S II B3 3X i W* aojtios nofssiuof b <(oS ■a'V) O 
'(09 -(j-v) tyVW twwj p3Ai»p SI Ji 3AEq 3Ai se AisqwEjAI jo pasos 
aqj »Eqj sppq raj33»s n°W\3 -AvsqWEi^ jo aojnos auios wojj jq 4. 

•8i£ '3JD9 33S * 

J3Xpq UX qjoq 'SS3XI3^X| 3^qB>|IBUI3J JSOUI B SBAV 

9I3t IX 'saraBf uos asq sba\ „ Aj3}sAui „ sq^ spxjuoo 
ppoM Axeyi raoqA\ 05 suosa3d A.p^X[ jsotu sqj jo 

3uq § e( *ApjBxp3uiuix ao ApjBXpara pJOM s^Ajb^; 
txodn 3ssa jsnui s.i3jdBip om] 5siij s 4 3^nq; -jg 
jo pjoosJ sqx» »^P sA ^ s (^^ ' d ) 9JO ,JCa 

•(9 JUSUlgBI^) 

raspdBg sq? as3jB wxgix^ pssssjg sqj qjxM 
uopBSJ3AxioD sxp luojj 'J03XIO3 si ainjosfxxoo Atu JX 

'piIB I (Z JUSXIlgBJj) S3HIBf OJ 3DUBJB3ddy sqi s (£ 

jU3uigB.xj) raspdBg sq} qjxM pajosuuoo sApBUBU 
sqj raoaj sa\o}|oj sxqx "Aixiubj Apn ^W P 
jsqtnsra sraos Aq usAxg uopBtxuojux uioxj ApjBHipin 
p3AU3p SX X U I p3UXB}UO0 uopBiiuojux sqj JBqj 
uoxsnpuoD sqj oj sraoo souo jb sm pxiB 'opusqixiB 
sx pdso£) sqj jBqi jusuioxxi b joj diunssv sxi }3i 

±*X SB 3}OU3p 33U3XU3AUOD JOJ ||XA\ X q^XqM 

•SSDJttlOS JO 30JX1OS JSqjOXIB pUB |3UXtlU3J3p 

OJ pU3J3ld JOtl HI^ I * <{ 'M3q»B^ JO SS^OBJO IS i/Wig uiSn/^ dxn sm,3xq3ii aip oj Suipxoooy pfcoQ at/x OS •(oZ. -d <«]i>dio() 
mo i a 1X „) »»33«S P nB i 9 l£ ,£l£ 'SJOQ J fri «£i «i nqof oog |. 

•dns iqn 'Biqqosnjj ^ 

Aaqi jx (9) puB (5) sjuauigBJ^j ux pajBaxpui Ajupnd 
sx 3XJidg ^l°H 9X P AC l snsa f J° sgBjusJBd aq^ 

•pajdo.nii 

*A^BSJ3AIUn AjIBUXJ pUB 'AjTBnpBjg 3J3AV 83UI0f 

jo puB SAVsjqsj^ sq:i 05 sspsxdg sqj qgnoqj 'souui 
SApmrud ux S3t|0jnx|3 aip flB U I 30UBjd330B uxejqo 
lou pxp 'sAvsf axp joj uswum 'sjusumaop 3S3qjL 

•3[Ooq pajndsxp 
ao jnpqnop b gupq jo uopxsod sqj SAvajqapj 
aqj jo puB ssuref jo sspsxdg sqj qjiAV psjBtjs jj 
•ssqojnqQ jsqio Aq }ou qgnoqj 'ssusjbzbjvj sqj Aq 
opusqjxiB sb psApasj sbm SAvajqspj sq} jo pdsoQ 
aqj jBqj jaquiauiaj aM uaqM 'pasBajaux sx sauiB( 
qjXM paipauuoa sbav x * Bt P A}i|xqBqojd aqx 

•j/uqof uos pajdopB jaq oj 

SB JJ3M SB S3UIBf UOS paAOpq jaq OJ qjJXg UXgjI^ 

aqi jo AjajsAux aq} papxjuoo aqs jBqj AaxjxqBqojd 
:pupsxp b sx ajaqj 3Bqj os 'VBaq puB puxui uj 
auo ajaAV jaqjoui sxq puB aq jBqj puB 'auiBU siq 
sjBaq ysvp. apsxdg aqj jo jajiJAV aqj sbav 'jaqjojq 
s t pjoi aq? 'sauiBf pajAjJBUi aq} 3Bqi uxBjd si jj 

•jBaxjxu§Bj/\[ aqj 
jo oqaa :pupsxp b aABq aAV uxbSb aiaq puy •TXAa 
sbav <t suosjad jo joadsaj u }Bqj jqgnBj uajjo sauiBf 
5Bqj sup uiojj snoxAqo si jj ^ „*Aub jo uosjad 
aqj jou jsajdaaaB tioqj }Bip puB jsnf jjb noqj jcq ) 
'axdoad aqj tjb op sb 'ssauiiM aaqi jBaq aA\ joj „ £S I^Xig «t§^ly\ 3t/jL '9« *d 'wauirag -0 -^ -joj,i Xq ,,'ajqia Xinjusg aqx „ 4- 
•Li -d 'f -joa s -jipa •2 , ;>'a"S 'sntqasna „. 

: pres puB 'jsuq^ aqj sbm snsaf jBqj SuiAaxpq 
uiojj a]doad aqj urejjsaa oj xuxq Sui^sb xxnq 
o} auiBD saasuBqj piiB saquog aqj^ -snddxsagaj^ 
Aq uaAxg sx uiopjAjaBxu sxq jo juhoddb pxAXA y 

J^. << *uxsxBpnj[ oxBSUBq^ jo ajqxssod 
sb juaxuap ub 3§jbj[ sb uoxgxpjt A\au aq? ux apnpxix 

OJ SnOXXUB 3J3M pUB *SAVa{ J3XJ3S SB p3AX| j^JS 

;jnq 'A^xuBpsuqQ psoBjqxua pBq oqAV sa\3{ sqj ''3'} 
'suBpsuqQ guxzrepnf sxp jo pB3q sqj sba\ saxxref >} 

•auujaoQ uBpsuq3 guxqaBaj ux ssau 
-apuag puB aauaapaa piprapuoAV uMoqs aABq jsnui 
9 H *3TOXssodun uaaq aABq ppoA\ sxqj tjb iubj 
•jg a>|xj paqaBaad psq aq jx jBqj snoxAqo sx j| 

# <( *uiit{ guxujaauoo 
Avoqs sjaqdoid aqj sb ( ,'aapsnf u pus <( ajdoad 
aqj jo >[j[BAV|nq „ 2|aajQ ux sx qoxqAV ,'SBXjqo , puB 
i jsnf aqjL , pajjsa sbav aq aopsnf yszx% guxpaaaxa 
sxq jo junoaoB uo n jBqj puB 'ajdoad aqj jcoj ssau 
-aAxgaoj pa>[SB pus AiBiuauBg aqj ojux pajajua aq 
jBqj sn sjja} snddxsagajj -uiaiBSiuaf ux SA\a{ aqj Aq 
pajaadsaj pus paAopq sjBaA Aubui joj sbav '^suq^ ux 
jcaAaxpq jnoAap b qgnoqj 'saiuBf jBqj juapxAa sx }| 

♦AqjBduiAs jo avoxios uavo aaq ssajdxa oj uaAa 
jo 'uixjj asBapj o^ jaq^B^j sxjj uo tjbo oj jo jps 
'UiqLj asBapj o^ jaAvod sxjj[ aspjaxa 05 unjj oj ajd 
Aub jnoqjXAv 'ssojq aqj apxsaq poojs aqs uaqAV 
aauajxs jaq ux sjBaddB *|OJ5Uoa-jps jnjjapuoAV jaq 


scwdxcpYi 3^3 °) SwifxoDDy p4sory at/j, ZS S3 9* M 3S »6 * 

^•£1 <nx 'ivey<l 'JS uo WSUiuiOQ 'II > l 00 9 ' 3UIOJ3 f 

*H *N 39S <S3 * ou P UB * X9 ^ U P B 1 J °dL 

•(^6^ * d "X*H) « S9raB f * J S J° 9 P s I d 3 9 H> J° 9UOJ 9 M' 
qjxM AjSupiu^s szraouuBq A3q} puy „ : jua-rayxp 

sjxnb sx aSBBguBj sqj qSnoqj «uqo[ -is jo ap s ! d a 

Isjxj sq} ux puB .raquiBtp .xsddft sq:i ut asmoosjQ 

3ip jo auo puxuxai sSuxAbs xnjpxiBaq asaqx 

•(^ «A -S9qdg UT •UIXXIOQ '3UIOJ30 

„ Ajubi|0 ux asqjoiq jxioA uodn pa^ooj 3ABq 
aA uaqM 3abs jtvjAof J9A3U aA aq puy „ (Zl) 

— : pres pjoi 

mo jBqj §uxpaoo9J sb ♦h'O ssjonb osjb aq 
puB S l 'xxtax -qoszg uo Ajrejuauiuio^ sxq ux 
auioisf ?l§ jo jusuraras sqj sx sxqx K '»xpojq 
sxq JO }Xixds 9qj p3A3U§ q:p?q oqM sjbutuiud 

JSSJBSjg 9qj gUOUIB UMOp }3S SX 3q 'pB3J OJ 

p3uiojsii30B 3JB sausjBZB^ sqj qoxqM SA\3Jtq3H 

3Vp OJ gUXpjQDDB ' • * pdSOQ 3qj UI „ (Xl) 

•muoxa( (p) 
•1*3 SB '8Z6I ^sngny pus Apif jo 
satuix (Ctojtsocjxg aqj ux AajJuwfutiQ -xy*i jo sappjy 
sqj puB J -JS[ §B 3|ooq s^uospqox^ •xyi i 'H'O SB 

pOSOQ gjtp SJBDXpUX X UOX133S gUIMQJJOJ 3qj JyJI 

sasaf do saiDVHKAt ciislv onihdvsx 'am hhx 

*ai "aaxdVHO •SA\3jq3jq sqj jo pdsoQ 3qj puB x J° qjoq 

9TIXBA |BXJU3pXA3 3qj JO UOpBXtSnjfJ UB SX UXBgB 3J3q 

IBqj os 'aspri jo AisqjjBjy^ UBqj J3qjo sojmos 3iuos 

UIOJJ U35JBJ SBM X U I H^Tfl U T^IA 9t P °* SB UO P 
'BUUOJUX AUB JBqj JU3pXA3 SX }X pUB i UOX}B}3jdl3JUT 

jnjpuBj Aub jnoqjxM puB Ajjbisjxj patujsuoo sjb 


sm>9xqdn ai|j 0} Suip^ODoy p4soQ ax/j. K a* uodn poojq sqj q}aas aq uaqA\ puB S suBpdAflji 
aqj 33XXJUS oj qgxio.iq:i sssd ijiav pjoq aq* JOj 
•guxujoxu aqj jxjuix asxioq sxq jo joop aq} jo in" 
og jpqs noA jo auou puB I uosBq aqj ux si JBlfl 
poojq aqi q}iA\ sjsod apis omj aqj puB pjux| aqt 
a^xxis pus 'uosBq aq} ux sx ysvp. poojq aq} ux jj djp 
puB 'dossAq jo qaunq b 9>[bj jjBqs aA puy n 
— : U95JXJM sx jx '^Z *T! X snpoxg ux 'uiBgy 

t /JX 3B3 piJB 

Aaq} upaaqM sastioq aq} uodxi 'pjuq aqj uo pua 
sjsod apis omj aqi uo jx jnd puB 'poojq aip jo 
aspjj flBqs Aaq} puy 'uaAa ?b jx |jp[ JjBqs pBJsj jo 
uopBgaaguoa aqi jo A|qui3SSB ajoqA\ aqj puy „ 
— : U355XJAV sx jx *8 _ 9 'IF* JajdBqa ux snpoxg u[ 

<( *UAVOp jpj 3ZIS SXlOXgXpOjd B JO 

axduiajL aq* jo pjurj b yevp. jnq 'juaa sba\ ajduiax 
aq} jo paA sqj jBqj }ou 'pBaj 3M sjajjaj Msiqsj^ 
ux uajjxxAV sx qoxqAv pdsog aqj uj „ : x '}}}& 
'Bxqxp3iJ[ oi J3M31 b ux os|B sAbs auioasf puy 
(*Z9 *N) *(lS 'IP** "XWy<l ux •UIUIOQ '3UIOI30 

„ papXAXp pUB U35[Ojq SBAV 3ZIS 3SU3UIUIX 

JO 3jdui9X 3q3 JO P3UXJ B JBqj „ spB3I •£[•£) (6X> 

(•19 *N) *(9T 'H AXX •M^W U T 
•UIU103 'suxoisf) (f jrajSBj/q; .xpq} jo uos aqj „ 
guxuBsux sb „ SBqqBJBg „ sjajcdasjux •£[♦£) (8l) 
(*I9 *N) ^'P 38 -™ 3 P ub 'a^oMS aq puB 'paxuap 
aq puy : qsmaf aq X tt : «, 'pxx -w^ (£x) 

(*8fr *N) «* u H°f J° uos ( SB H) 
qsxA\af aqj : buoCibq m : £x 'i^ *» B H (9T) Li snsdf Jo sdpvMj^ fuv 'Iftmppaj, '9/17 ax/ ^ 


•i -d 'sauref -jra pw» 'Sei *d 'uoponpo»«i s,j3«aAH3s 3 3S * 

(•et' *n) 

<t ' ( raa|Bsrua{ ojux , jnq /Ajxo Ajoq aq3 ojux , 
jou SBq (pdso ) qsxMaf aq X n : 5 «ax -wbjm ( ei ) 
— : Suxmojioj aaaqj aqj ajB 'BXjoqDg 
asaqj guoure uioaj jjopuaqosxjL Aq pa;p sMajqax^j 
aq3 jo pdsor) aqj oj suoxsxq|B aaqjo aq X 

•SMajqaj^ 
aqj jo pdsog aqj suBaux sasBO aaaqj 
§uxa\o||oj aqj ux pus aouEjsux sxqj ux qjoq 
w Xadsog qsxMaf M aqj jsqj 'aaojajaqj ^uapxAa 
sx 71 (( *sjaqdoad aqj ux uxs jo pjoA\ b u oj sb 
(XX 'd) auioaaf uiojj aAoqB pa^p % JuauiSBig 
jo asnBja }SBf aqj 'n 'xxxax •wbt/^ 03 sppB 
„ pdsoQ qsxA\a[ aq X ^ yevp ajou b si ajaqj 
•Ajxxjuaa qjuxu jco qjqgp aqj jo A\aqwBj\[ -jg 
jo pdsoQ aqj jo ♦gj/^ spajr) b 'xapo^ # s^op 
-uaqosxx jo Bqoqag puxgjBj/^ aqj guouiy (^x) 

« ,-pBaaq Axu gaq 
A||njaaBogsxp aaguo| ou Abui j jBqj *q3|Baq 03 
aux ajojsaj 3sap|noM xxoqjL jBqj 'snsaf 'aaqx 
qaaasaq j I spusq Aux Aq gujAxj Aui paurejqo 

OqM 'UOSBUI B SBA\ J 4 :spjOA\ guXMO^OJ 

aqj ux jaqaa jtoj paABid puB /uosbui , b aq oj 
pxBS sx puBq pajaqjxM aqj pBq oqA\ ubui aq? 
'AvaqjjBj/j jo pdsoQ axjuaqjxiB aqj pauiaajsa 
jsoxu Aq sx qaxqM puB 'spaiQ ojux A\ajqajj[ jo 
jxxo pajBTSUBX) AjajBj 3a\ qoxqM '3sn ssjxuoxqg 
puB ssusaBZBjsj sqj qaxqA\ pdsoQ sqj uj >} sm>au.qaj^[ at/j 03 §ttip.toooy p4soQ ai/x (ei) 

95 •g£ 'lira 'Wbjaj uo gupuauiuioo * 8[ *d 
♦aaoQ ,,'BpBioqaf oj aq }sxiux aouajraja.! aqx » 

*(6S *M *££ 'TFT XX *W 8 IN; uo 'uiuioq 
'AI > I 00 9 'arooiaf) tfpBiof jo uos aq} uawuM 
puxioj 3av (( qtmpBjeg jo uos aq} „ joj 
«3Sn SauaiBZB^ aqi qOiqM pdsoQ aq} ui (ZZ) 

joj AjBSsaoau aauBuajsns aqj M ♦*a*x ,,'paau *no 
jo pBajq „ 'ojxqasajj aq} puB f t< Asp aqj JO 
jubjsuoo M *jx siapuai 'uojajriQ uq Aq pajBrsuBX) 
•UOTSJ3A OBuAg aqx *£ *I X aspi ui pxiB 'agBSSBd sup 

UX UBqj ajtaqMasp J8XX9 O} UAVOtl^l }OU S| UOXSJGJA 

jmo ux „Aircp„ pajBisuBxj paoM >paiQ aqx 

♦snoiAqo si qaxqM jo aouBWoduix aqj 
•guxpBaj sup jo sn pyoj SBq aq jBqj 'AsjaAoxjuOD 
xix juauoddo snoiuouraoB xib qgtxoqi jajpM jsauoq 
ub sb 'jxpajo sxq o? qamu sx u ^'uxaTBpuBjsqnsiadns 
xuauBd „ SBq armSjtiA sxq ui auxoiaf *}g sy 

'(H *N 'IT <XA * WB H u ! 
•uiuioq) auxoaaf „*ABp sxxp sn aAig /aamtij 
aq? jo , sx yexp. /mojjoui aqj joj AjBSsaaau 
pBajq mo 'si asuas aq:* os ! t mqiioui-o} , 
sauxugxs qaiqM ,'OBqBj/^ , /pBaiq TBpuBjsqns 
-jsdns , jo pBSjsux 'punoj x 'sMaiqajx aqj oj 
guxpioaoy pajjea sx qaxqAi pdsO£) aq? U£ 45 (IZ) 
•(sixosbuibq 03 jawsi 'auioiaf) jsaqgqq aq} ux 

EUUBSQ '*3'! 'BUIBUBq BUUBSQ '6 'V™ *WBJrtj[ (OZ) 

•UOXUI39 

s^ajaj *jg ux ssouBjsuiBDjp aq} qiJAV pauiaauoo 6S snsaf /o saptuij/^ pw 'Simpwx ' a i?7 at iX aq pjnoAv «p3U3ddBq A\\^x jx jx 'jusppux 3qx 
•aiioxABg jno jo uoposjjnssj sqj xdjjv ssub oj pps 
3J3AV qoxqM s^ureg sqj jo ssxpoq sq^ guxsnojB 
q5XA\ op o} guxqjAuB Ajxibsssdsu jou SBq pjuxj 
3 H* J° IFJ 3 H 5 pssra:) qoxqM 3>{Bnbq}aB3 sqx 

♦pdsorj aqj jo qjmj sqj jo ( (ZZ ^uauigBi^) 
« qBpxoqsf jo uos SBjqoBiBg M oj uopxppB ux 'jooad 
ajoui auo sx <t pwxj M 9qj jo juappux sxq£ 

,/jU3J sbav qduiajL sqj 

}° IT 3A » 3 H J 'Ap^BIUDDBUX JOU '3JXXAV O? p3JI3J3J[d 

3ABq Abxu A\3q«BjAj qgnoqj 'pdsoQ sqj ux guxpBaj 
axuj aqj sx (( pw}\ u yevp jqnop ou sx aasqx 

t( -ppoM 
3|puao aqj joj ajqB^BAB apBiu usaq ssq jsxaq^ jo 
P°°19 3 H J 0:i SS 3^B JBqj pus UA\Op U33(Ojq uaaq 
SBq M3jf pUB 3JpU3£) U33AVJ3q UOppjBd JO }JBA\ 

sjppxui u sqj jBqj UB3UI oj suisss q 'us^oiq guxqj 

J3XqO 3tp SBM pjUX| 3qj JBqj 3U3piA3 sjxnb SX JJ 

{ /p?un sq? 5{B3iq oj sq pjnoA\ jdsjjs 

3qj pUB *SguXU3do MOpuiM pUB JOOp '*3'X 'sjuxod 

;S35[B3M sjx jb jsoxu ^x }pj ssspqiiop aiduisx aqj 

JO TJBAY 3qj (S3JBJS SpdSOQ 3qj JO 3IIO 3A3}pq J 

sb) >|Ooqs q«B3 sqj uaq/^ -guxuado A\opuxA\ jo 
Jtoop b suBds qoxqM auojs sgjB} b sx pjun y 4l 

— : 3ui s|pj j33jxq3jB uy 

6 /noA 
3JXUIS oj sssiioq anoA ojun ux sxuod oj asAojjssp 

3q5 J3JJT1S JOU |HA\ pUB 'JOOp 3qj J9AO SSBd \\IM. 

pjoq sqj 's^sod spxs omj aqj uo pus 'pjux| aqj Sinajcjafj atp 03 Swip^oooy pcfsog auj^ 8£ ..•ujopHulM "|i 
i{3B3J„ juamao -»s «I pio/A sqj siejsuiw? JuSiza „ jo peajsm kj.ihim 
ssaqj, ' £l "^ 'ta>6i ui'paijsiiqtid 'iwnjj pae ipjuaif) Aq *3iqduns,i if 

sj sajBDjpOT jijjKrausg ipiq.M. — „ «3»jjAV sj jj „ asejqd aq» 3iO(j } 
•Z.S -dns iqn «:»}33«s 5 t*i '« stuqasng -jra'trs ^S * 

xiAxj-xqx *dd uo putioj aq tjim uxaqj jo jaiqa aqx 

♦SAISnpUOD TJB JB 3IB ajfq/W JOSSajOI^ JO SJUaUmg.U» 
aqj JBqj *I3A3MOX| s aUI QJ UI33S JOU S90p %\ 

'(LZ '9Z 'I >c *d 'sauref -jq sas) 
sjrexoqos juajaduxoa .iaqjo puB '(0Z6X 'agppquiB^ 
'smpmCtf-uCxo w-OAJ sns3[ Jo s$ui£v$ aifx) aJiq^W, 
uApAg josssjoj^j jo uoraido aqj si xpng *H"0 
ux paurejuoa jib 3jb ^06X P UB £681 u } ' un H P UB 
JpjuajQ Aq sjajjqduiBd oa\j aqj ux paqsxjqnd sguxABS 
uaajixqj ajoqM aqj jBip uopdumsaad b sasiBJt 
'H'O u ! P uno J S I 8«}ABg sxqj JBqj jdbj sqx 

^•jssj: |]Bqs 9tj 'uiopgui}[ 
aqj patpBa* SuxABq puB 'raopgux>>[ axp qoBai 
jpqs aq psqsxuojSB i paqsxuojSB aq flBqs 
a\| spuxj aq uaqM puB 'spuxj aq jpun ssbso 
* • • s>pas ouav uixq jou jaj 'qjres snsaf „ 

t — : siupuAqjAxQ 
jb pajaAoosxp Apuaos* sroAdBd b ux snsaf 
05 pajnqpjjB sx guxABg aBjxuns y 'H % -jsj; 
, ( '(asBaa xci) jsaj flBqs paugpj xpBq JBqj 
aq puB ugpj jpqs paispuoM JBqj aj-j M (frz) 

4. — : uajjUAV 
sx jx SA\ajqajj[ sqj oj guxpaoooB pdsoQ sqj uj M 
ssjijav (5 *xx Btuoijg) BupuBxap^ jo juaxua|3 ^g 
*'00Z 'G'V 'vupuvxaiy Jo ?wauiaj3 •$ (a) 19 snsaf Jo szpvxrys[ ipuv 'Sunpvdj^ 'zjri at /X •ofr£ -d „«sradson 
no d 3 1X » '»J33«S P« E '8°i 'R 'PA 'smqasna 'afD'd'S sreduioo + 

^•sjrejap ux aouaja^xp b sx aiaqj s^uxqj sauref 
,J a *T0A uqof -jg jo pua aqj y> — ^pa^d 
-sxui aai|5Bj xo — paaBjd 'AjajjnpB ux ua^Bj 
ubuioav aqj p Aaojs aqj (Ajurewaa s^uxqj 
uosioqaxj^) AiqBqoad jsoui sx sxqx '(S~L *N u ! 
♦uiuxoo osp aag > £ $ < z $ . ON . X0I -d ' X - lOA 

'X'D'd'S '6£ 10 * 5S IH *P 3 a snxqasna) SU I S 
Aubui jo pjoq aqj ajojaq pasnooB ubuioav b 

JO 3AIJBJJBU B p3UXB5UOD ♦JJ'r) sABS SBldB^ (££) 

'5P~0£l 'a'V 'svifrd (H) 

'I *°N J° 3^5sxui iBaj axp gupaaxio^ 
•s^sxAdoD jajB] 3uios os — jpsjx Aq spuvtpv% (£) 
I 33fBjsxui aqj 'jqgnoqj sq sb «gupaaxioa puB 
'jaqdojd louxra aqj Apo guiA\ou3[ '(uopB[SUBaj b aq 
A\aq»Bp\j 5ja3jg 3 q^ jx jojb|sub« axp ao) jsxAdoa 
AyiBa AjaA b os — svii[3Vxvq Jo uos svuv\pv2 (z) 
i jBuxguo aqj os — vpvioi[3[ Jo uos svuvtpvx (X) 
: suuoj juaaajjxp aajqj qgnoaqj passBd agBSSBd aqj 
jBqj puB 'guxpBaj puxguo aqj jda>[ ssq SMajqajj 
aqj oj guxpjoaoB pdsoQ aqj jBqj aAaxpq j )( 
— :agBSSBd sxqj uo smo^oj sb sajxxA\ uosjot[Dxj^ 

'H'O U I uaAxg Apaaxioa sb ,/EpBioqaf 
jo uos aqj M sx guxpsaj amj aqj ssaaaqM «A\aqjjBj^ 
•Jg jo jxaj ano ux uaAxg u SBiipBjreg jo uos aqj 
SBUBqoB2 »> S I uopuato HIM 1 ajduiBxa jsbj aqx 

•jqgp 'j^-g puB guooA\ ApBap 
sx — A\aqjjBj/{ }° » X3 5 Jno jSBaj jb jo — MaqjjB]^ 

stn^xapH aip oa 2uypxoooy p<JsoQ aqx 09 


psjajjns jspdBg sqj uqof jsqj osjb 3|qB5jiBui3.i 

SX JJ *S<I3pUETS 3I3AV SJ3qjld3 qjoq JBqj MOU3J 3AV 

qgxioxp (( 'wsxa snouojjrqg e puB isqqxq-suxM B 

pSJJEO SBM JSUqQ >} 'JB3UI .ioj 30U3upsqB sxq UJ 

jspdBg sqj MO II°J 3° u PIP P UB suxm jo j35[uup 
b Ajqaqoid sba\ jpsunj^ JspqO •xuxq psAoj 
Ajrepsds jsuq^ JBqj pjoj 3A\ 3jb 3i3qA\ou pUB 
'uosjrad Agups A.I3A b ApuspjAS sem ubui sxqx 

(•xxx •jjej^; 

UO '1110103 'UOpEXSUBIj^ upB"[ *U3gUQ) 
<{ ( 'U3AB3q JO IHOpgupX 3qj OJUt [J3JU3 Oj] UBUI 

qou b ioj UBqj 'sjpssu B jo 3As sqj qgnoxqj 

SSBd OJ }3XUB3 B IOJ J3XSB3 SX Jl 5| .'SBUO( JO 

uos 'uouxxg t 'raxx-x Aq gupjxs sbai oqM 'uouixg 
'spTpsxp sxjq oj pres 3}-j 'jnoqB guxumj puy 
( *uxsqj 05 3] jo jno juss sx jjb jb guxqjou pUB 
•sguup poog Aueux jo Tjnj sx ssnoq Aqj pUB 
'isgunq joj qspsd 03 ApBSi puB 'qjjij qjXAV 
psqjop sjb 'xuBqBjqy 10 suos 'us.xqjs.iq Aqj 
jo Aubux pjoqsq puB 'jpsAqj SB moqqgpu 
Aqj saoj jreqs noqjL , 'Mtrj- sqj ux usjjum sx 
jx souxs 'sjaqdoid sqj puB M&~[ sqj jdssj 3ABq 
I 'noqj jssAbs A\ojq , 'uixq oj pres pjoi sqj 
puB i pssB3|dsip sbm puB 'pBsq sxq qOJBJOS OJ 
UBgsq ubui qou sqjL /sjaj MO H°J 3iuoo ptlB 
'jood sqj oj sjnqujsxp puB 'JSBq noqj JBqj |jb 

|ps OQ , 'UXXq OJ pXBS 3T-J ( i OS 3UOp 3ABq \ , £9 sn$?[ Jo sd\ovxiyq_ puv 'Sunppaj, '3/17 at/x 

•iS-6t' "dfd 'HOSjoqojf^; pas 'sjunooae 
jaipo ioj 'Ss-gi *fljAX sjjiit; S iz-Li «x jjjejij ite-91 'xix -ncj^ aag ,, 

•1 'd 'SSlHEf -jq .J, 

'raxiq p3J3A\siiB 3}q /sjsqdoad 3qj puB MBJ 
sqj d33>] 'ubi^ , 'mxq OJ pres 3}^ 4 1 3axj Abxii 
I 3Bqj op X IfBqs gunp poog JBqM 'J33SB|^ s 
'{jswqQ] raxxq oj pres xibxii qou jsqjouy n 

„. — : uopssnb 
jusssjd sqj jo uopBJjsn||x joj Ajuo anq 

'AjUOqjTlB JO SB JOXJ JX 3AI303J OJ p3SB3|d 3q 3UO 

Aub jx 'saidxqdif at^j 03 Smpxojoy psppus sx 
qoxqAV 'pdsoQ uibjjsd b xn usjjum sx jj ls (g^) 

•XXX *JJBJA[ 

•?g uo II1A Ajxiiioh '^-9ZZ "a'V usguQ 

ux jo 3joqA\ ux 'pspnpux sq Abxu MsqjjEp^ «jg 
jo sisjdBqo sssqj \\v 'ssanoo jq '(£• 'j/ *dd 33s) 
Tirej *jg puB 3^x17 Mg qjiM sp||BjBd SBq jx uop 

-D3JUnS3"y[ 3qj OJ SB 3ABq 3M SJUSUlgBJ^ sqj UX 3]XqM 

J (gZ '& 93S ) J35dBq3 qjJxg 3qj S3pn|3ux 'n'O * U3 3 S 

U39q 3ABq 1\IA\ SB f XXXAXX *AXXX 'XXXXX *XX 'XXAX 
'XAX S XXXX 'XX 'XXXA 5 XA *X SJ3jdBq3 jd33X3 AV3qjJB|^[ *Jg 

ux JSjdBqo AJ3A3 ux guxqjsuios OJ Sp||BJBd *H*0 

UX 3ABq 3A\ J3^ 'jnO JJ3| 3q JSI1UI MSqjJBJAJ 'Jg JO 

uopjtod 3|qBj3pxsuoo b *i-i*0 u ! papnpui sib sguxABS 

pSISAODSXp-AjMSU 3qj JX JBqj OS '. MSqjJBJ/^ UBqj SS9j[ 

00£ *'H*0 °5 S3 ^\\ 007'Z ajuo sugxsss smoqdsoxj^ 
jo Aajsuioqopg sqj 'pusq asqjo sqj uq '>|joav 
psujBSj p3Uopu3ux-3AoqB sxq oj uopoTvpoijux sqj JO sm>3xq3j7 atp 0% SuipxoDoy ptfsoQ si^j^ 19 

•n3At§ sj 313319 sq» sjsqAt. "og -d «uos|Otpijj,i tuojg Slip ajorab j '(SSi 'ai 
smqssng jo wopipaj s.suSij^ uj sjuaraSraj jpatQ sqj) EiaEqdosqx * 

lJO|tJM 3UO pUB 'U3UIOAl'3jnU pUB SJOJlBq 

ipiM soxiBjsqns axp psjnoAap xpxqM quo 
'sjuBAaas ssjqj papnpuj SBq ji joj uaAxj 
psuopuBqB aq} jsuxbSb jnq <J»pxq avp jsutbSb 

50XI JB3jq5 3ip p3J33J|p SBI| SiajDBJBtp M3jq3JJ 

ui sn oj S3UIO0 qoxqA\ pdso£) sqx w (97) 

— : sn s|pj * snxcpsng 

•sntqasngr (p) 

♦3«IOJ3f JO 5JJOAV. 31UOS XII UagUQ jf° 

aojB|suBJj aqi Aq ptmoj sbm jx jBq} sjssSSns (9 -d) 
ssiiiBf *jq 'sxq sx }X ^uxtp 0} psuxpux qSnoqj 
•usSuo wiojj sx jx asqjsqM pxjjqnop }x saspxsuoo 
UOSJOqOXJ}^ os 'xisSuq }° 3 X3 X 3pa*Q * no u \ 
3jb (££ *d 33s) ubui qou jsqjo sqj jxxoqB jpsjx uop 
-Bjonb sq^ aou (-oj3 ,,'pdsoQ xixbjjso b xix u3»um sx 
*I ») uopBjonb 3AoqB 3q5 oj xxjsjd aqj asqjxsjsj 

(Cut? »juup ox 

jou uinou)| sj 

atj aswoag 

S ?H ^ °X 
jsjjcfag ai|x 

asoat/o jsux^q pjQ 
tfot^sig aifx S9 snsB[ ft sapvxiYl puv 'Stuippax 'a/rj at/x 

atp o? auj^ 

auajpoxg 

/o s?ajqo9 

puncu Suipupj-j 

^aj,t>aq4«0 

spm. jsia4fg 

atp pajjpo mpf 

•Suppg 

pup Simmis 

a-iatp ?sut^Q rtw§ 

pup pajpj 

-sum? tiartpafj 

o? sp/n j „ 

pips xvi] at|X 

****** 

03 umop $0 

fdixxvo uddq 

pvi[ au pips 

o\{(n jaucfa-tj 

p mps '2U1PJAT 

jo (Jot^sjg 
xaSuajj 

*ll 9 PP B AV U3 PH AC l ./S^T^l U PBX |BA3Xp3H M 

— : „ zxixbj^ 
jo dox^sxg M sqj mojj sjBsddB sb .xspuBis jBpxuxs b 


swdxcpn 3\[i o) Suipxoooy p4soQ at/x W J •(zg-tpi -dd J«) li S3AiS uos|i>tp|[Nj | 

•SSi '3Jog pise 'z( 'ii '[]* i"i"l 
«oS «i»x aspvi sas jrsq 5 Aiaipjej^r -js <» rejinoad si 304.7A *|i|,i , 

aqj jo apqM aqj 'urewaosE oj ajqE U99q 3A«q ] wii 
jbj sb 'apnpux sjuaragBJj | xxs-Awiq} 3Aoqe nij j 

<( *Aea\b noA jseo \ jjxa\ uiosoq 
Ara jo mo 'usABsq ut. si qopjM Jaqjis^ Aui 
jo ||im sqj jou op pus uiosoq Am ux aq aA 
jj : araq ssq qsiMsf aqx n • S *« A *WBJAJ (m ) 

..♦qsiMsf 
aqi uj aou 'sajdoo aiuos ux paj.i3sui jou si 
, asiiBO jnoqjiM , pjoM aqx „ : ZZ <A 'WbtaI (K) 
[•s9uxb{ 'X(j oj uopBjonb sup, 101 pgjqgpux 

vub x] {( ' sn AC l P 3 ^ - 1 ^ aq n B H s 3A VF^ 

Aq BBqjoo : qsiMaf aqx „ : £ 'ax -wbjaj (££) 

^ ^'sjqgxu aaaqj puB sAsp 33jqj 
: jou SBq qsiA\a£ aqx M : qofr 'fl x 'WBtAI (Z£) 

<t 'S5|UBqj 

aaqj aAig j , : qsmaf aqx „ : £Z ( W 'WSJ-M (i£) 

4< * { (pajapunjd jo) psqsiABi 
si , j SBq qsxAvaf aqx „ : Z\ 'F *W B H (0£) 
/s^uadaas sb , jo pBajsxix ( sjxiadias uBqj aaoxxi 
(asiM) , SBq qsiMaf aqx „ : 91 * x *» B *\[ (6Z) 

t< 'jqgxu puB.ABp 
li daasj puB 3abo aq* jsxitbSb aaAO }is }q3iui 
Aaqj jBq* 'usxu paxixiB uraqi ojun pajaAipp 

aq puy : qsiAvaf aqx „ : £9 *B*» *» B W (8Z) 

•uisiBsmaf 
jb >jjk>a\ siq pip oqA\ auoauios Aq QOS *Q'V P ub £9 snsd[ Jo saptuijAj puv 'Simpwx ' 3 fil M LL •09 *6S "dd 'uosjoqajjij puc 
'(swa|Bx aip jo ajqajB^) iz-ia; «xpc ajjni Sof-ir «axx -mej^ aag * 

0Z,£ "(TV «33Aviaq apBtu AxjBUxSpo 9JtaA\ sajou aqj 
5Bqj SxixAbs sb a^ppxuopg sajonb (9 *d) saxuej[ uq 
•asppxraqog jo jaopuaqssxx tuoix jaqjxa a^B pxiB 
'saxiiBf *jq raoy pajonb ajB gxiXAvo^oj aqx 
•3AoqB pauopuara uaaq aABq asoqj jo auiog 

*H*0 stream 
ApuapXAa qm[M <( qadsog qsiAvaf aqj M oj jajaj 
spdsoQ aqj jo *SSH 3UIOS jo sux&btxi aqi ux sajo^j 

•sajojsj i^uiSi^pY (a) {< *poo8 aiB jEq5 raaqj jjasAui 10} asooqo j „ 'jx 
sajBjsuBxi (£ *d) sauref uq ^/aja 'pooS AaaA pooS 
aqi aui asooqo |jxa\ \ u 'sx uopBjsuBXi aaqjouy 

('if '$ *JSI 93 S "11 <A I 'BxuBqd 
-oaqx) (/^H uaAxg ssq uaABajq ux sx oqA\ 
aaqjBg Ajaj uxoqM asoqj ajtB juajjaaxa AiaA 
AjiaA «s8uxq5 asaqj jpsAjAj oj joaps jjiav j w (£2;) 

— : pres si 51 
qoiqM ux 'aSBnguBi Maaqajq aq^ ux SA\9f aqj Suoure 
gupsxxa pdsoQ aqj \xi aasjd b ux punoj aABq 3av sb 
•jqgnBj jpsunj-i 3suq3 „ yevp sAbs osjb smqssna 

•pioui auiBS aqj qjiM 
ssuojs ju3J3uxp jsqjBi OA\a pjoj snsaf Axisxuxui 
4 sjb3A 33jqj sxq jo asjnoa aq^ ux A|qBqoj(j 

% (< 4 uosud ux dn }nqs auo puB 
'paureiq A|uo auo 'pajdsDDB sbav suo jBqj usqj 
f ;U3[B} sqj pxq qoxqAV. suo pus 'psi^dpinui simxcp-yi am oj Suipxoojy p4sory at/x 99 (if) aqj aStu^ ass -»qSw XpnBHao si H'O 'seot^Z parapj«ui oq> i 

'jCpnien 'AvsqMBpv »S jo p»» jno puis s^awpH »V J° P"«<>r) a, P usdAvisq jmuuoo snouas jo assa auo aqj in wp paiou aq pjnaqi I] , ipiqM auo puB '5spn3 StlS3[ jo 3JV~[ 3qi JO ampid 

AV3U B JOU JBUOpXppB UB S.X3JJO 1] JBqj ABB 

ubd x 'JUSUiSbjui .repujpiBd Aub jo Aippuaqjiw nqj 
oj sb appsp jo «an» AflBDUOiisiq sjiBd sji |pj U| 8J 

pdSOQ 8tp JBqi 3JB|03p 30UXIBD | qStlOqilB P U V 

♦aaddng s^aoq aqj jo uopmpsu] 
3ip oj puB 'snsaf jo tiopoaiansa^ puB 'sapuaiw 69 snsz[ jo sapvMyt puv 'Stmppax tyri - n /.L *H '9 °* SntSuopq se ssaqj |0 jaqtia idaaae jauasa j 

«'»1 S !B <*» 

jnd pee pajjwas 3I3AV A3tp Xqaoq^a. S3A3 siq uiojj psessi sAbj ivrqi 
pssj si ji ©so ssuotszej^t aqj qoiqA\ sgadsog aqj jo ssjooq aqj uj „ 

': sjcfarax aq» jo Stnsaeap aq» »y „ 

— : ajou b si sjavp '"SM 
B in %rojny sqx pan 133 9 WT8[ 3t P J° AIoo B uo jBqj spps aq puy 
„-paAai{aq ssoi;} aqj jnoqB punoj poojs }Bq» a&sf jo spuesnoqj aueui 
pwi aqj jo pjOAi snp jb 'san3jBZEj>j; aip jo jadsog sqj ra psmBiuoa 
si SB 'jOjj ,-uiaqi sajSioj 'raqjEj , pjoja aqj jo sodojde snp scq 
(o£g \tp) awaxny jo otoieji Aq '(ei 'jiij) qBresj uo AjEjroraiaioa y „ 

— : (L •<!) saes ssiiiBf mq? J. 

•K8i 'ppoa 'X 'f „*sajitij(Jw3S uj punoj 
UBq» asiAVjsqjo 'uiaqj ^q p3)BUEU ajji s;h WJ sjaappuj pire 'sjsja^ 
aAijirap^ J3q»o P ae sjaqiBjj aqj ^q pioi jiiq 0} paquDSB sSuiXes „ * 

•SuupBax, 'xnspdBg '^xg U I§ J IA at P J° jnOAB J 

UX (jXiaXHBJSSJ^ M3J^ 3X|J OJ UOpxppB UX) SS3UJXAV 
B AfJBSp SX 3] { 3|Xt|AVUB3]AJ *SS3SSOd 3M 3SOX|4 
03 SB UOpBUlIOJUI 3JOXU JO pdSOQ 3l[3 JO SUOXlIOd 

jaxpo axp 5i|Sx| oj Suuq sxuxj Aub jb Abui tjDjBassi 
aanwnj |*0I-8 *dd 'sajxuoxqg aqj jo pdsog 
sxp oj gxjxgxiopq sb uxaqj saAxg pus SMsaqajj 
aqj oj pdsoQ aqj uiojj asaqj sapxipxa jaqjagojjB 
sauiBf 'X(j << *3jxuoxqg „ sb raaqj 8ux3[jbtii qgnoqj 
'(i£ '€€ '8Z '9£ * dd 33S ) sapxipux uosjmpijsi 

qDXqAV *3DXJUDBS OJ pUB J3AOSSBd 3qj OJ S33TI3J3J9J 

puB 'xnspdBq s^qof jo uopduosap b 'sapsody 
aqj jo Suxjjbd aqj jo uopduosap b 'uispdBg aqj 
jo junoDDB jaqjouy : *zxa *pdso£) ajxuoxqg aqj oj 
Suopq oj JBaddB qoxqAv axuos papnpui j 3ABq ao|g; 
^•sSuTfCps 3|ooq umo Ara xix jo jjoojss^w doqsxg ao 
•uos|oqoxj^ 'xyi Aq uaAxS 3jb pxiB 'pdsog spp o} 
Suopq Abui A|qxssod qoxqA\ sjuauxgBJj jo jtaqumu 

B apXJJB SXXp UI pspnpux JOU 3ABq X *UA\OU5| 

auasajd ye sjb qoxqM pdsoQ sqj jo siuauigBJj sm>3xq3H ai|5 oa Butpxoooy \3(}soq axjj[ 89 ,,-jssj oqi ip. pal 
sansodv iraAsp aip n 3 » »«& U I PIP w>uioAk 3l P (""9 ' A ? xx ) "J" I " 
gmpjooov -oi 'hiaxx -new ..'irawpajq auj IPX » SA " BS =>H '<- V* 'I " w 

'J3J3J DUB „ S3T<jlDSip Sip OJ 3SbSS3J\J 3qj JU3S SpSWV 3H» «>il W '■' ' 
! XX «qOf fZ. 'IAX* igZ 'AJX 3JJEW iOI 'I 'HIAXX « Zt 'JAXX H« W | 

aiopq og jjxm i dn pasnu xire i js^b jng „ 4. 

•uorx^pnxQ ax/? a.iq/ag (!) 

•juas sagBssara aq} jo sjjniop 
puB aaquirm aq} }B 3fOOj 3M jx gmsudjns aiom 

Jjps SXI133S 53BJ 3qX * A *l n: >HJTP B p3J3pISUOD U9A* 

auios Aq puB Aubui o} asudans b uaaq ssq siqx 

•aiaqj tuqq avmh 
puB sABp iqgp JSB3| jb joj raapsxuaf ui paAmu 
sapsody aq* 5Bq* pauuojux aiB 3M }3£ ♦ 'aaffPO 

XII XJUXH 533XXI OJ 3J3AV „ 33T&& pUB „ SaidpSIQ «p 

ievp piBS «spjoM uavo sxh q^Av puB spguy aqj jo 
agBssaui aq} Aq <spjreAua}jB puB uopqipruo sjh T 
ajopq q}oq 'jmojABg jtio }Bq} iBap a}mb si xl 

2 aouo VO 3d\i]VQ 0? o§ jou put? uopoa-unsay 
at/? .la?/*? wa/\ps¥uat ui <Cw$ sa|4ps?d at/? p?a -ty/W 

•HaNHANtoo sv miad 


1 XIQMMdV ■H d ..'ssidpsfa sjH pro pjoT uasjH oqj, n I 
• 3 »o N -it* -d 'if -ioa ,,'JsuiD jo ejn „ , 

p|noqs Asq3 3Bq3 aguBxis uraas psapm saop j] 

4< *punoj; sq 03 si A.i->i«l« 
siip 03 jraMsue ajajduioo on sdsqjtsg 1 ^]\\v- ) u\ 
uijji 333UI 03 puBuiuioa sxjj Aspp 30U sjj pip A«|.u 

UI3JESIU3f UI IU3Xp 333UI 03 pU33UI pip 3q 1\ „ 

: 5[Ooq 
3U303j siq ui s^jbuku 4. uosqoQ -3 '3 uj^{ puy 

sqj jo pus aq3 pa3iBMB Aaq3 sdBqaad ! papjoaoj 
30U si uraq* 03 snsaf jo agBssara ajpua aq3 sdEqaaj 
•pjnsqB AjjoqM si — XI 'I S ' 3 V rao -9 *P B in B WA 
p3||B0 avou — S3Ai|0 P 3utioxai aq3 jo >pe3d aq3 qjiM 

33JITBQ }0 UOpBDUpUSpI 3qj XO} *p3UlB|dX3Un B) 

aouBjsiimojp sqx pSBSsaui S <P J °1 xno SuiApoaj uo 
ApjBtpaxiran asjiiBQ 03 og 30U Aaq3 pip Aq^ „ 

* — : sAbs jbxib^j uesq 

(*8X 'Z.I <xx U H°D «* i9 H 
03U11 sguiq3 asaqj piBS psq aq 3Bq3 Moq pus 
pjcrj aq3 uaas aABq \ 'S3\4psvp at/? q33}p3 
puB q33uioo auappSB^j Ajbj^ *pOQ jnoA 
puE po£) Aui puB < i3q3B £ [ anoA puB JsqjBj 
Am ojun pusosB \ 'raaqj 01 Abs pus 'ua.iup.iq 

<Ctu o3un 0£> „ (^tiajwpSwjAI <CwjY °* ms3 [) 

: uijoj 

('9X 'niAxx 'WBt/^) ( /ui3qj 

psjujoddB psq snssf 3.raqA\ uiB3unoui 3q3 ojun 

«33JJTB£) 03UI 3U3M SajffpSip U3^p 3q3 3*ig „ (*0I 'lIJAXX 'MBJ/il) 

„*ara 33s Aaqj jpqs ajraqj puB 'aajijBQ 
03m WBdap Aaqa 3Eq3 udxtpaxq <Cut jpj oq u 

: MsqjjBj/ 
•uaiuo^ auj oi sns3[ (in) 

(•XI-9 'AHCK 
33 I n T) ««*™3qJ p3A3ipqsip Aaqj puB J ^|E3 ajpi 
sb jqgis jpqj m pajeaddB spaoM asaqj puy 
*S3|jso4y a^j ojun sSxipp asaq? pjoj • * • jsdj. 
at/? jjxj oj put? 'ua^ajg atp 03 sguiq3 asaq3 tjb 
p}03 puB e qmo3 aq3 uiojj pammaj pus ( spjcoA\ 
siq pajaqraaraaj Aaq3 puy -uibSb asu ABp 
pjiiqj sq3 puB 'pauptuD sq • • • 3snui ubj/^ 
10 nog 3q3 3Bq3 SuiAbs 'ssppo ui 33A sbm sq 
usqA\ noA 031111 asjEds sq Moq isqinsuis-g u 

: asjitq 
('I 'iax ypvy0 ,/noA 03U11 piBS sq sb 'uiiq 
33S sA jpqs 3jcaq3 I 33TIJBQ 03111 noA 3Jopq 
q33og 3j^[ 'mad pup sa;cj[psip siq |p3 «og 3ng >4 

: 5|jiEp^ 
('L 'W^ •WBi/^) ,/noA pxo3 3AEq x *oj J unq 
33s sA ijBqs 3jraq3 '. zzjiniQ 03m noA saopq 
q33og sq <o\ puB 5 pssp sq3 uioxi ussu si 
3 H 'sai4pstp siq |p3 pus 'A|5[Dinb og puy „ 

: M3q33Bj^ 
•itaiuo^ atfa o% spSuy (u) 

(*8Z <A I X ^I^H) «' 33 IH b O o^ui noA sjopq 
og xjiav x *dn pssiBj uib x ^b ^pqMOjj m 

: 5|jbj^ £L x3U9(%uoq sv tajaj stnaxqan 3\p 03 Sujpxoooy pcfsoQ ai/j^ 11 


•i 'AX '40J J .j. 
■PI 'AJXX 9^Wl » 

JSOUIJTl 3tp OJ JB3J UIOJJ (< pajJSAUOD „ SBM 3q MOU 

jng -snqojBjAj jgpanui 03 3dui3jjB qjjM paftuiip 
aq jqgxui puB auBiuasqjsg jb sspuoqjnB .><|i 
3SXS3J oj psuj psq jnq 'snssf jo .i3MO|toj [Bdi.xii.nl 
sqj Ayuo jou sbm sq sb *>[su snouss A.I3A m 
gurautu aq pjnoM .isjsg *jg 'araoo oj uxaqj ajjAui, 
puB 'uiajBstuaf jto Ausqjag ux saDBjd suouba u| 
ajaAV oqM sapsody aaqjo aq? 05 08 ppioM laja^ 
•jg jBqj pus 1 xuoo-g Jtaddf^ aqj ux guxuaAa auraa 
aq3 (jBaddB jqSxui ajj jsqj Abs 3SBaj ye jo) JBoddu 
05 asxuiojd AjqBqoad ppiOM PJ07 aq3 3Bq3 put) 
1 sapsody jaqio aqj 03 jjasuixjj Moqs 03 puB uooii 
uxbSb auioa oj unjj qoaasaq pjnoM puB J gaboj 
uixjj ja| 03 qjO[ aq 'uopBjngiisuBJjL jo junoj/g 
aqj uo sb 'pjnoM jrajag 'jnoxABg aqj Aq ssau 

-BAXgjOJ JO pjOM 3UXOS pUB jaja<J Aq UOpBJOpB JO 

uoxssajdxa araos aajjB jsqj asoddxis 03 pjatvjBU s| jj 
.{.♦ABpung .iajSBg uo Jiajag *3g 03 paraaddB snsa£ 

*'8A\af 
aq3 jo jsaj ut 3Jt3A\ Aaq3 'jajag *3g jo uopBjiAU| 
aqj uo puB U3SU sbm jsuq^ 3Bq3 uopBuuojux oqi 
guiApaaj (asoddns j sb) xsiye 'uioo-g jaddfi sqj oj 
auioo pxp sajdpsxp aq3 uaqM u3Ag 'BpuBgBdojd 
aq3 anupuoo pjnoqs sajdpsxp aq3 3saj a.iaM Aaqj 
jnjiBaj A\oq sMoqs sjsaug jaxqo aq* jo apnjpju 
ajoqM aqjL 'psuptuo uaaq pBq j»jSBp\[ jpqi 
qoxqM ioj — saasuBqg puB sjsaug PV\0 ai P °' SI A3U3HUOQ SV X.n<\\ 3ssaj yz jo — uoxgipj qsiMaf aqj 03 sjpsux aqj uodn 
s>|DB33B aqj puB jBsasQ oj uosBajj aqj Sumupuoo 
jo asodxnd ssaidxa aqj aoj sba\ jx jsqj paxiajui 
aq AjpttiUBu pjnoM jx 'Supaaui b Suxpjoq punoj 
aaaM Aaqj jt 'puy 'saxuiaua jpqj 03 sspnf Aq 
U3at8 uopButxojux aqj qSnoaq3 uavou3[ |pA\ sbai 
arap stq3 Aq qoxqA\ 'uioo^j aaddQ aq3 'tuapjstuaf 
ux 3ods snoaaguBp 3SOiu aq3 ux pus uiajBsiuaf ra 
Supaaui b pjoq 03 pappap aABq ppoAV 'uqof puB 
J33ag 'Si3pB3| Jtpqj jo psAudap 3jt3A\ puB AuBq33g 
ux A33JBS psureS oqM 3soq3 3Bq3 Ap^un jsora 

SX 31 *3S3ABiq 3q3 3UIlBp 03 Aj32|X| SBM J33SBJAJ jpq3 
JO qjB3Q puB UOXXIJptUQ 3qx 'USSJBJ 3J3M Asq3 JX 
33BJ jpq3 3q 3q8xxu qaxqM q3B3p puB S3jtx\3J03 aqj 
jo puB 3xnsjnd jo preojB Ajqxxi33-— A^bjxtjbu AjiaA 
— puB pau33JB3qs|p A[j333n [jb 3J3m AaqjL -AjjBd 
ajoqM sq3 psjBpouiuiooaB 3ABq ppaoo siuBzsq 
jo ssnoq sq3 3Bq3 Ap>[X[un sx 31 sb 'sssnoq 3U3J3jjxp 
ux AjqBqojd qgnoq3 ' SuxAb3S saaM Asq3 sjsqM 
«AuBq3ag 03 paij uiaqj jo 3SOUI 10 sa^dpsxp Jtaq3o 3qj 
A^qBqojj 'uiaiBstuaf ux guxdasjs usaq aABq 3snra 
puB guxujoux ABpung uo ApB3 33x11b susppgsj^ 
AjBJ^i -3g 33UI J333g *3g pUB uqof "3g q30q 'JC3AO 

-3aoj^[ *jbj auog aABq 03 pa3sriBqx3 ooj sbm sqs 
joj 'luspstusf ux ussq 3ABq 3Siiui qaxqM guxgpoj 
umo sxq 03 uigjiA pssssjg sq3 3|003 uqof *3g 
„*paj333B3S 4> pUB p3U Aaq3 3UBUI3Sq33Q JO uspjBQ 

aq3 ux srisaf jo sanjdBa sq3 J33jy 'uioog aaddfj 
3q3 ux SuxuaAa ABpung uo gupssui b pjaq aABq stnsAqBj-i dtp o% SuipAoooy p4sor) at^ n 


•n s»qnop }oqpq8pi * nc l '■ »«" uo l "I 
aSussed innqnop B raw* woddns aujos suq puc <(6iz a^^) °" ' £ 

•wqof -is jo pdnd » »* snp B «8i -J S raqisq^ wsp simb jou ej »i } 
•!£ 'uosjoqojN 33S -l°'d 'm AX 'ITl *I BS I °? -"" uo D ! 

•1? <S3TOEf -3Q '69 „«SAK»qoiI M\l 

o» Sujp»oodb pdsoo 3HX,. 'aosioqojN sag '9i '-istixn swfA n (1 , 

JBqj JO gUiq3B3J 3qj JO S3UOU131K Siq UIOJJ pDJOl.I- 
3ABq 05 A]3>Ul 3*OUI U3J SI <Uqo( 'Jg }° U dnd 8 Jl 

;£'snpBugi -jg ^H* s * uouudo XIAVO A K I'P 8 * 1 
sauaaBZB^ sqj W M « sMaiqan 3X P J° F dso 
am uiojj „ sb jpsxuiq suxojraf Aq osp3 oj psxppJ 
si 51 puy 'SMSiqsH ^P P pdsoQ sqj "3-J 'uijq 
Aq psjBjsuBJJ ApjBJ usaq pBq qsiqM pdsog sqJ 
uiojj ji psjonb 3ABq oj * suioasf Aq paws si oqM 
'(£*D) sototjAtos aqj oj apsidg ,snpBugi -jg uiojj 
si agBssBd aqx 'sp dso O mo } 3X P raoJ J P 3 T do3 
jou puB juuooob juspusdapui ub ApuspiAS si siqx 
•snssf qonoj pip aq JBqj ppj jou sjb sav pu« 
'psuopusui AnBpsds jou si j»J3<j. 9ja M M '£fr-££ 
"aixx 3>pr[ aiBdiuoo ppioqs 3M sup, qji/\ft 

^•psASipq puB unq psqonoj Asqj ABMjqgiBJjK 
puy "Otnds jo) uourap sssnpoq b jou ure | 

JBqj 336 pUB 3UI p3J 'a^BX '«I3q? OJ plBS 3q «J3J3J 

(qjpvs. io) jnoqB ssoqj oj sureo sq usqM puy „ 

— : Ajpij saoul ji sjonb oj |pM sq jjjm ji JBqj 
uoptqos pssodoad sqj oj woddns qomu os saAjg 

p3UOpU3UI 3AOqB StipBUSl '1$ JO 3U3IU3JB5S SiqX 

•23iU33p3-a mo JO pooquBjAf xo Ajiuiaiq oqj 
qjiM jsqjp 3|qpBduiODUi subsuj oh Aq si a\sia sup 
jBq} os '. sguBqo saaimsumojp sb suopDB siq puB •sisusiqqog xaptr) 
"PET pio 3 V P're '"I "apoo «{ ej snjx „'i»»a woqe as'oqj „jq | 
•M.opq osje sag •£ "3 «sirea3WjCui§ sqj o» apsida 4- 

•uoisj3\ p3sp:oqjnY 
aq» uj pasn si „ paaaqjgaaws „ proM sqx d »H P!P 'uaqAi ..'uajqjajq 
siq psuaqjgasjjs „ 33J3^ usqAt. uoiscaso sqt jok sea\ snp jj ^ 

ssodand siq ssguBqo 'Supq juspuss Ajsas psspm 

pUB *UBUI AJC3A3 JBqj pUB 'asABJ^ OJ 3SUOdS3J Ut 

ssodind sip[ psgusqo usjjo SBq pog jBq? mou5| 3^ 

•33|ipig UI UO J3^B| 33B|d >[OOJ 30UO }B QQ^ OJ 

— S3]dpsip sqj jo Apoq 3^oqA\ sqj 05 33UBJtB3ddy 
S\H *gUlU3A3 3UIBS jBq^ uisqj oj guuBsddB Aq 
jqnop jo AuogB jpqj 01 pus ub jnd A||iijpj;3ui puB 

asABjd S ( J3J3^ *3g Aq p3AOUl SBAV 3^J '33|IJBQ oj 

sauo ye og 03 S3|dpsip sijx pspusjui jsjtg jb snssf 
snqM jBqj 'si usq3 jssggns j uopnjos 3qx 

•dnojg sqj jo singu j3iqo sqj sb osjsj 
guipaBgsj snqj ^/suoiuBduioo siq puB J353J >4 
jo s>[B3ds y[xeyi *JS J° § u Ip u H Jswoqg pssnjuoa 

3qj OSp^ U3U3AU03 3qj 3J3A\ J3J3J JI jBjrUBU 

aq ppiOM — spdsog |bdiuoubq sqj ui anooo 
30U ssop qoiqA\ — isi^d jo uopusui |Bi33ds siqx 

\. t< *J3J3,J qjfAA 3J3M OqM 3SOqj OJ „ 3UIB3 3JJ SABS 

guiu3A3 ABpung J3jSBg uo gupssui sqj guiqpossp 

Ul SUpBUgj 4 Jg JBqj AqjJOA\3JOU SI J| '3UIB3 
Asqj 'J3A3MOH *pBq J3J3(I *3g SB pJtOI 3q3 U33S 

jou pBq Asqj pUB i uoixuptu^ sqj puB subuiss 
-qj3Q J33JB u guiU3qjgu3Jjs n pspssu Asqx 

*('Z£ Ipa 92 l n l) *°P 
oj uiiq psuoissiuiuioo pBq snssf sb <( ( u3jqj9iq siq 

qsijqBjs oj u papsaooid qjiA\qjjoj puB 'sgBjnoa 11 Jt3U3(WOQ SV J13J3J smawpj-j 3t|j oj Buipxoooy p4$OQ at^x 9L 


3Aig i -ssang b si uopuis zvp jnoqB uopsojttnn 

3I|5 JBtp ApOIBIJ JIUipB 3nq <{ 4 JXIBAJ[3S S ( }S3UcI „ .11 1| 
03 SB JI|§I3A\ 3jqEJ3p|SU03 JO 30U3piA3 3ip ijllflp | 

*(l£ <a F ^YO pAsxjsq s 4 pjoi jtriQ jo Tqgju ..ip 
uo unq 3S3J1B oj psxxi oqm ssoqj jo spuet{ >ip ii| 
}J3| ubui guxxoA aqj xpxqA\ jusxiubS sqj mup i .up.. 
auou sba\ uopms aqj jsqj Ajpuooas puB 4< 'iuua4J« 
f sjs3ud „ spaoAi aqj .xoj (i sBqds^f uoung „ sn uoa|« 

fcUXpB3J 3XUJ 3qj JUBAJ3S S ( JS3Ud 3qj Ori §UJ)i:|.n 

sSbssbg aqj ui jxiq? jsjij jssggns j sppjre sup iq 

<( 'uopuxs u e jo jnoiABg sqj Aq unq 0.1 guipuitl 
aqi puB ( /5UBAjas s ( 5S3Ud„ aqj oj ismp snsof jo 

30UBJB3ddB 3qj JO pj033J SJT SI pdsog 3U3pU« pull 

snousjsAui sup m sjusxiisjbjs sqj jib jo guijzznd 
jsoui 3q} sdsqjsd jng -sixj s^pjKrj jxiq jo s}U3ppu| 

guXJS3J3JUX 3XXIOS pUB qVIQ UXgj|A 3I P SPJOMJ 
QSIB pUB 'snS3f JO UOp33XmS3"y[ 3qj JO 33U3piA.> 
?U3pU3d3pUX SIX S3Alg }I SB 'SDUBVOduiI jbmB 

jo A|p3jqnopun si jj •saunjusD Aubui joj 
3|zznd b ussq SBq SMsaqspj sqj jo pdsoQ gj-j 


•SAva-aaaH 

3HX OX ONICIHOODV IHdSOO HHX NI 

«xnvah3s s.xsaraa,, shx II XIQNHddV 


•H9 -d >zi6i 'qsjB'W ,,'iretnipaiiij;) urapoj^r,, •J3J3J *Jg Aq p3U3AiIQO 

sba\ AjqrasssB aq.i jBqj ( u sssng oijpuaps b m 
jsbsj JB 'sdoq j 'si qoxqM) uopnjos Aui 05 uop 
-Bixuxjuoo saAxg sxqj puB i (j 'xxx xiqof) u ja^a^ 
qjxA\ l4 gxipq ss ssjdpsxQ asipo aqj pxiB jpsraiq 
jo guppsds uqof *jg pxixj sa\ '303x103 sx uop 
-S3ggns Axu jj •wixh „ P 3 IpuBq 3ABq spuBq jno J4 
jBqj sppB jrtq •(uopasxmssi sqj jsjjb ApnoxAqo) 
snssf 33s Asqj pip Ajuo 5011 3Bqj sAbs spsody sqj 
3J3qA\ 'x 'I U1 4 f I J° Ajguoxjs Ajsa sti spuxraso: 
snssjf psqonoj ssjdpsiQ sqj ^Bqj jobj sqjL 

M3pB3i Aub 03 snoiAqo si svup. 'pasp 
-ui 'puy ,/Aixppxj AjBuxpiOBXpra qjiM guppBsjL 

SUIUUBqof SJ33U3JC SmjBUgj » SABS 'ABpUBg UQ[ 

guponb ^'up^unjj uooBspqaay S V *snpBug| 
uiojj uopBjonb jOBxa ub 30U si SMsaqsji aqi jo 
[adsog sqj uiooj sba\ sAbs suioisf qoiqAY agsssBd 
aqj sb A|ppsds3 t ssunj Aubui AJ3A jusas sxqj 
Supunoosj pjBsq 3ABq jsnui aq uioqAv apsody smaxcpn ai^3 o? Suipxoooy pcfsoQ ai/j^ 8^ tpiAV 3J3A\ OqA\ 3SOq3 pUE J333<J 03 3TIIB3 3XJ U.H|,M 
pUB /SI 3X| 3Eq3 3A3ipq | pUB IIOpOSXHtSSj: 3ip .|.>||i- 

qssjj 3t|j m xxiiq a\bs paaptn j , 'gxixABS rjsuq; > jo 
uosasd sq3 jo 3D3ds3j ux 'psjEjsuEaj Apxiaooj ..a. ,| 

I qOIXJM pdSOQ atj} 03 SS3XI3XAY 3JOq 3XJ isrj M|l|| 

ui •qoopuy vb H 3 - 1 ™! 3X P mR °* Smpu.x.Mi,.. . 
'tUvDtyoj oj, Ajjepadsa pure suwiuiCtuj atp oj pun 
stWMfdpppjitfcr 31^3 oj, 330ja\ sq <3oxi3q3 gui»»;i pun 

'SUVlUO-fl 3ip OJ, qjjnOJ E 'SUVl^VX^ 3ip OJ^ p.ll.|| 
E 'SUVlSdUSpyi 31^ oj^ astpouE 'SUVTS31143 3tp oj^ 
spsxds 3uo sjojAi sq 'doxpxq sem xiqof jo jxdnd ,)l 1 1 

djEOAjOJ 3Jt3qA\ 'EXljAuig SE JEJ SB 3§eAoA Sjq II. > 
3XHOD pEX| 3q U3qA\ pUE <3UIOg 03 pxinoq 3U39 SUM 
'UEfBJX JO UOpn03SJ3d 3q3 guUTip SJSESq pJXAV ,K|| 

03 psirarapuoo 'spsody sq3 jsjsj jaqju qoopuy 
jo qojmqo sqj jo doqsxq pmp 'snpBugj „ 

•TAX J3}dBq3 

: 383TJOQ 

uo53Duuj jo uBpBaqxq 'uospjBxpx-E 3uxqsxi3 jsoxuy 
♦jq Aq smojjoj sb p3jB|suE« ussq SEq sxq^ 

^juiurapipajo j3 tons jmurogpoi 
uipBjs 33 /spuodjooxix umraoiiiaep urns uoxi Emb 

'3X13 333pXA 33 3XXI 33Bdpd 3003 % : SX3 3XXXp '3UB33 

oxisj ximo mb sos pE 33 umxjs^ pE 3iu3A opuBixb 33 
'. , 3js Bmb "opsao 33 xpjA xnns sxijed ui xirauop 
-osxmssa 3sod ojsa ogs t : sxi30ip ximixioraps33 
3ixiod pspxp Exiosasd jsdns '3S3 xurqETSiiBxi sui 
b jradnxi poxxb 'oipgxreAs sp 33 xmb 111 'ureisspoo 

18 p$soQ m,3xcpn 9t{i ui u iuvn>jLd$ sjsauj „ ay^ 
■MXXViDVi W3uq™>X -O "a s««m»V m wisdyi nSuip»H ™PITO 

Ui3su3qoopxiy i||i sxiEpuatxraioo 'rand^EoAio^ pE 
audoid 33 so33uoAxus pB & souiqdjapEjxqj ps 

3XSdU0S SU3ip33g3 3pUI 33 'SOXIEXXIO-JI pE XXIB3^Enb 
'S3SU3T_|BaX P B «IBpjl33 *SOtJBXS3XlgE^[ pB raBJ33|B 

'soxssqdg pB uiBjmsxda raBxiri 3Tsduos 4 3BI3 sndoo 
-sxds «siuuBqox J03xpiiB 'sncLtBoAjo^ iqn s 33Ssra9A 
uiexijAxxis suEgxABU snbximo -jn3pjxra smoum 

UIEUIO^J SBpS3q pB Sn3BUXIIBp OUBIBX1 33U3AOIH 

-moo ixi3uopno3SJ3d 'sndoosids ramo3sodB raxxos^j 

3SOd SXipj33 33XS3p03 33XJ3qOOpUV 'SIipBUgl „ 
: SIipBUgl JO 3JH 3^3 UO SMOflOJ SB S33I0M 'iax -o 

«snqu?snj|i sut/^ 3Q 5{ooq sxq m * axnojsf -JS 

•3XJIOa3f XUOJJ 

|3dsoo siq3 jo JX33 xipxrx 3q;3 3A I S * sx 9 W M I 

^^XJBAiSS S t 3S3Ud 3q3 „ 
03 pUB (3«Uf 3qj) S3XUBf -3S 03 30UBJB3ddV xib 

03 pxioo3S 3q3 puB *gura3A3 Abq aaJSEg uo sisqso 
pUB S3pSOdy 3ip 03 30UBJB3ddV aH 1 °* S3 ^P J 5SJ B 
aqX quails 3iB spdsoQ iboxuoub3 sqj XIIOqM 
3noqB suosiad oavj 03 ssouBaBsddv S33bjjbu qoiqM 

JO 3XIO «UOp03imS3-a 3tp tpJM Suipsp S3U3UlgBJd[ 

oav> 3JB ajKnp sMsaqsH wp P P dso O S H* U I 

•ypvyi -5S jo Suipus 
38OJ sq3 3noqB uopBxxuojui sn 3Aig osp pmoM 
3nq «SM3jq3H *H* J° P^soq 3q3 ux Aspoxjjxp sqj 
3Aps Apo 30U pynoM 31 'an« aAOjd pjnoqs suo 
puooss aq3 JI •sasssng q3oq joj suosbsj Aui Mopq 

smaxqan axjj 0% guip^oooy p&ory at|x 08 


•L$z •& «z£6i 'A"i«£ .."ipjeag oqx >• ao t I 

•jojj 'wax -qu "{ESI u f 'wiwoo I 

■?qnop Aire Smsssjdxo ?noi|i|.n | >il 

}Eq» oj Smguojaq se SAoqc iraAjg sgessed aip ssjotib (9 -cl) i ,nnu| ., , 
•papunoj Xpuspignsui siwaas jqnop avp jtiq ''H'S wojj Suponl> tnu H 
sroreu§I jraipsqAY jqnop ssajdxs <oi-6oi -dd 'g ^0^ 'snjqo;:ii,| jo 't|p 1 
'S'D'tTS *! 3I P w? 'uojjno pire jo{A\et -91 ,,'stiqujstiu { s;j(^ o<j „ <, 

*gup33T/J SXqj OJ 3UIO.) OJ 

rasqj psgBjnooua puB (< pauaqjguajjs n 'SAvajf ->i| i fi • 
prexp ApjEoadssp aaaA\ Aaqj qgnoqj puB 'sapsody 
asqjo sqj ppj sq jBqj aseddns oj pjtijBu si j[ put 
'(aiojaq jou jx) uixq 05 snsa( jo aauB.iB3ddB aqj a<| 

t< p3JJ3AUOO „ SBA\ 'UIS SXq UO paAVOXJOj: SOUEJUOll >i 

3SoqA\ 'iajaj 'gupssjAj Aub aguBJJB oj ABpung JO 

'ABpiTOBg 'ABpUtJ UO UOpxpUOO OU UX 3J3M Aoi| ] 
UBSJ XIX ApjSBq pSIJ pUB '3U33S snoaagusp aqj jmb OJ 
S3ApSXII3X|J OJ UOXSSXUU9d B SB Sjqj >|OOJ AjpEjg A.)i| I 

(( og uisqj J3H[ „ sjojdBD sxp[ 03 Abs snssf pjreatj A.>i| 1 
uaq_A<\ *guxu3A3 ABpung jajsBg uo gupaay^ aqj oj 
sapsody aip £ pauaAuoa aq jBqj guxsiirans ux ji|g[.i 
ajB 3M jx joj pajunoaoE AjxsB3 sq Abui SAvaaqapx .11 1 1 
jx> pdsog aqj ux .jajSjj jo uopuaui ppads 3UT 

*(U '69 uosjoxpxjsi aas) 4. M peaj 
sauaiEZB^j aqj q^xqM , SA\3jq3jj[ aqj jo pdsoQ , 
sqj raooi n sb jpsiraq araoaaf Aq osjb 04 paxiapa 
sx 41 p«V 'SMajqajx aqj jo pdsog aqj **an 'uixq 
Aq pajBpuBaj ApjBj uaaq pBq q^xqAi pdsoQ aip 
uxooi 4X pajonb aABq 04 # axiiojaf Aq pajBjs sx oqM 

(m 'a ''UJXuAg «pB "dg) snpBugj *jg uioxj: sx agessril 
siqjL 'spdsog aqj uiojj paxdoa jou pus junoaoB 
juapuadapux ub ApuapTAa sx sxqj^ *snsa[ qanoj pxp £g p4soQ mdxqaii ai^j ui 4< WBM3§ s.jrauj M ai^j^ aq jEqj ppj 40U aiB aM pue 'pauopuaui Ajppads 

jou sx jajaa 3^H M 'e^-£€ ' A ^ xx 35 l n T 9JBduK) 

( /jaq4Bj[ aqj 04 pajxun svcn aq juxdg 

sxq 04 sb qgnoqjp i qsa^ sba\ aq sb 'raaqj qjTAv 
>juua P« B ^H PIP 3 H uopoajunsa-a sxq xsjjb jng 
•jx aAoqB aq 04 putxoj aJiaM puB 'qjBaQ pastdsap 
Aaqj asnBO sxqj iO£ 'JFldg puB qsa^ sxq Aq 
qjoq paouxAuoa gupq i paAaxpg puB uix H jpj Aaqj 
ABAuqgxBxjs puy *ttotua?a pdxofcooui wo %ou tut? j 
jt»t|? aas pw aui 3jput?H ' a> l w X * urai[ P ° 5un P^ s 3 H 
'aajaj qjpw sxdM. oqA\ asoqj 04 auiBD aq uaqM puy 
♦os sbm aq JBqj aAaxpq X puB I qsay a^ U I SBM 9 H 
uopaajunsa^; sxq lajjB uaAa req} a\ou^ x * Jtl 9 » 

•jsaiajux jo sx jBqj qanui 
SUXB4UOO jx asnBoaq puB uopBUBA aqi p asnBoaq 
qjoq 'snpBugx p jxaj jJ^J 9 ^ 3A * § 9J3 H tP M I 
•ajBJnaaB AjpqiaA jou sx jx 'asuas aqj saAig snp«ugx 
uiooj uopBjonb aqj apq^ 'jaAaMoxq •daBDAp t j 
uopuaui 04 aiqnoaj uaAa 40U saop uosj_oqoxj^ puB 
J asiBjsxra Aq jxaj aqj ojux auioo SBq djBoAjo j arasu 
aqj jBqj Apjrauap sajBaxpux jnq ^x suopuaui sauiBf 
.jq -Txx -qa 'suBaujAuig aqj 04 apsxdg 4 snpBugx 
jUBaui A|4uapxAa aq sb 'dx|s snornqo ub sx dtoAjOji 
oj aauaaspj sx H -sraoasf jo sgBSSBd sxqj oj pJtBgai 
qjxAv psuopuaux aq oj sjuxod omj aJB aisqx 

<t 'p3A3xpq pus raxq paqanoj Aaqj ABMjqgxBJjs 
puB ( juxds paiodaoam ub jou uxb x J^qj A\oq aas 
puB aux qanoj j ppqag , raaqj oj pxBS 3q '1333^ tmdicpn zi{) oi Suipjooav ? a *°0 d Hl Z8 •a»(<Juio3 jjiiiu 
xipnaddy sip Supprai araq papioaaj si »nq «frs -d no ateaddo «|«i.i, | 

•sauref ns o» aanKreaddy aq» q»!-«- uopaauuoa uj n|>|i ••> 
nre2e sptJtu si SDUajajPH •sisusiqqog jo 'sierojqog xapo3 ef sun , 

'smaxcpH aip oj Suipjooou psppus pdsoQ 3qjJ| » 

(< 'snqpu3xuuop b sxuxuioq snxjxg jpraxmssi Bftlb 
'uitinj uiauBd spsuioo <xui jaim^j '. p jxxxp 50 'ojtinf 
oqooBf jxpsp J3 jxgsxi ob jxxxpsusq J3 uisuBd J!|n | 
: mjxppB stibuixjBjg •uisuBd js uissuara 'sixuiujoq 
jxb '3W3JJV : ratimjjriBd jsod atxbsnsan^j '(uO»[W 
3[3 BjuBjSBuy *a£)) sxiqxjusxuuop b uxsjusg-msoji uitw 
jsaspiA sauop 'iuiuioq uisoxjbd jBxaqxq Btxb Bjoq 
bjjx qB uxsuBd ximmjssuiOD uou 3S snqooef iu|uo 
jB.X3AB.mf *p jxiuBddB 33 umqooBf pB jxax 'spopiaoos 
oajss rasuopuxs jsssxpsp uxrp raajnu SXXUXUIOQ 

: JJ3pj SXJOJBAJBg UI3UOpD3XinS3J[ JSOd 'Jtllllll 
3d3BS S3U3SUQ »3 onD <: > S3 UHUBJSUBX1 UI3UOUU3D 

3nbctmupB'x um333J£) ux jsdnu sin b J3 'so3?jqoj4 
umpunoss .mjeTpddB poixb snbonb ranxpguBAg n 
♦jj sxxqujsrqjx sux/^ 3p -uoisxi^ 

*. S3Alg 3q 3UO 

3qj savojtoj Ajuxbui qoxqM uapBjSUBXj B pusddc 

pUB 'JJ03JS3/& UlOXf JX3J 3qj 35|BJ \ SAV3.XqOI-| 

sqj 10 pdso£) 3qj ux pspaoosj uoxjosxmso^i 
sqj I33JB S33XiBJB3ddy jsqjo omj sqj oj sy 

sjsBUg atfa oj puv 'smxw[ 'is oj 33uvxv3<14y aifj, 

'Q*V A*"** 1133 pUOD3S 3lp 
UX 3UIO>J ux jraqjsgoj jnd ussq 3ABq ipA\ Abxu jj 
•3JBp ApB3 SJX 33JUBIBTlg OJ JUSpXjJTXS SX ^ UX 33Bjd ■zzi -d '&aavoxavao-j s,3joj) * 

Bjx ugnoqj opusqjtiB sq 05 uirep ou ssq l\ 

# <( «UOpBA]BS |BUJ3J3 JO gUXq3B3ld 

jdnxtooun Apq sqj 3S3^ »^ °* *H8p JSB 3 
aqj uioaj uisqj qgxiojqj qwoj juss puB psaB3ddB 
ooj jpsxnxq snssf spaBMasjjB puy 'sumuvfunQ 
sixi pw la^d oj Ajjsuq psounouuB Asqj xusqj 
uo pauxofus ussq pBq jBqj sguxqj sip \jp jng „ 

: sa\o||oj sb sum J guxpu3 asguoj sqj aoj ssoqj 

uBqj jtjSraM ss3| «jf jo sapuoqjnB A\3J b ux pSUXBJ 

-UOO SX \piX\M. 'J3A3A\Oq 4 gUXpU3 J3WOqS 3t|X 

jaguoq sqj 8S sb ua\ou^ sx qoxqM pus 'ssjqxg mo 

Ul pUXJ 3Ai XpXtfM '91-6 ,AA gUXpUS 3I1J "3J3 *SSH 
AUBUI UX 3ABq 3M mq J SJ3JUM UJSpOUI JSOUI 

oj guxpjo33B 5|aBT/^ -JS J° pdsoQ aqj spua sxqx 

<( -piBJjB 3J3M Aaqj aoj suoAub oj guxqjou 
pres A3qj puB 'uisqj uodn suxoo pBq jusuxqsxuojSB 
puB gux|qui3X} JOj ! qtuoj sqj uiojj p3|J puB 
jxio JU3M Asqj puy „ — • sp333oad xsdsoQ 3HX 
•(^~S «aa) noA ojun pres sq sb raxq 33s sA jpqs sisqj 
•aanpo ojux noA sjopq qjsog sq i3J3d puB ssjdpsxp 
exq ip5 oS *ng „ 'psppB puB ussu sba\ stxssf jBqj 
usuioM asqjo oa\j puB u3jBp§BT/j Axeyi OJ pXBS sqoj 

3JxqM B UX psABXIB UBUI gunoA B JBqj p|OJ 3JB 3AV 

pdsoo s^^W *^S }° -K» dBlt P H^ 333 ^ 3 3t l 3 U I 

•pdSOQ S^JBJ/J 
•jg p (( guxpua asjjoqg „ sqj sb ua\OU5[ sx JBqM 
UX OS|B SJIX3DO a3J3<i }0 UOpUSUl |BX33dS SXqX 


smaxcpH 2>\\% m tuvpxoooy pxjsory axjx ^8 •t 9 d '(6Z.gi) sawkph 3 V °» SuipMwwe isdiOQ J 
•S^gi 'inxx -raox oki^'I"'".! 
snponws s™*°X '^ S W -d -f •«I urao W3d O pnXiowiH H<P 8n H 'S 
•S 9 t -d 'a xipusddy '(zL$i) -JipH qw>"l I 
•jaaqs E-S 'K 5 ii 'x s»ay «! H " 
Imooo i -a m paramusia si MwApsooo up^N a«X -i " A «T ^ w " vO 0? I"" 
.9 «S 'xx ut K!A ?0 o ' i ofr 'xix uup£ -» S Aq P^ n raw 3*P si -ioia, ()V , 

si uopssnb sq} 3J jnotptM 3ixqA\ 'uopuxs s,pj. 1 

3 ^j *.* 9 *t ,,'UOpUIS STq „ pB3J 3gBSSBd 3q} gupjWB 

•tuauopuis aajjB tunwg pjoM sip si sjsq} §uosjotpiN 

•JT^ Aq USAlg 3X3} 3q} UX JOJ '. 3XJBAJ3S S 4 3S3Tjd 
3q} 03 30UBiB3ddV 3Xp «» gupBpj SgBSSBd 3lp 

m spioM }obx3 sq} sopou o} }UB3Jodxux ST *\ 

•spjoM sssq} guiuiwj 
-uoo sxuojsf ut sgBSSBd sip 3snu» jo gmpnpuj 
'mquisnftl suja »Q ^ P s™uojqdo S Aq uoxsj.>a 

3{33io « '«p e i s h* h^v* pn BaBd <S3A * 8 3u8!]A1 

•5X33 Sq3 OJUI UDJOpN. V 3 mUVJSVUy p3}J3SUl SBlj 
«O30S3^ *"P ^ d3:)X3 £' 3uS M U T U3A * § JX3J "* 

qim |Bopxi3px sx 31 I'spcfsoQ s«p /° ^P n 'S a M? °* 
uoiawpojjui 8^303383^ (doqsxg spjBAU3}jB) iioub3 

TOOJJ U35|B3 SX SXUOJSf JG 3X33 UpB^ 3AOqB Sqi 

•(SoMK.fj 33S <ag 'n -3pH 

q 5 op Aurampsi joj pasn) 3ii3ui3Bg usuq suij jo 
uxptim b 5 qiop sup jo spBiu gtxupAuB 'uauij 
'imtil 3«i/ louquipo jo ptipf b *xpop jjuj/ b m^ib 

•qiop 

|TBS — jwi| jo saSppwq uauj| osp 'satpop uaui] -|d 

UT :U9Ul] 2U$ JO 9D31(| B=<"?e? JO «XIXI «»^ 

— : snq3 'uopmg 8B 

gUTUBSXB 3XUBS 3q3 SBq ipXqAV *p3Sn ST ^ W*999 P^ M „TJ3SIJ si „ 3ABq pinog 
8ui.reg pns aosjoiiaiM qjoq i „ vissm scq „ s3jBisirejj woajsa^ 4 
, s -8«;sp „ pjnog SuwEg pue „ hjeSb Sujsij „ ssajS uosioqaij^j; * 

3q3 pdsoQ SjTiqof *3S ux J ff uopuxs J4 paoM sqj 
Aq psquossp 3jb 'guxAj 3J3| 3-isa\ xpxqM (ssq30|3 
jou) sqiO|3 irauxj sqj spdso£) opdoxiAg sq3 «I 

•uoxxxjpxuQ sq} 
433JB pjoq sqi jo Apog sq3 psddBJAV BaexpBtuuy 
jo qdssof qaxqM ux xpop xisux^ 3q3 xoj spdsoQ 
opdoxxAs sq3 xix pssn pjoA\ sip sx 31 (< *q3op 

XI3UX| „ XXOSpqOX^J pUB << 'q30p „ 3X S33B|SUBi3 
33O03S3A\ *3U3imBg B SB dn spBXII JO ( /303|d 

3qj ux n jsq3p *33UB3sqns J3q30 jo usuij jo q3op 

UB3UI jqBxuX 31 ' SgUXUBSXU SnOXJBA SBq }X 3SllB33q 
<( UOpuXS „ pjOM 3qj p33B|SUBJ3 }OU 3ABq x 

(t [*d33p 3Bq3 xnsqj 
xuojj |u3su sx uBj/q; jo uog sq3 Joj 'pB3jq Aq3 
jB3 'jsqiojq Ayi 'uixq 03 pres pus '}snf sq3 S3uib{ 

03 3X 3ABg pUB <3>pjq pUB *p3SS3|q pUB *pB3jq 
5(00} 3|q 'psppB SX }X Ap}BXp3UIXUl 'pB3jq puB 
3(qB} B 3A gUTjg 'SABS pJO^ 3ip SpjBMJ33JB 3p3X| B 

uregy *d33|s }Bq} ui3q3 xuojj + ussxj xuxh a\bs sq 
|jp pjoq sq} jo dno sq} 5jump pBq aq qoxqM uo 
jnoq }Bq} xuojj pB3jq }B3 30U ppoM sq 3Bq3 q3BO 

UB U3>fB3 pBq S3XUBf JO^J 'TUiq O} p3JB3ddB pUB 
93XUBf O} }U3M '}S3Tjd 3q} JO }UBAJ3S 3q} O} UOpUXS 

3q} usAxg pBq 3H xisqM 'pjoq; sq} aaojsj m 

: uopssxmss^ sq} JS3JB sapbjjbu guxMO||oj 
axp p3uxB}uo3 'S3}onb U33JO usgxjQ qaxqM puB 

'upBI pXXB 5|33J£) 0}UX p3}BJSUBJ} Ap3B( \ qDXqM siHQxqdH at|3 0? Suipj,oooy p&oQ ai/x 98 -k. •uoxsuaoBy 
aip 03 snowed uopiuqap;} juanbascps atuoa i»- 
31 5{ooi (jusssjd jou sbm sq 3J3qM) asddng jun'l 

3q3 3B q3BO SUJ gup|B3 JO pB33SUI 'SaiUBf *3g VSl\\ 

ssoddns pus i ssouBJBsddy sq3 jo 3S33Bj sip jo nuo 

SBM pUB s AbQ J33SBJJ J33JB guO| 33B|d 2J003 S3UWf 
*3g 05 33UBJB3ddy 3q3 3Bq3 3U3UX33B3S SJOBJ 'Jg 
jdSDDB 3M JX p9AOUI3J ApjpUS St A3{nOXJJip SiqX 

•Jg 03 UOpOjpBXlUOD 333Jip B ST 3U3UX33B3S J3MTJJ 
IpllIM *ABQ JSJSBg UO SBM S3UIBf *3g 03 33UBJB3ddV 
3tp 3Bq3 pUB I3ddng 3SB1 3X|3 3B 3U3S3Jtd SBM 3snf 
3\J3 S3UIb£ 3Bt[3 3U3XII33B3S-SIIU SnOXAqO 3q3 UXB3U03 

03 pssoddns si 3* sb guo{ os 'pusgsi AiButpio 
-B13X3 ub Apjsra pUB 'snxjun Ajssspdoq S^OOf %\ 
jo sobj 3\|3 uodn Ajo3s sjsdsog AvaxpH sup 3uin 
sures 3tj3 3V * i31 P H 0Ba w° ddns P dso O ov P P uu 

{OBJ '3g 3U33X3 STip 03 3Bq3 Og 'SOUBJBSddy 8JXp 
JO S33UB3Smn3^p pUB J3UUBUI 3X{3 03 SB SUOpippB 

guprtps 3tnos sn ssAig pdsog sxq3 puB i ssniBf oj 
pajBsddB snsaf 3Bt|3 33bj 3JBq sq3 sn sjp3 jnBjj *3g 

•3UIBU Siq SJB3q tpjUM 3pSldg 3q3 330JM 
3t| 3B^3 pUB «UI3|BSTU3f JO XpjTK£) 3q3 JO pB3l( 
Ap3BXIip|n pUB 'j3A3Xpq B 3XXIB33q 3q 3B^3 'Jt3A3MOl| 
*MOII3[ 3y^, *J3A3Xpq B U3A3 JOU 'SjdpSIp B JOU 
'3APMX 3q3 JO 3UQ J3q3pU SBM 3JJ ^USSSjd 30U 

sbm — 3snf 3q3 ssxuBf — s3xhb£ sup Joj i „ psABxpq 
sem snssf 3Bq3 3qSxu sxxres n sq3 xio 33Bjd 5joo3 
xpixjM 'jaddng 3sb-[ 3qj 3B „ pjoq 3xp jo dtio sq3 „ 

gg p4soQ msxqdn aip ut u wvn>*3$ s^sauj „ atfx 
•urens jo ranns ou »nq «9iti 'snuiSEjg jo uopipg sip a} 
•SoipESj antes aip st araqx 'smMouj b wawsSmssj speaj ijosiotpjf^ 
enqpnajoijop b uramaSjnsaj jo peajsnj jcq» pauopnsto aq Xoro j| 4. 

•(9o/.i-£69i ''sjoa S 'subj) „• • • snjjenb snuiox nnuadto patXqsajj 
■{Bnanoppjs tuiXuojajH nqasng panBg „ (Z.) S(si9i "d»3As.jBv) 
,/ • • sisuamoppjs puAnojap^ -q *m «n '} imox „ (9) i ($9£i 'aiscg) 
„• • • siitoox sarapd uituado jnjjCuojatjj '-0 „ (S) i (b-tzgi 'spej) 
„-»nBixa aenb eiuuio Bjsdo stsuamoppjs jroCuojafH tjouBg „ (fr) J (9191 
»BU{ddp3v I E raoi<o) „• • • cja'do sisirapioppW TOiJuoiaiH pouBg,, 
(£) !(i£Si 'aisEg) „• • • sauopBjqnoni sjsuauopms {uiXnojapj 'O 
jTOjxa acnb snuiwo » («) S (^^Si 'spca) „• • • TOBjxa asnb bhtojo Bjado 
sisuauopjjis iro^nojap^ nqasna iaiq „ (1) -asaqj jo Xu'e «{ jtiDao 
»on saop ranns pjom aqx •pacreaiBxa osjb aiaAv 'agppquiE^ «XjBjqfi 
» 8a II°D s.uqof . } g , E sjfjOAv s.auioiaf jo suopipa guiA\onqj aqx 

•(Sl'8i) - ^T "Jas 'lo^M 'attSfj^ 
Sltf-fili) -sioa 11 «sn;sxBn«A S (2091) -sioa 6 'snpojaiA snuspEj^ 
5 (oe-91 Si) -s{oa 6 «snuisBja : Ejad© •(•juaa qwaawnoj) Z.»"'asij^ uo«B3 
SVi '■ ('»W33 qiJiaAVJ) 8^^ - Q 'uosunAVEH "SW 5 »uqnax '(6ls4 SoipjaH 
!(8iii) snppqBj i(6£9i) snaojfjvt «(£it-i) -pa pajmjd isaixJBa' : snq 
-pjsiqu sijfA aa— : WEiajpog aq» va patqurexa auiojaf jo siiopipg „ 

3[UUp %0U pjp SSXIIBf 3Bq3 UXB3Jt3D 33XXlb SX 3J 

'3UBAJ3S S^SSUd 3^3 03 33XJBJB3ddy 
3^3 JO UOpB43pxSUO0 3UOd3SOd Sn 33| 3U3UIOlXX 
3q3 JOJ pUB 'jnBJ «3g pUB SpdsOQ IBDXUOXIBQ 3^3 
IXIOJJ 3ABq 9AV XIOpBXXUOJUX 3^3 q3XM SpUOdSSXIOD 
3J MOq 33S pUB '3XIO 3XU3 B SI 3ApBXIBIJ 3|qe 

OJJBUI3.I sxq3 3Bq3 3umssv 3XJ3nioni sip Jtoj sn 33^ 

4.*333XXOD SX 3AOqB 
U3AX3 3X33 3tp 3Btp 3X 3>{B3 3SnXII 3M pSDnpOjd 

81 33xi3pxA3 jsqso solos jptnt OS %l 3gpuqniB3 
'3g3j|03 s^qof *3g jo 3Bq3 ux puB AjBjqxq ixBX3|pog 
3q3 xix p3imuBX3 ussq 3ABq qoiqM suopxps 

JraxpO |BJ3A3S XXX JO 3XHOJ3f JO UOpips ( S3Xjg|J^ 

ux i3t|3p pxinoj sq 03 sx (sxixuxxnsj si uopuxs 
we aq 03 3qgno 3J sb) tupn^ joij tunnj jsqjp^ 

*3Sp 3UOAUB JO '3UBAJ3S S ( 3S3Ud 3q3 'pJOq[ 

aq3 03 psguopq uopuxs 3^3 J3q33i|M usdo jjsj 
mnajxpii ai|q oj Suipxoooy pcfsoQ at|j^ gg J •gi 'riax uqof osps ass "WPPW 
swmi avn S3Ai§ mpf -is ptre '. „ JSSiJj'qSiH =«P jo wnauas atp „ l| 
,1 -oi <ii|A X u M o£ < oS <n*x «m ! if «a?x ^pBH S IS "iaxx WK * 

pinoD 'uregB asu pjnoM 3jx ^wcp 'spBtu peq jsuq3 
qoxqM juauiaras sqj JsqjsqM JspuoM pinoM 
Aubui JBqj sjqBqo.xd St jx puB J quxoj Ajduxs sxp 339 
oj >poij pinoM spAvcuo JBqj sq pjnoM jjnssj sqx 

♦JSTXqO U3SU 3qj U3SS pBq 3q JBqj AjTBpUSpXJUOO 
SpU3UJ Siq JO 3UIOS pjOJ JUBA.I3S S ( )S3Ud 3qJ 

'jssxxoo sx uopsaggns sAoqB sqj jx osjb A^qissoj 
•(£X 'iiiaxx -jjbjai) tn}H u3 I°* s P B M S3 I d P s lCI 3 H : > : » BX P 
jjods* sqj guxpBsads joj pjBMSj sgiBj b psApos* 

pUB SJ3pia pUB SJSSU,} jsxqo sq3 oj pswodai 
rasxp jo (]JE jou) 3XMOS 'qxxioj sqj JJ3J pBq snssf 
jsjjb JBqj puB t (99 *iiaxx -wbjaj) paBtiQ sqj qjJM 
quioj sqj oj jusav ssssxjBq^ puB sjssuj J3K£) sqj 
jBqj pjoj sjb 3M *(9fr U* UX M) m IH 9> IH 9> F d8 
xitjui J3A3U JBqj ps-tBpsp puB <unq pusqsaddB oj 

paSXipj UOISB03O SUO UO pBq Asqj SB 'SJSSIJJ JSXq^ 

aqj jo SJ33XJIO 3t P §^ oure snS3 f W^ SJSZxqjBd 
-xnAs suios Apuspps 3J3A\ 3-tsqx i quxoj sxp 

OJ pJBtlQ 3[dXU3X ^H 3 p3ra«dTOOD3B OtIAV S^SSUJ 

pxqO sqj jo ppgjo .tsqjo suios ao *snqojBjAJ 
a H SB /& ' 8BAV 3 H °H M uopssnb sqj suibiusj sisqj 
<s 'jUBAa3S s^jsspd M sqj oj pspuBq sba\ qjop aqj 
guxumssB puB sxssqjodAq siqj uq •AgoxouoaqQ 
sqj oj SB pja-iBO Aisa sq joxj jqgxxxi sq 'ssomos 
|Bi3A3S xxiojj pdsog sxq psixduxoD jsxpgxiBAg 
M3jq3H 3xp jx puy -jsq^goj paoBjd aoxiBjsqns 
xo jqgnoqi ux parpaxraoo 3JB qoxqM sjU3A3 


pUXJ OJ |BllSnXiri JOU SX JI JOJ 'JSJJB S>|33A\ usaq 

3ABq iCtJtu s3xhb( 05 30UBiB3ddy sqj mq 5 S3iub( 
oj pajBsddB snsaf jubajss s s js3xid sip oj qiop 
3X^J gUXAXg xdijv JBqj sAbs *H*0 ^H 5 3tu ' s ? J I 

•qxuoj axp 03 psmBD sbm 
jx sb Apog aqj .x3ao xiMOJtp jssqs axuos oj Apio 
jnq 'psddBJM sbav Apog s^pjoq 3qj q3]qAV xjx qjop 

XI3UX} 3qj OJ J3J3I JOU pxp 'JXJBAJ3S S s JS3Ud 3qj 

oj pspttBq sbav qjop usuxy b jBqj sn gux|pj 3}xqA\ 
'jsxpgxiBAg A\9JKpjx aqj jBqj puB 'uoposjjnsa-g 
aqj jsjjb ApjBXpsxmux 3DB{d s^ooj qjop aqj 
jo guxpuBq sqj JBqj si suopnjos ssaqj jo 3xjq 

•JU3A3 jBqj saojsq Ap.xoqs psxmoao 

JX JBqj jd33X3 S3UIBf *Jg OJ 3DUBJtB3ddy sqj qjXAl 

op oj o:3A3jBqA\ guxqjou psq 33tre.rc3ddy sxqj JBqj 

J] 3>[BJ ApXBJ AbXII 3A\ ^UXqj \ 3SB3 AxiB UJ *3UJJ 

sx J3qjp JBqj >|uxqj joxi op \ jnq 'psjssggns uaaq 
3ABq suopnjos Sjqxssod oavx *sn JJ3| psq 3uxojs{ 
qoxqM uirupunuoD sxqj jo uopn|os uxbjjso Aub 3Aig 
oj 3gp3jA\ou5[ juasajd jtio qjxM 3|qxssodtux sx Jl 

JBqj pUB '9T1TBA |BpU3piA9 OU SBq JX JBqj UXBjaSDUl! 
pUB JJOqS OS SX SApBJJBU sqj JBqj 33UO JB pres 

aq Abui jx 'xusjqojd jpoxjixp Ajsa b A|p3jqnopun 
sx qoxqA\ 'jueajss s,jS3Ud aqj oj sauBJBsddB 
s t po;ox jmo jo Aiojs aqj oj 5|3Bq og sn jaj a\o^j 

*1UV(iXd§ S ( 1S2U£ 91|3 0? dOUVXV344y ^X 

'S3UXb£ *j§ jo joafqns sqj uo SJtoxu SuiqjAuB Abs jou 
j|xa\ os puB '5J.IOM sxqj JO JX9J sqj UX S3tUBf *Jg 
oj 93UBJB3ddy aqj psssnosxp 9ABq \ 'j3A3MO|-j s\naxqajx 9i[i o? cSui-pwooy \d4$0Q at|x 06 ^ 


s}sxpguBAg[ sq} Aq pauopusui ussq 3ABq AjpjBq 
pjtxoM }uea*3S s^ssxjj qgx/jq sq} JO suibu sqx 

•un£[ uo 3Asxpq 05 psoEdsjd aq os puB 'Axpbua 
jsqwnj a3jBUi 05 Ap^q Ajsa aq prnoM aq 'uiqi 
Aq psjBsq ussq pBq puB u3poB£) sq} ux sxxsaf uaas 
pBq aq sy 'snqoTET^ paureu jsauj q§IH 3t P J° 
juBAjas aqj 0} sjajaa sup }Eq} s}saggxts uosjoqaxj^ 
♦jj/j *pjicr[ uasu aqj uaas ApBSJjB pBq oqA\ 
asoqj Aq apBui s}U3uxa}B}S paAsxpq puB paApaaa 
aABq uaAa Abui auios }U3A3 }Bq} orauB puB i uop 
oaunsa^ b jo sasiraojd sih jo puB guupBa} sxxq jo 
guupauios mou5| pinom ssBp }Eq} jo Axibj/j -sixsaf 
jo uopoaxmsa^ aq3 «! ^Aaxpq ApBa ue gupq 
jUBAaas s 4 }saud b ux ajqissoduii gunpou si aiaqx 

•Aaojs pajaxpBJjxioouxx 
'ajqxssod Apaajjad b s33|bui sxqx *}U3iuiEg b o}U| 
dn a>[Bui 0} }xioqB sba\ aq qoxqAV uauq jo aoaxd e 
xo «3sn ioj guuBdsjd sbav }ubaj3S sxq qaxqM «}S3pd 
aqj jo }U3uuBg uauq jBpxjjo xib aq Abui aApBxreu 
^Majqajq aq* J° pdsoQ aqj ux paoM aq* pue 
5 qjop jo aaaxd b Apjaux }Ou '}U3UUBg b uaaq aABq 
Abui }i puB M *q3op usuq „ pajBpuBW aaaq sx sxqx 
•pa?[BU Abmb pan puB uopuxs aq} }J31 aq pue 
•uixq jnoqB }SBO u uopuxs u b pBq oqM ueui gunoA 
b jo pjo} aaB 3M «2;S 'IS <A P V^Yl U I 'CiZ <AX 
♦uojtqQ 1 ajEdraoa i f 'xax '-pjqx) s}U3UUBg A|oq 

aaaM Aaqx *(0T <TA <A3 l) U3U H J° 3C L ° 3 sn0 PT A3 l u * 
pajoaxip aaB s}saud aq} jo s}uaui}saA jo sjuauuBg 
TEpino aq} jo auiog *aauB}sqns ppads jraq}o auios 


•aioqe aSsd ass | 
„T»iq oj psiEsdde paB ssiasf oj IU3M. 'isaijd avp jo jwSAias aq» 
©} (uopuis) qjop Hauix aqj usaiS peq 3fj uaq-M. 'pjoi aq» moj^ „ 
— : XaBipauiuj; jsaSSns saop Xjutewso 'IJ'O ^T Snpwiooo qo;qA\ asejqd 
~vp Sototejjs ptoAB pinoM uoptqos siqx "sanref •}§ OJ aowweadclv 3l l* 
iJojgqXjwoqs XiaA puE uopobwnsffH aqj J3JJB Saoj 3DEjd jjooi jOBArag 
.jsapd aq» oj uopuig aqj jo'3ni pncH aqj »Bqj si sissqjodXq jaqjony I 

•(l 'ia 'sjDy) „ qjrej aqj oj lastpsqo sjsas. sjsapd 
aqj jo Airatooo vssiS e „ spjEAvrayc suip auios puc i (zt> 'iix uqof) 
snsaf no psAaijaq sjapu aqj jo Xueui uoixgpru3 aq} ajojag ^ 

jo uauxj jo qjop susaux | <4 uopuxs >4 pjoM aqx 

„-ure 1 
aaaqj puB pooA\ aqj aABap 'aui puxj jpqs xioqj 
ajaqj pus auojs aqj asxtrg „ 'guxABS snqouAqjAxo 
aqj qjxM paooaB ux sx jx puB i ^^y^O i° B3 S 
aq} ye uoxiBjsajxuBui aq} qijAv 3sbd aq} sbav qang 
•sapnp AjEuxpJto sxq ux pagBgua sbav oqM auo oj 
aaEjd a^B} pjnoqs aautuBaddy aq} }Bq} a^qxg aq} 
ux sauo}sxq aq} q}XA\ aauBpjoaaB ux a}xnb sx }j 

.|/a\bs aq }Eq} }uxds 
pajodioaux ou sba\ }x }eq} aauEinssB ub se }UBAjas 
aq} 0} papuEq A|qEqojd sem u uopuxs M aqx 

•uopaaxxnsa)j aq} 13}jb Ap}Bxpaxuxin 
paxmooo sapejubu 3q} ux ps}Epj s}U3A3 aq} 
}Bq} pdsoQ aq} ux pa}E}S }ou sx }x }Bq} psAjasqo 
aq p|tioqs T[ *p3}D3Uuo3 ApnoxAqo sbav (uopuxs) 
q}op usuxj sq} qaxqM q}XA\ 'sspnp opssuiop 
AjBuxpjo sxq uodn psgBgus usqA\ }ubaj3s s^saud 
aq} o} a3UB}E3ddy }aupsxp b ussq aABq Abui }j 

^^soaawsj }E UOUU3S 
SXq p3q3E3jd pUB 33U3pXA3 Siq 3ABg aa}a c j •}§ 

uaqA\ 'uopaaxmsa^y- aq} ux Q00'£ J° J-^PH 9 H J 
joj }unooaB o} dpq Abui sxqx * 3nj 3 9 q A|qxssod stnaxqdj-i ai|} 01 Smpjioooy pcfsoQ at^x Z6 A 


•6< •<> 

„«sgai/Ccs » -stiqapH «oi 'iiiax uqof -is «I P 3 II B ' lS *! AXX "» B IM * 

•99 'AIX >[JEJ\[ I 

■66 'f6 'si -dd 'ppoa , 

aip 03 „ AjsnoiAqo aaaqM (( jsbjj sq:i 03 u spjoM 
sqj sgBSSBd w>qs siq} ux puxj 3M souls ajqBqoid 
sjoui sqj si sup puB ,/oxpj „ xoj 33jb}suii b si, 
<4 oasnd ,, jBqa Ap>[xj aaom jej si q ^psuiBjdxa 
Ausiiq „ oqM '99 *aix >pbjaj n \ pauopuaui ubxuom 
aq* sba\ 51 AiqBumsaa^ £ 3SOt P H 5 !^ 3£ l A HT ssod 
3UBAJ3S .raqjo Aub jo smppjAj ppioo A\oq jng 

;jrjjo >pTU}s jsrpj *ag ies ssoqM jsauj 
H S *H 3X P J° 3UBAJ3S aqj si psuopusui :iubaj3S 

jxau aqx |*3UH n:>SBm s l (W3W( * SB <3Jt3 H P 9:llSD TP u I 
uos.i3d sqj sq Ajajssod }Ouubd sqs wq 'ja^d '}g 
pauopsanb oqA\ suo sq^ sx psuopusux jubajss isixj 
atp puxj say spieAwpBq pdsoQ s.jpeyn -}g 3ufpWH 

1 1UBAJ9S sqj sba\ oqA\ 'ssstjb ApjBipstiraii uopssnb 
sq3 'anjBA 33BJ sjx jb jusuisjbjs sup guppx 

^ {i -U3XHy *UOpBATBS p3UJ3}3 JO Q gU}ipB3jd) 3jqi 

-jdtuaoom puB Ajoq sqi xxraq} Q3 5x13s (ois) jssg sqi 

O.I (piS) U3A3 U3A3 }SBg 3qi UIOJJ pUB <p3JB3ddB 

jpsuiJH sns3( osjb sguup sssq} X33JV •psureidxa 
Ajppq kxbajss sqj qjiM 3J3M oqAV ostb Aaqj 
'uraq} pipj 3J3A\ j3A3QS}bija4 sguup jjb }ng u 

*X3pC3 p3UOpXI3HX-3AOqB 3qj XIX U3Alg 

smp si jx puB ,/gujpug Jswoqg » 3 H* SB UAVOu:> l 
guxpus JsqiouB sx 3J3qj 'sup sspxssg pdsoQ 
3qj oj (( xxpusddy „ ue psijes ApuaxiWAiiOD U33q 
3ABq puB *>[aBj^ «jg P <c S^!P«a JB8a<yi „ aqj SB •3»0B IBHlSjEOI 

XjBBOjjnEO e pas '6 p»E 8 S38J8A oaomjaq 33Eds b Xq pswaipra sj 
noijjsod aqj 'A"U 3l P U I **hem - dd 'ajejusuiujoq s ( aj09 -S-a sag * 

xiA\oto| Aj|Bnsn sxe Asqx ^-pdsog sxq jo jJBd ou 

3JB pXJB >[.XBi/{ 'Jg Aq U333UM JOXI 3JC3AV 'SAXStXpUX 

(0Z - 6 ' AA ) uoxsjis^ pszuoqjny svp. ux pdsog 

S < 3 P B J^ '*S }° P U3 9 H^ JB p3JUUd S3SJ3A 3ApAVJ 

5SBj sqj ^Bqj sjBjoqog Aq psziugoosi AjjBjraiiag 
si ji *uogaxig ubsq jo aousjsp 'snoraoraxaoB 
5BqA\3ixios qgnoqj '3jcp Ajsa sqj gmptiBjsqjiAVjou 
jBqj pspuxxxxsj; 3q Abui sispBSJ Am jo sraog 

•Ajhjxiso qjjxj 10 qjinoj sqj 
o^ ps^nqujjB sx qoxxpA (5j) sisxiaiqqog xspoQ 
aqj xix SiBsddB yi sb ^x&Yl ' j S }° 3^ipu3 jswoqs 

3qj SB XIAVOXEf SI SXqj^ 'STIS3{ JO S33UBIB3ddy 3qj 
qjXM UOp33UUO0 XIX p3XIOpiI3XXI (( JXIBAJSg 3qj n 
pUXJ 3A\ 3J3XJAV JU3Iim30p 3U3X3XIB J3qjO 9UO SX 
3.X3qj SAY3.Kp]_| 3qj JO pdSO£) 3qj S3piS3Q 

<4 *sjS3pj 3qj jo ixiEAjsg n ojux siqj psuinj SBq 
jsxAdoo 3X1IOS pxiB 'J9J3J xioinxg jnoqB guxqjsxxios SI1 
gxii|pj sx Ajjbsj: 'H'O JBX I J P UB 'idnajoo si jpsjx 5x3} 
sqj yevp, I A.ia:pBjspEsim sxe suopn^os 3ip qjoq 
yevp xiopxdsns gxiofls b 3ABq j sb A^ppsdss 'avoxi 
sxiopnjos p3jdui3WB 3JOXU Aub 3Aig 50x1 jjim \ 
•snssf oj sb ssumbus jsqwnj 35jbxxi 05 suios ?sb3| jb 
pssnoa 3ABq pjnoAv puB^juBAass s^ssuj qgjH 3 H* 

JO AUBXII OJ pJO} 3q pjTlOM 3UBXII3Sqj3g JO Ajojs 

sxq 'joxi jo J3A3ipq b 3tuB03q smppj/^ isqjsqAi 
'3SB3 Aub ux *pdsoQ aqj jo sjspBSj sqj oj umou3| 

3q OJ Ap5[X| SBA\ 3q ISqjO XO ABAV 3UIOS UI SS3|UTl Srtta^qafj dt[j. 05 Sui-pxoojY p4$0Q aijfx *6 X 

■soldi 

Ijeuis b m jaHEni iptun painewoo AjqBqojd }j sb 'stiopeiAaiqqB ipfj» 
jo sjawKreip jjews ui tomwav sea\ 'H'9 * El P ajqissod AJ3A SI JJ * 

„-uopois „ B 8WfJB3« 
s«A UEiw SunoX b ajaqm 'zS 'iS «aix jjjejm 3jBdui03 "watf Aq [»|Uop 
stiojoSf a sqj oj 33H3J3J3J b screjuoo SAiajqajj aq» jo jadsoj) aqx 4 

S^SlAdoa 3q3 3qgnB0 guiABq <3J3qA\3Sp JO ^-Ifi '! AX * 
•33BJ/J UI <( 3S3UJ „ pjOM 3q3 Aq JOJ p3junoo3« 
aq Abui sup 3nq S «N£DI ° 3U I uoptJUiJOjsuBxi aqj 
uioxj asxjB oj sui 03 suiaas A3Tnoinip jaup aqx 

•ua3jo sjuooo 
<4 ujs jo s3UBAjsg „ «(9x «ia -uxo^) „ Aaqo aA 
uiouav ajB aA s3UBAjag S IH » *(i *W ac sqjaAOJj) 
4< jspus^ sq3 03 juBAjsg si jsMOJiog aqx » 
♦pjOAV apiM Ajsa b si (< juBAaag „ 3Bq3 ppB Abui j 

♦3UBAJ3S B UB3UI AjJB3J 

3©u saop DjAfg paoM 3tp qgnoqsjB ^'jsauj 3q3 jo 
3UBAjsg at[jL „ 03UI — pajBisxiBxisxui jo — pa3BisuBJ3 
aq pjnoo „ 3S3p,j sq3 03 juaxpaqo suo „ sxiBaui 
qaxrjM sup puB i 4 JS[H^ WS jo ,J u35tb3Siui aq pxnoo 
sjq3 puB * <c rjQ[ °]A[S urejqo 3A\ uopBiAsjqqB ub 
8B pasn ajB uouixg jo SJ3333J 33jq3 3sjtj aqj jj 

*'( U3 H°D) «NHX 3 q II™ « > S3 Fd 
»HX„ 3 IIH M '«LO NA^WS a q IH M s*qda}[ 
uouixg sgBiiguBj aiBuuuy sq3 u{ •sjsxAdoa Aq apBui 
sasfBjsuu snojpAjBtu puB 3usnb3Jj aqi jspxsuoa 
3M jx A3Tnaijjip 3Bajg Ajsa ou si ajaq* a *isau^ sq3 
jo jUBAjag aqx » auioaaq u uouixg „ jo u SBqda>i 
uouixg „ ppoa Moq uopsanb aqj oj pJBgaj qjtyW 

I aguBqa 
x|ons jo sapijiqBqojd aip jo aouapiAa aqj s| Xjdratjs jshbj aqx ..•jBBAWg aqj „ jo 3tnp«3j aqj sajoogj 
•ajoj) saop OS puB spqj sjsaSSns ssipSaiX * 


3BqM puB J aoBjd ua3|Bj aABq (( juBAjag s { isaij^[ M 
aqj 03UI uopBuuojsuBxj aqj pynoa A\oq puB <uaaq 
aABq jadsog aqj jo jxaj jBUiguo aqj pjtioa Jbxi^ 
•uopsanb aq} ux juxod jejia b oj auioa a\ou ay\\ 

♦sapiTiqxssod 
puB sapipqBqojd q^XM Apo rmq sapuiBjjao 
qjTA\ guxpap jou 3jb aM Ajmbui sxx{j ux jsqj 
paj3qui3iu3J sq jsttui jj 1 (( juBAjsg s^sau^ sqx » 
03UJ pajdxujoa uaaq SBq srcp vexp puB < /uoung n 
03 jo (( ssqd3^[ uouixg M 03 paxiapj §A\ajq3j^[ aqj 
JO pdsoQ 3q3 JO 3x33 3TU3 3q3 3Bq3 3q 3} UB3 

•sxsuaxqqog xspo^ ux guxpsaj siuj aq3 
si u J333J „ 3Bq3 3Jns a3inb ajB pus ^^UBAjag M 

aq3 JO pB33SUX (( J333X », 3ABq 3A\ 3J3JJ 

,/ * ' 'UOpBAJBS JBUJ333 JO 

3uxqoB3jd 3|qpdrujoaux puB Ajoq aq3 JS3^ 03 3SBg 
uiojj uiaq3 Aq 3U3S snsaf sguxq3 sssqj J33jb puB 
: J333J q3JA\ 3J3M 3Bq3 ui3q3 03 psuiBjdxs Axjauq 
Aai[3 uiaq3 pp3 3J3M 3Bq? sguiqj p 3ng ♦ ♦ • „ 

— : smo^oj sb sx sxqx *i x 9 po3 
ui 3gBSSBd sxq3 jo uoisjsa jsq3ouB puxj Ajjbiuob 
3M joj 1 A3i|xqBqojduii uiojj 3U3uingjB Aub uo 

pU3d3p 03 3J3J 30U 3JB 3A\ 'j3A3A\Oq 'ApjBUIUIO^J 

•XapOQ 3U3pUB AJ3A Siq3 JO SSpBJXlODBUX 

J3q30 guuspxsuoo Aq punoj aq Abui 31 'pspasu sx 

„ 3UBAJ3g at[3 (> JOJ <{ J333J „ gUipBSJ JOJ JBSOdOjd 
Siq3 JOJ UOSB3J J3q3JITJ B J| *p3pU33U| SX (( 3S3^\ 


stnaxcpn dtp 0% Buipxoooy p4$oQ mtr 96 
•6J -d -ti $ 

•3HsodvaUU°'I nE J 3l U : > ous ! 35 [ E,s T UI3t !'' asjno:> JO *S£ "fipnt "M«1M 1 

•itt il 
-spdsoo jnojj aq» uo aiawans «°u"0 pile 'Arejuaroujoo 8,3109 oos I 
•sapisaq 33ji!jsmi jsqjoire speui 3ABq 01 suraas jsjMo 

MI pTJS 5 „ »3Tp 3Ejq3U3» „ JO pB3JSUI „ 3Wq3U3» I3JP „ P«M » 8tUU °AV 

66 -d ..'sSujaes „ - ooi hi MrauTOssx >J33JO sjjopusqasfx »3S * 

•psiinooo om:i| 
jqgxui 3>ib}sxui sqi ,<x?Di NAPHS JO J TO "! IM SUM 
«X aHS JI %>l ST3M <dX£ JO J P 3Sn "opBiA^qqB 
3qi yevp. guxsoddns Aq jsux 3q jqgxui ,MffiI 
ojm ,xOL p uopBimojsuBXj p Ajpoxuxp aqx 

*Z *°M J° a^stw ibsj sqi gupoaxxoo 
♦sjsxAdoo jsjbj auxos os— ypsji Aq svuv\pvx 
(£) I s^pqsxux sqj 'iqgnoqj aq SB 'guposxioo puB 
'jaqdoad jowui aq} Ajuo guiA\ou>[ '(uopEjsuBOi b aq 
A\aq»B^{ 5[33JQ 3 H 5 J? JKWJSubxx sq} Jto) jsxAdoa 

A|_.XB3 Aj3A B OS SVppVXVQ /0 UOS SPUtftpPZ (Z) 

5 puxguo aq} os — wpvioip[ Jo uos spupxpvz (l) 
: stxuoj Tuaaajiip sajap qgnoaqj psssBd sgBSSBd sqj 
}Bq* pus 'guxpBSJ JBUXgUO sqj jds^ SBq SA\3jq3H 
sqj Ol gUtpJCOOOB pdsoQ sqi *wp 3A3ipq x„ 
§ — : sgBSSBd sup uo SA\ojpj sb ssjua\ uospqoij^ 

'H'O u ? U3A T§ Apoaxioo SB ./EpBXoqsf JO 
uos sqj „ si guxpBsa snxi sqj sB3J3qAV ^'MsqiiBjAT 
*3g p jxsj Jtxo ui U3A]g <4 SBxqoBJBg- p uos sqi 
sBUBqoB2 „ sx uopusui ijim 1 3}duiBX3 }SB{ sqx 

|*jsxAdo3 

3qj p S^BJSIUI B UXBJUOO OJ SUI33S OSJB 'SfJEJAI *JS 

p guipus pjjcp B S3Aig qoiqAV '•/& X3p03 sqx 
^•3^3 ^'pspnopjSAO SAVopBqs sqj ABp 3qj p anoq •161 «o6i -da * 

pjxqj sxp jy „ sx guxpBsi stuci sqj ApnoxAqo 

sbai sasqj Ap^Bxpsuiun puB 'UIXJJ qjXAY J3qj3gOJ 
p3pu33SB 'pOQ guxAq 3qj p sssujqguq sqj U| 

(j) 3SU A3qj pUB 'U3AB3q UIOJJ p3pU3DS3p SJ3gUB 

puB c qjJB3 3|oqA\ sqj pspnopjSAO Q) ABp p 
SA\opBqs 3qj *jnoq paxqj sqi JB 'Apisppus jng „ 

— : SMOTJOJ SB fr 'XAX 5[JtBJA{ 

S3Aig qoiqM xspo^ suibs sqj ux asqjouB sx 3isqx 
+ *3AoqB psuopusux sbav qoxqM sxsusxqqog xapo^ 
sqj ux pspaoosj sb 5tjbj^ 'jg }° 8wp u9 Jtswoqs 
puq AJ3A 3qj UX OA\J 3JB sasqx '^J °^ °> * ou 
3ABq 1 sjsiAdoo p ss^bjsxui sqj p ss^duiBxa JO J 

•UB3 SJ3pB3J AUI p 

Aub || jqnop x jnq 'ssouEjsumoap sqj avousj x sb 

S3>|BJS|B1 3qj UXBjdxa pp03 X m^PI^M » 3JOJAV 
3q pUB ! ||B3SUXd3]q 3XUEU 3q3 SBAV 3J3qj 3UXUI 
p JJBjp |Bg3| B UX ^'UOXUnUIUIOQ ApXi », 3JOJAV 

aq puB \ p3xm3DO f( AuouipiB]Al Apxq »» SpjOA\ 
3qj 3i9qM sssaguoQ q3Jtnq3 sqj xoj. suxui p 

J3dBd B gUlAdOD SBM 3|J3p gUXXOA B OgB S.IB3A AUBJAJ 
*33U91J3dX3 UMO Aui UIOXl 3J3q 5[B3dS UB3 X 

•psxdoo sq oj spjOAV sqj usqj 
xsvpo guxqjsraos p gux^uxqj — (t guusqjBgpoM „ 

«*3*| ^/UOpBXtUSOUOD JO JUBAV „ U10JJ AldlllXS JO 

{ paoM jBq? suxBTdxs (595 *d) sp4sory xnog sxq ux 
J3539XIS uoubq sb uoinspjopuxoxx p guxpBaq 3pXAV 
sqj jrapun sraos Abxu 33|B}sxui sqj yexp os 'sAs (ns^qafi at|j o? §«ipao33y ptjfeor) 31/x 86 
•uowsodxg; aq* arojaq pawns q»oq ara«. buojuiUo 

S^pnwqs 4 qMAV £[&u joj nopnpKimb ^^a aq» P Bq qo !H * 

rapio ou X T q E qojd si pu E <Am» qjuwwno, aqj aropq paonpoKJ ou 
sb" pnojqc uun X aq» „ »wp www »n™»«D »W „-w*«w»a si K» ( pi 

S3DHIO jadoid qHM soqa* jenuns 3A B q saoi^d raqjo rozop « jra ,. »«g 

™g 3 V* m„wiw -awgarf « «»!» SB M «F««»W J° do WQ 
aq, qDiqA^ o" '(i£6i) „ Ajraoijoja aipasdoxoAaua m°WO =>HX .. % 

•SS -d «houS{a 33S + 

•£i -d «i«6i <q»S Xxn «' S3 unx „ * 

'WHO S° V nox HS 3 H1 01 * 3 P B3J 3 H* J3 P a * snuI I 
I'pruuijs aq* P AJO * s *q 9 q* xo i SB tP M SB ' asox P *° 

JUIIOODB UB JK>i -SpBXU U93q 9ABq ;Bq; S ;uaUIUadxa 

aupuaps puB paxuxaqo jnjaJBO aq; puB sqdBjg 
-o;oqd aq; *jps;x oxpji aq; uo Ap.i pxioaqg 3t P J° 

A}ppuaq;UB aq; UX 3A3Xpq OqM 'jaABMOq <3SOqX 

•l-'seei *crv w un aB3 P m33S * ou S3 ° p P noJt *s u F n i 

3 q; jo Aao;sxq sq; ;xiq <;33qs sxq; q;xM popuspx 
sq &?tu qoxqM OOZX '(TV u > 3ldoupuB;suoo ;b 
pnoaqs B u33C l 9AB H ° 5 SUI33S 9I9 HX '^tiosqo A»a 
AlpassajuoD sx yi jo Ajojsxq ApB3 aqx T noa HS 

3^ JO SS3U3UXX1U33 aqj OJ SB I3JJXp S3ApSUI3qj 

soiioqjBO ubuio>i -XC6I f W9\ P UB H56 Ab W J° 
s/w^ uopuoT pa?w?snj]i aq* xix uaAxg 3JB pnojqs 
3ip jo saatrjoxd pxpusids ** u F n X U I PPH S18AV 
uopxqxqxg 5JV F»BS 3l P u3X t M '8681 u l Su l 3C l 
jsbi sqj 'sarap xxs pa5xqxqx3 sbm jx Aaxxiuao 5SB| aqj 
guuriQ -s30U3Jjn33O snoxgxpj 3{qBjoxi 10 Aoab§ 
p ssnoH sqj ux W3A3 AixxiiBj xixn3ios 3UIOS asq^p % ' '%. 

^ %, ^ xissq 3abx| S9umxi33 sq? jnoqgnojqj STOAoqs 
sxqj jo suoxsBOOO sqx *s33jsnxi sjx 3JB oqAi 
'Apj| jo sgux^[ sqj jo xioxssxuiJ3d Aq sp3Ai3jux gao| 
ye A|ixo uavoxjs sx puB 'jixoxnpsx^ jo {BjxdB3 3qj jo 
yexpzvpBQ sqj xix p3AJ3S3jd Apnopsf sx oxpj 3qx 

♦S3JtXTlB3J SXXJ[ 

jo uoxsssjdun sqj jx ux Suxabsj 'uoxxijpxu3 3qj 
jsjjb psddBXAv sbm }suq3 jo Apog sqj 'uopxpBXi 
oj guxpjoooB 'qsxqM ux pnojq§ Axojx suouibj 
3x^1 jo sjmsodxs sqj jo 33B|d ^ooj Auouxsaso sqj 

*X€6I *P J £ A *W uo u F n X J° l^P 3 H^D 3 H' U I 
•3UIOH s^jbj^ *js q j i M P UE a3J3 d **S H 5 T M pno^qs 

A l°H aqj JO UOpBpOSSB |BUOpXpB« ApB3 UB SJSXX3 
3j3qj jBq^ jresp sx yi 'soxpa 3S3qj JO SS3U3UXnU3g 
3i|5 jo jqgnoq^ sq Abui a3A35BqA\ 3stxB33q 'spnoaqg 
|bau jsqjo oy sb suopxpBJj 3qj pus uunx jo 
4< pnojqs A|ojx aq^ „ jo a\ous| sa\ 5BqA\ Aq pasB3J3Uj 
Ajupijrao sx u Bqd3^[ uouns „ JO „ uouns u WJxav 
*H*0 5B H 5 AxxjxqBqojd aq5 'aq Abxh sxqj aaAaMOjj 

„-3UBAias 
s.jsaxxj aq; oj uopuxg aqj uaAxg pBq aq uaq/\,\ „ 
: ajojAV os puB 'fy 'axx 5[jcbja[ ux pauopuaux juBAaas 
s,jsaud aqj sbm m ^uBAjas 3qj u yevp psppsp 
agBSSBd aq; jo asuas a5[Bui oj jnoABapua ajqBptiBj 
b ux 'jsxAdoD juanbasqns b puy ,/juBAjag aq; oi 
uopuxg aq; uaAxg pBq aq uaqy^ „ : ajoaM jsxAdos 
auios ;Bq; puB ,/uouns o; uopuxg aq; uaAxg psq 
aq uaqM pjoq aq; mojj<[ „ : sbm *h*0 }° S^TP 1231 
^Buxguo aq; ;Bq; 'jaAaMoq 'Ap5jq aj:oui sx ;j 


smsxqsn dvp o% Sutpxoooy p&OQ at|X 001 
io\ mbj wag ««-oi -d „«ow|N -JS jo 3JT1 ,. *P 3 °P° nb ,lLr ™ + 

■jassojg £q qotKUtf "| 

p 3 , B | S uB« <oz d „«3UBap»UHV wbfWHio „ aq» Soponb 'oil PI * 

•JUKAJOti 

s,:>saud ctatpo xo snqojBy* xiBqj laqiBi juaxdpaa 

9 ^ sbav jgwa **s ^q* 3iq*q° jd MOm IB J fl i 

jx axuj si jx n jnq 'A-iojs sjqBqoid A»a b jou 
si V x Q1 m Aq pnoiqs ^ P 8 u IP ue H 3 HX 

^-Bqds^ nouns „ *> M noiing >, SropBai 
aqj jo inoA-ei ux juauing.iB jBUUBjsqns e uiaoj 
auxoq s <V b]m r»s P UB x ^& **S W P nM HS 3 H» P 

U01133UUO3 3qj pUB J UOXJXpBXl ApB3 Al3A 8 ajBDipu} 

jsbsj JB JO 'pung sqj ioj; pasn pnoiqs b sbm 
aisqj JBqj "H'O u ! JaaoiajBjs sq3 oj 'jqSjis iaA3 

-MOq «UOpBTJUltjUOO 3UIOS 3Alg OJ U133S 'SiaqjO pUB 

ootjsi *»S P Auarapsa* sqj puB 'aurpxd aqi moqjXM 

s pnoiqs P ^q^ nu 3§JB l 3T P **W do AUI u l 

♦aaja^ 'IS 1° 3l d P s !P 
puB puaxij pspsds aqj sbav V bj^ -*S 3snB33q 
'OUJM ng Aq U3Axg sb Aiojsxq 3qj qJXM jusjsxs 
-uoo JSB3| jb sx jx jnq 'uopBuiiojux jqgifs sx sxqx 
.y[XV]ft '%$ P ^q* ora 3t P P 3SnoI l 3t P u| urapsaraf 
ux ads^ sbm pnoiqs 3 H* ^<W BX » o:i §^P J o»V 
•gCC ibsA aqj ux Aiojs ajq iaq pwaoip oux^ 'jg 

1 *jg jda^ puB jx spoi oqA\ 'isjaj 
Aq punoj xiaaq 3ABq 05 pres sx jx mq (uopuxg) 

pnoiqs a q* P u 9 lou P-P A3 ^ M ° N " ^^ 
*«/ J3 5 9 d A q ABMB "^^ SBM P IMU HS 3 HX ». (z) 


•)36Soig Xq pajcpjuEjj «£6 -d ..'ajSjoag ei ap 
apojsTH „ 8aponb '691 -d -pi -tL-Lgi -dd „«pnojqs *I°H *HX »» $ 

•(ot" 'xix uqof) saoids sqi qjtAi sqjop 
aavni m Xpog sq» ptmoq snuiapooxj^ put; qdasof 'aqof •}§ oj Sajproaay 
•fri iaqosaa 83 S ,£ J 'HP™ 33 T n T s 9* ' AX ,3 l JE W s 6S 'If axx jjbj\[ | 

•pjOA\ jajjaq B aq pinoAi 
aopais „ jetp ftpoqwvs oiioqjB3 acuio^ q§iq a° »f 3 AE q I > n q • sSesn 
jBindod q»m 33BepjoaoB a; u pnojqs „ ««3? aqj p3Xo|duia 3ABq | * 

f '%\ pjBtlg OJ pXlB JX d335{ O? JX JO UOXSS3SSOd U3>{BJ 

pBq sq jBqj jaw^j *?s P PI ES 3XIIOS '( S3 q'°P ai P 
qjm) punoj jou sbaa }x pnoaqg 9 q j o:i S V »> (l) 

: SMOXJOJ SB 3JLB 3S3qX * sns3 f }° UO P 

osxinssa ptiB jBunq sqj q}XA\ uoposuuoo ux pnoiqs 

V OJ S33U3J3J3J 33iqj 3pBUI «8€£ '(TV U ? P 3 ?P 

oqM 'oxiij^ -3S t'Jaq^aaa '-tQ °» Sujpjcwse 'osp^ 

^•jubajss s^sau^ sqj oj uopxixg 3qj 
pspxiBq „ jnoxABg mo wqj sMSiqsn sqi jo pdsoQ 
aqj 10 Auouxpssj 3jraxj3p aqj 3ABq 3A\ '3AoqB 

pSJBJS SX SB pUB J Apog pSJOBS 3qj 13AO pXB| SBM 
J33qS 3XHOS JBqj 3|qXSSOd AjSA SI }X 'J3A3A\0H 

I'qxuox sq3 
101 uopBJBdsjd sqj qjxA\ uopoauuoo ux p3sn sbm 
(ssqjop jou) sqjop-3ABa§ 3qj puoAsq guxqjAuB 30 
pnoxqs b jBqj Moqs oj spdsog poxuouB^ aqj u\ 
guxqjou aq oj sui33S aiaqx 'aomuaS sx ^pnojqg 
uunx aq3 wqj 3A3xpq jou op x AniBuosjaj 

•K6I 
't/}^ £vyi}o s<m$i uopuoj p9jw?sn|2j aqj ux sauiBg 
iougxsuojAj xo s^Buiaa gupsaaajux aqj puB « jaqoaag 
•y -jj -Aa^a aqi Aq 'pno^s ^JOH at /X P UB tpuaij 
aqj uiojj pajBjsuBXi '('jy) 'os*a 'uouSxa V^d H stnzxqzj-i atfj W Sutfxojoy p&OQ atjx ZOl •St-z -d «m -\o\ I 

•IS 'ATX 3JJBW 4i 

•jaddBJAs. asooi *> qjop B3OT[ b stream ipw* 
BUVP3S *» «IP E S «P °> spuodsawoa s TO sabs <!M «n) mpwpwPH 4 

puB 'a^cL Mg P 3UIO H 3X P ara° 33C l P B H < Aiu W 

p aStlOq aqj, *»P UOXSnpUOD XBJIUBU B SI ji 

.( H <xxx s*>y) a»*P ^ ou> l IP M s * P UB <uos - jd 
ukmj padBasa pBq aq Apaaup asanoa p mwot b sb 
aiaq* saog aa^d -uBtesiuaf IB 4 uanpaiq aqi , p 
am 3t p p saxtuaa aqi p auo si asnoq JiaH *(£l 
miAx uqof -p) ooop aip daa^ 03 gupq ^»* 

too p Amp atp *pi ot P sno H B J° ' m93S pinoM J| 
•ssaxisxra aq* 'Aueui urejuoa 03 qgnoua agjBj xxiooj 
expxMpuB *?y^ E qjiAV asnoq b p Jossassod otp 
'xpjBaAv araos p UBUIOAV B SB saBaddB (zi 'XXX SJDV) 
OTd p puauj aq} 'AaByq; aaqiow spe^ „ 

— : sAvojpi sb jaiqxg aq* J° AjBuopaia 
s< gupsBH ux paquosap si ajBp aa^ b ye asnoq s^jbjai 
•jg puB aaiaa MS uaaAViaq uopaauuoo aqx 

•paqsBM 

uaaq pBq *x jpun uxbSb jx ujom aABq 03 Apsffl 
aq jou pjnoAV puB Mj paiaAoaaa aABq jqgxui ^bjai 
^•jaaws aqj ui uaj. y^n '»S Wl M uo P u * s Aj9A ^ J 
sbav papxiBq anoiABg aqj qW* uopuxs aq* JBqj 

puB ^wyi MS pnspj S H J° 3Sno H 9t P U I Sx ^P°I 
sbm aaiaa M S **P aiqBqoidun jou sx 11 "paaptll 
•juids ssajxpoq b jou sbav aH »«H* } oold B SB ,iaw d 
oi 'jx papuBq puB 1 M uopuxs „ b dn >po} pao^ 
sxp jBqj ajqxssod ajmb aq pjnoAV 31 aaaq puy SOX p4soo ,n3Jupn wp ui u wv<u2$ S.JS91XJ „ at{X 
•£ZI "d 'HI MB«I 'AJEJU3UIUI03 S,3J03 .„ 

•SuxSpoi 
sbav jiajStj aaaqM aaB[d sqj ui sbm jx Ap>jx| jsojaj 

.UI3]BSrU3f p SJ33J3S 3qi UX 33B|d 5[003 A\3XAjajUX 

sqj jBqj A]a5fi| A[pjBq sbav jj 1 jajajj *js OJ JBaddB 
sns3{ pxp aiai|/n 'usqj sssub uopssnb juBjJodiui 
3 qX 'aouEJBaddy aqj paoaaj 03 Suxpusjux osjb 
sbav aq ss3]un (^ *xax) jtsjaj 03 stisaf uioji agBssaui 
sqi xiaAxg 3ABq jou ppoAV 5[j:bj^[ sb ^'aauBJEaddy 
sxqj p 3unoa3B ub paurejuoa pdsog s^jbj/vj 
•jg p guxpug jsot; aqa jBqj uiEjiao A||EapaBad 
osp 3je a^i *(g 'ax ^03 1 J j?£ 'axxx a^jixi) auoxB 
J3J3J *}g oj paJEaddE 3j^ 'uaAa^g aqj 03 psJBaddB 
sns3{ aaopq 'ABpung asjsBg uo jBqj 'SBqds^ puB 
33|nq *jg raojj qjoq 'uxbjjsd joj ax aABq a^ 

•3UBAJ3S S ( JS3Ud 

Aub jiioqB guxq^ou pres puB *SBqd3>j uouixg 04 
snsaf p aauBJEaddy aqj p juxxodoe suios sjooav 
A|jB3J jsxpguBAg Avajqajj sqJ J^qi puB Mdtxxxoa sx 
JX33 aq? jBqj a|qBqojid sooui qonux sx jj *iBaig si 
papiooaa spuBqis jx se Ajojs aqj p AjxjxqBqoaduix aqx 
♦ihtx-j oj uopuxs aqj p AaaAxpp aqj p puB 'auoauios 
qjXM snsaf p uopBsaaAuoo auios p juxioode ub Aq 
papasaad ApjBxpauiun uaaq aABq jsniu Aaqj jBqj 
pus '*H*0 u ! aApBJUEU aqj p uopaod b urejuoa 
Ajuo (f juBAjas s,jsaud aqj 03 uopuxs aqj uaAxg pBq 
aj| aaJJV » sp-io^ sqJ wqi snoiAqo ajxnb sx j| 

/o 33Miwi?a44y 3^X — uojat»ut7j4x3 pa^saSSnj iCj/vj smattpi-jf 3t|3 oj Suip^oosy pcfsog axjj. Wl 

•speyt *JS * Bt P S I uo I u I do ^ 3 P ora P U V ** 8B ! t,, '«l 
10 uoxuxdo jood Ajsa b SBq smqasng 'jsasmoh 

,/ApsjBj up-inp 

guupAuB aw oj aou <piB3q sq ^H M J° ^ixpAWi 

JXUIO O* IOU : M3XA U] UIJB 3jgUXS B }d35[ 3q JIOJ 

♦uisq* paHBoaa sq sb sguup suxos gupuM snip 
ux guojM ou pip y{ivn &W os : uoxqsBj Aiiopio 
ui sapsjo jbdiuxuioq aq* .xsqisSo} gupixxd oj 

M3XA B qiXM }OU Jtiq <(}U3XHOUI 3tp JO> Sp33U 3qi Ol 

suopotxxisui sxq }dBpB oj pssn oqM J J3J3a P (pres 

X SB) 3JBp I3JB t B 5B 'Jtiq 'SJH JO I3MOTJOJ B 31J 

sbm iou 'pioi 3q} pjresq asqjpu sq JOj -paoq 
aq} Aq auop ao piBS asq^p sba\ }BqM jo ps^a 

9 q 5Bqj p «J3pJO XIX 30U ipqMOq 'ApiBJXXOOE 
3JOJAV 4 J3W d jo »j3ad^ux sq* XI33q gWABq 

•psspux ( y[3zn * ABS ol P 3sn J3 PH 3X * 1 os I B mL " 

— ♦ J9 PIH 3 H* toa 9 : P 3A P D3;i P B H 3 H 

qOUIM UOpxpBIJ gUIMOjJOJ 3qi S3Alg SBXdB^ JBqj 3XXJJ 

si jx IBJxrpsCxioa 3q Afuo ubo sup jnq 5 WN[ 

•}g JO gUXpU3 JSB| 3q} XIX SXqj pjO} 3JB 3AV /? pUB 

M3*5<I o! sns3f Aq pspuBq sba\ uopuxs sup JBqj jxxo 
poatq 3 x /j os sbm Ajuxbw3D *X T JO03a J° A H' aoM 
sbm uopuxs sxq guxso| ubui gunoA sqi jo Ajojs 
9joqM sq3 Jsq^qM psuopssnb sq osp Abxii i\ 

•juspxjjns ss3[ 

U3A3 SUI33S „«J3MOd qjXM SBM pJOM S.pJOl 3qj 

sspsody aHl P 3dB3S9 31 P J° a9WBUI 3H1 UI M ° H 

«XX MOqS OJ pSJBUBU SX JX „ JBqj "ZXA «UOpBUBldx3 

IQl \d4soQ cnzxcpn m& «! (< JW^ s,? 53 ?^ » 3 M1 -3Zis auios jo ssnoq e assq 3Aeq tsnta m 
oao) b m sba asnoq aqj se pxre 'sjeS b sb ijsa se joop b sbas. araijx * 

hmo s ( J3jpBg 'xyi << *ubxxi SunoA sqj u sbm 5[j;bj/^ 

3Bqj p|OJ JOU 3JB 3M SB 'jUapX^XlS A|pjBq SUI33S 
UOSB3J SXqj JXXg ,/P^OI 3qj JO 3DU3S3jd 3qj UX 33UO 
SBM 3q ^Bqj UOXJU3TJU OJ S3JXS3p OqM 5[JB]/»y[ *}g SBM 
5X JBq^ jd33X3 'jJB JB p3UOXJU3XU JX SBM AqM 5(SB SIX 

S3>[Bra 'srioaoxpni sqj oj guxjunouii? jsouijb 'jusppux 

3qj JO AjpXjdxUXS 3UI3JJX3 3qj u 'S>|J;BUI3J 3§BSSBd 

sxqj uo ssjou sxq ux *j3|pB§ '$_ 'j/j *A3^[ sqx 

^coinxi ( 3iip ftsA-nig SoivrinA »mj§mo a(<j. ftcpaiiY'oi'o^ ?§ o '2S 
30ft9§MO 5o^TiU.x^35)icJ3it 'rai-9» isQ^oxoxk 5oxo;ft»3A 5ii ip yp* \<^ 

— : zs pus xs 
S3&X3A JO 3J33JQ sqj sxqj 05 ppB oj ipM SB SX 5X 

^•jssxad qSxq sq^ oj Abmb stiS3£ 
pa\ A3qj puy *p35|BU psxj pus 'qjop usux| sqj 
qpi sq ^nq f xuxq uo pjoq Ab| Asqj puy "i$ u 

: Apoq ps^Bu 
sxq jsao 'uixq jxxoqB jsbd qjop usux} b SuxABq ♦xraq 
qjxM p3MO||Oj ubui SunoA UXBJI3D b puy *xg 
•psxj puB 'uixq 3J3J t p Asqj puy 'QS „ 

— : pdsoQ 
sqj ux usAxg jusppux sqj jo uopduossp sqj si 
Suxmoxjoj sqjL '(IS ' A I X 3 F B lAl) ?s3jub Sjpao'x jixq jo 
jqSra sqj uo uopuxs sqj psddojp oqM ubui gunoA 
3qi. sbm >[JBj/{ *jg jBqj Aubui jo uoxuxdo sqj sx }\ 

« **(£! <A '^3J I *J3) pioqssnoq 
aqj jo pBsq sqj 3suss b ux sbm jsang sq} jBqj sm9xq3n at|j oj guip-ioooy p^sor) at/jL 901 •S3SS3X1§ DXJpU3p8 
5S B3 l JB SB 'W d 05 UOpUIS 3UIOS JO gUipUBq 

«n sp*oo3* -H'O **P os I B P UB » < 5 UBAJ3S s < wd » 
wp «9 « «q^X UOUI *S « P -H'O «1 **&»» *P 
japxsuos ApiBj Abux sm mq ? sssng b sb n«W ^ 
moM ussq pBq tfnp uopuxs Aj 3 a 3q} *»3d <» 9 ab3 
snssf jBqj ssumns sq} paBga-x *snui sav AflBopoB-ta 

•JS3HQ 3q3 OJ U3AXg 

aq pinoD uiooa zvp } o wed Apio puB 5 SB3 d pqasBj 
sq* joj papMOiO sq ppiOM ssnoq 3q> sb <ABpun S 

jaE»8Ea uo ypw P UB *»*« A£ l P 3JB H S raow B u * ^ 
puxj jqgiui snssf puB ! ssnoq s ( ^veyi °* V 9aolS3i 
AnBamBti ppoM *uba*3s s^ssud aq} snjBA auios 

IO SBAV UOpUtS 3q} SB pUB 'S^dpSIQ *P SumS«ld 

ux uBqj awtu Aub unq dojs oj guxA» ux *>3|qo 
ou sbm sisq* Abavb utu pBq aq -»*FV **» 3 <I J° 

60I p4sory oomph atfj m (( jwAias V 53 ?- 1 ^ u 3t J2 puauj b sb ao snsaf jo jrajjoddns saxjob ue sb uixq 
pazxugoDaj Aaqi. AjqBqojd f aouBqjiusxp qjbsjd 05 jk> 
snssf puajap oj Axj 05 Ap5jx| sb qjnoA aqj asajJB oj 

p3XX» pBq SJUBAJ3S S ( JS3Ud 3qj JO 3UIOS JBqj JU3pXA3 

si 3.x Apojsno ojux ua^jBj ussq p«q snssf J33jy 

•jsqjBj sq? 03 aaABJjj 
aqj jo spaoM tbivpb aqj puB 3U3A3 sqj papioosj 
SBq puB 'AuogB sqq ux asAsad s 4 .moxABg -ino atBsq o% 
qgnous JB3U 3UIBD sq 'jdais sapsody 3q5 3liqM jBqj 
pUB I asqjxqj uixq paAVOjpj psq puB auBxirasqjaQ 
0:1 JU3AV snssf usqA\ pssnoj uaaq pBq (spneyj) 
ubui SunoA sqj jBqj sraos Aq psjspxstroo os|B sx jj 

•J3J3J '3g JO S30U33SXUXXII3a AUB UIOJJ )OU pUB 3gp3[ 
-A\OU5[ uavo sxq XUOJJ UOXSSBJ sqj jo sABp ISB| sq* 
JO S3U3A3 3qj JO SJUnOOOB Siq S3}.UA\ 5[JBT^ '3g JBqj 
JB3p SX 3J-| -UOIUXdO JBqj JO AjgUOXlS SX 'ApU333J 
AJ3A glipUAA 'Wl>[jng JOSS3JOJ<J *J3A03aO]AI 

siq ui sjusppux uxBwso ye 3U3S3Jtd sbm 'snssf jo 
ismo^oj b 3SU3S }dxxt.s Aub ux jou qgnoqj *5|JBp^ JBq* 

33U3J3JUX 3q} gupUBilBM SB ( }inSO(} T0%\ & ItnfmUl 

uautt>3 snqiriQ , spaoM sqj S35jBj qoxqA\ jusuxSbj^j 
UBUOi.Banj^{ 3qj jo uopBjsjdjsjux jBqj qjiM sssjgs 
sxqx 'IS 'axx 5[jbj/^ jo ubui gutxoA psuiBU-un 
sqj q}XA\ p3ijpu3px U33q (SBq ^JBj/^ •}§) 3H »» 

— : Aes '*j?ug •D/Coitg sqj ux gupuA\ 
'^^ia puBpaqwg •{ 'XQ puB 3uA3qQ '^ "X ' a CI 

•uoxsstxosxp jspuiii 
3gBSSBd 3qj ux p3uopu3ui ubui gunoA 3qj SBAV 


soi-axq^H stp oj Sui-pxoooy pcfsaQ a^|X 801 


66 
'09 'spEioqsf jo uos 'seixevp-ez 

- 66 '69 

'09 'seiqaEjBa JO uos 'sEiLreqoEZ 

19 c -g jossajojd '3}iqM 

'£-68 '89 '8£ '££ '82 

'22-61 '£1 'It 'doipig 'M03JS3AV 

'£01 ''O T P ul3 'K 'dojpoEM. 

"Z8 'U 'aotjstcmoiv ' 93 l«AV 

't9 '«3PH 'IPPP B M, 

"SOI 'tfi '££ 
'aigjiyV passaia Jo 'ajej^ 'hiSjt/^ 
'201 'PM ' j a 'uouSi^v 

•101 '001 '«H«X 

'96 'sraipSaix 

•66 '99 '55 'jJoproipsjx 

•g-j, 'pjEAvpg "uosduioqx 

■92 '52 ''*S 'wwaqx 

'99 '59 'Enreqdosqx 

•jtoqcx junojv »« '}unoy\i 'aoqux 

•66 '86 

'19 '09 '£5 'OS 'woubo 'jajasjus 

'S2 'tZ 'a^ejusuiuioo s^sjpradg 

Y8 'snmojqdos 

'6t '0t-8£ 'J° S3 PO 'uotuops ■»S '■'SWd *"* 'sEqds-ji uorait; 

'81 'SI 'SEU1J3H jo paaqdstjs 

•gg 'J3U3AU3C; 

'91 '«. 3n H 'ppFUQtpg 

•99 '33(}plUH(3S 

■g^ 'jrau3EUU3jiips 

•g/ '-j a 'ABpuus 

901 '\i 1M *»IP*S 

'18 '"D 3 'uospjtJiprti 
IS '-H O 'II«P<»>1 

'II xipusddy 
»ar 'sqx '}ueaj3s s,jsauj; 
•28 '18 '61 ^waAjpJ 
•601 'S-£0I '001 '66 '£6 
'96 '26 '6-1 Z 'H '2£ '02-£l 
'(reqds-a uoung) 'JS »» 3 d 
'68 '29 't2 '£2 '£1 '''S 'Pfd 
•£0I '09 'sEidEj 

•26 '19 '82 '91 'smpuAqiAxo 
'98 '59 '£9 '29 
'£t 'tt-68 '12 'tl 'II '«32«0 

'£01 '201 ''JS <ou IN 
•missv4 I* 
jj 'uoiAg pjBMpg 'uosjoqsiM 
'29 '91 '51 'siuoqdiKMN '££ 'ssaiio J° Junoj>j 

'8t 'SI- 'tt 'It '-"oq^x iunoyi 

•g$ 'ssizusp^ 

'101 'j° doqsig 'EIA3U3J\J 

'66 '2£ '29 '09 '85 
'tS 'OS-it Vlt '££ 't£ '62 
'S2 'L\ 'SI 'tl '21 ''»S 'Mstmejv 
'SOI '(P U3 HI s <Wd) Ajbj^ 
'601 '£-£01 '66 '86 'S6 
't6 't8 '9/, *2£ 'it '2t ''JS 'V^iai 
•£0l 'S-£6 '16 *S£ '0£ 'stupicjv 
59 't9 'i° doqsig »Su3H 'zurej^ 
'* 8 W '££ ''ArejW 'usiepSBjAj 

"Of* 'jsqjnq 
•t0 1 '2£ '29 
tS '05 'it 'It '££ 'tl '-is ' 33 i»t: 

'££ '£2 'doqsigr <}oojjqSiH[ 

••{^ 'stUEZE'J 

"£8 '«oipo ^ Joimb-i 
•j£ 'ureqjE^ 

'£1 'SI 'apnf 

'66 '09-85 'cpeiof 

S-S9 '5£ 't£ 'ispdeg 3q ? uqof 

"8£ 'tt 't£ '09 

'55 '0£ '62 '£2 '81 'tl '"»S 'nqof 

'S-E0I '68 'Si 
ft U 25 '05 'I £ '£2 'H»iB«waf 

■lUUSV(f %9 '[J '-}g 'sUIOJSf 

•£8 '28 '8-59 '2-09 
95 '6t '££ 'tl '£1 '• J a 'ssuref 
, , '06-58 '08 

SS £-05 8£ '£2-61 ''JS 'ssuiEf 

•J J 'S3BU3JJ 

'£-08 '8-9£ '6t '61 'snpeuSi 

'8^ 'U03E3pq3JY" ' u ! 5 I utl H 

•Qj, 'uUEUIZJJOfJ 

•3UIOJ3|" 39S 'snuiAttojsijj 

SEOM3JJ jo pjsqdsqg ns 'seuijsjj 

'25 '92 'II 'snddiS3g3 H 

•£S '«FqiP3H 

'SOI £1 AJEUOTJ3IQ S ( SnpSBJJ 

'6£ '8£ 'ppns'-a f 'sujeh 
- 89 'ajJiaxny jo ooiie jj •19 'jon H ig [PJ U3J 

•tOt '66 '96 't6 't8 '£9 '6S '£S 

'IS 'OS '9t '£t '9S 'doqsig 'sioq 

"801 't6 '9-t£ '0£ 'suErassqjso 

•\ xipuaddy »* ■ 26 

't8 '9£ %-U 'IE '82 '02 '*>WO 

'£t '£t 'nosa '«»i '£01 '£8 '99 'S9 '19 '09 *£S "52 'sriraEqdidg 

•fit 'qaoua ss "Ot 
'££ '£2 'II ''•'a 'A3[J32iuna 
■£l ''O 'D 'aosqoa 
•gg 'snosEuiEQ 

"65 '££ '■JO '"ojsjno 

'101 'SldOHXJHE^SUOQ 

'19 'll 'Eupu-Exsjy jo jusrasiQ. 
•801 '"% "i ' J a '3nA 3 q D 

■tot '^ir^qo 

'0t 'snspo 

'15 'vu-eQ 

■Qf 'iddljiqjj E3iBS3EQ 

't£ 'tl *E3.res3Eg. 

'801 '8£ ''O •£ -JOJid '»»V n a 
•|,g *UE3{j 'uogjng 

•801 ' - s f -"a 'n 3B ia 

"6t '8t 'niaqapiwa 
Si %L '^uEqisa 

'tl '(EWAg) E33»a 

•25 '"H 'M 'M3in»a 

"201 '101 '^a '-1313338 

"201 'JonSisuoj^ 'ssnjBg 

•g| 'sEqEHJEa 

'98 '22 'I I 'PU«>o SuuEg 

£5 'ssqqEJEa 

'66 '09-85 

'qEpioqsf jo nos 'sEtqDEasa 

'SI "*Q 'A3«3pv X3QMI pnutjMoa— xaQNI 52 

IS 

ot-se 

£5 
8t 
0t'8£ 

6£ 
iS 
62 '82 l£ 

61 

9£ 

0£*62 

92 

59 'W 

59 

0£ 

85 

£5 
85 
99-55 

81-11 
6t 

59 

*2 

92 

£2 

68**2 
81 '£1 

£9 

2£-82 

61 

2£~02 

81 '91 

£9*92 

91 

aova JH3UIBJ3ES HI .iaj3EJBip M3U 'SUIjVi 

jaq jo aDuaopaa 'ujSjja 

• jatpojAi s;h se uiijj SuiAjjbo Aibjai uiSjiia 

saraEf uos aaq oi papuuoa AiqBqoid 'mjig uiSjia 
£2 '51 '5 *H "» b H m o: > P 3JJ3 J 3J Aiqeqcid 'qjaig m&iiA stJX 

sjqnop anSEA 3JE ajaqj uSnoqj 'pajEjs Ararejd mji a «iSj;a a*|X 

uouiops jo sapo sqj ™ pajEjs k\mv\d tpaig m§-i!A 3 °X 

juaa sem a[duiax 3H? J° IPA 3 ^X 

}sau,j qStH «p A q ujroM sjuauueQ ^°H slre aui os[e 
U -aauBjsqns rereads araos jo uauiq[ jo qjoiO aqj stream uopu;s 

•MaiqaH jo DiEuiE.iy=uopTiig 
Aepuns ipju 3m uo najfei AjqEqcid ajoui jnq 'AEpung puoaas 
am jaire AEpung amos no ua^jE} uaaq aABq Abui q:reo ,«TCBf "IS 

aqX 'uorpaxmsa-jj 

uis oj ajqEij sjaqdojj 

uopaaaanBa-g sm ui 3Aaipq Aeui jtiEAjas s.jsauj 

" (jamojq) roj uopoajjE reuosjaj 

••• ' sasjaA jEAaipaj^ 
aqX 'aaxiEjsqng siq pajnoAap oum hej^j 

jaAaipq E aq }u§;ra snqajBjAj 

'••• uMop ua^joaq 
Maf puE amuaQ b uaaAvpq uoppjEd b 'hem stream pvavj 
snpoxg m samp aaiq} pajonb ajduiax jo pjuyi 
ji uo uoraido s,:pa:(np.tv UB 'p}«FI 

' •" •" qwigmSjiA 

aqj pus uoqaajjnsa-a aq} Suipnpxa sapsjipM puE gmqaEax ajfl 
sjajuM jo jaqumu b jo uoraido aqj surejuoa siqx -A.io}onpo.n«i 

•■• ' AnraBjApH aqjuiojj ApjEuipmwEd ui 

paAuap pub saajnos jaqjo puE Maqirep^ „ uiojj paAuap pdsof) 

uamoM-ajnH 

■•• jo puouiajAj jBinadja,! 'jsuBipng 

aqX 'moiABS Jno J° •isjdraax -to 'iJAaa 

diqsuouBp-g Aoajsap »ou saop qreaQ 

■» ■•• pdsoojoajBQ 

II xipuaddy — jsuEqang 

au* jou puc Suuajjns jo dno s;h suEaui pjoq aq} jo dng 

sauiEf -is °1 uoi}Bj}siuiuipB }E jaddng s.pioq am jo uopEaqapo 

<-» ... ... ' ... ' ••• ■•• ••• ••• (suoraido 

om} jdaoxa) sb pajdaaaE jou pdsoo MajqaH 'pdsofj {eoiuoubq 
Abmb JSE3 aq ipsqs ' mA \ S jh Suiop }ou ' jaqjB j aqj jo uiosog '02 juEAja's s.jsauj aip oj souEJEsddy 

saidpsja uax pus jaiaj -JS °J sotiEJEaddy 

• •"• •■■ ssuief -^s °1 souEJEsddy 

ssaqj jo auo jou si juaraBjsax Ma^j 'EqdAaaody 

pooj reratuy uioij uopuajsqy 

pasn uasq aABq Asm 'spdsof> sqi jo uopEiASjqqy siDsfans ^o xaaNi